Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 6 липня 2011 р. N 642-р
Київ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ
N 106 ( 106-2019-п ) від 06.02.2019 }
Про підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування з питань
запобігання і протидії проявам корупції на державній
службі та службі в органах місцевого самоврядування
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
N 1292-р ( 1292-2011-р ) від 21.12.2011
N 260-р ( 260-2013-р ) від 22.04.2013 }

{ У тексті Розпорядження слова "Головному управлінню державної
служби" замінено словами "Національному агентству з питань
державної служби" згідно з Розпорядженням КМ N 1292-р
( 1292-2011-р ) від 21.12.2011 }

1. З метою удосконалення системи професійного навчання
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування і
подальшої професіоналізації державної служби Національному
агентству з питань державної служби разом з Міністерством освіти і
науки та іншими органами виконавчої влади, яким підпорядковані
навчальні заклади, що відповідно до законодавства мають право на
надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, запровадити
починаючи з другого півріччя 2011 р.: { Абзац перший пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 260-р
( 260-2013-р ) від 22.04.2013 }
обов'язкове для всіх категорій посад державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування підвищення кваліфікації з
питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі
та службі в органах місцевого самоврядування;
розроблення зазначеними навчальними закладами професійних та
інших навчальних програм підвищення кваліфікації державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань
запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та
службі в органах місцевого самоврядування і погодження їх в
установленому законодавством порядку. { Абзац третій пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 260-р
( 260-2013-р ) від 22.04.2013 }
2. Національному агентству з питань державної служби
здійснювати під час погодження щорічних планів-графіків підвищення
кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування контроль за включенням до них навчальних семінарів
та інших видів підвищення кваліфікації за програмами, зазначеними
у пункті 1 цього розпорядження. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 260-р
( 260-2013-р ) від 22.04.2013 }

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 19


Публікації документа