Документ 640/95, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.07.1995


 
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
Про обласні, Київську та Севастопольську
міські, районні, районні у містах Києві
та Севастополі державні адміністрації
 
     Відповідно до пункту 5 статті 24 та статей 46, 51 і 53 частини I Конституційного Договору між Президентом України та Верховною Радою України "Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України" ( 1к/95-ВР ) п о с т а н о в л я ю :
 
     1. Утворити обласні, Київську та Севастопольську міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації ( далі - державні адміністрації). Державні адміністрації є місцевими органами державної виконавчої влади.
     Главі Адміністрації Президента України Д.Табачнику подати на затвердження у десятиденний строк проекти Положення про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію та Положення про районну, районну у містах Києві та Севастополі державну адміністрацію.
 
     2. Головам державних адміністрацій забезпечити здійснення в установленому порядку заходів, пов'язаних з ліквідацією виконавчих органів відповідних Рад.
 
     3. Установити, що державні адміністрації є правонаступниками виконавчих комітетів відповідних Рад щодо їх зобов'язань, прав та обов'язків.
 
     4. Установити, що в разі прийняття на роботу до державних адміністрацій осіб з числа працівників, які перебували на відповідних посадах державних службовців у виконавчих органах обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі Рад, конкурс або стажування не проводяться.
 
     5. Кабінету Міністрів України, головам державних адміністрацій на період до визначення у Державному бюджеті України видатків на утримання державних адміністрацій зберегти порядок фінансування та джерела утримання, що були встановлені для органів, функції яких переходять до відповідних державних адміністрацій.
 
     6. Кабінету Міністрів України :
     у двотижневий строк подати на затвердження проект Примірного переліку управлінь, відділів, інших служб відповідних державних адміністрацій, а також затвердити зразок і опис печаток, бланків та вивісок відповідних державних адміністрацій;
     у місячний строк установити граничну чисельність, фонд оплати праці та видатки на утримання державних адміністрацій;
 
     у двомісячний строк:
     - затвердити типові положення про управління, відділи, інші служби державних адміністрацій;
     - подати пропозиції щодо делегування державним адміністраціям повноважень з управління розташованим на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці майном, яке перебуває в загальнодержавній власності, та щодо делегування головам та очолюваним ними виконавчим комітетам сільських, селищних і міських Рад повноважень державної виконавчої влади.
 
     7. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.
 
 Президент України                   Л.КУЧМА 
м.Київ, 24 липня 1995 року
N 640/95вгору