Документ 64-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.06.2012, підстава - 451-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 лютого 2011 р. N 64
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 451 ( 451-2012-п ) від 21.05.2012 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2003 р. N 1989

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня
2003 р. N 1989 ( 1989-2003-п ) "Питання пропуску через державний
кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних
транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються
ними" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 52, ст. 2778; 2008 р.,
N 53, ст. 1768; 2009 р., N 23, ст. 759) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 2011 р. N 64
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 24 грудня 2003 р. N 1989
( 1989-2003-п )

1. У постанові ( 1989-2003-п ):
1) назву постанови ( 1989-2003-п ) після слів "державний
кордон" доповнити словом "осіб,";
2) вступну частину викласти у такій редакції:
"Відповідно до статей 40, 41 і 45 Митного кодексу України
( 92-15 ), статті 25 Закону України "Про прикордонний контроль"
( 1710-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:";
3) абзац другий пункту 1 після слів "державний кордон"
доповнити словом "осіб,".
2. У типовій технологічній схемі пропуску через державний
кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних
транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються
ними, затвердженій зазначеною постановою ( 1989-2003-п ):
1) назву типової технологічної схеми ( 1989-2003-п ) після
слів "державний кордон" доповнити словом "осіб,";
2) пункт 1 викласти у такій редакції:
"1. За цією типовою технологічною схемою здійснюється
відповідно до Митного кодексу України ( 92-15 ), Законів України
"Про прикордонний контроль" ( 1710-17 ), "Про державний кордон
України" ( 1777-12 ) та "Про Державну прикордонну службу України"
( 661-15 ) пропуск через державний кордон осіб, автомобільних,
водних, залізничних та повітряних транспортних засобів
перевізників (далі - транспортні засоби), товарів, у тому числі
вантажів, що переміщуються ними через державний кордон (далі -
товари), визначається послідовність здійснення прикордонного і
митного контролю, а також інших видів контролю під час пропуску
через державний кордон.";
3) абзац шостий пункту 2 після слів "в Митному кодексі
України ( 92-15 )" доповнити словами ", Законах України "Про
прикордонний контроль" ( 1710-17 ), "Про державний кордон України"
( 1777-12 ), "Про Державну прикордонну службу України" ( 661-15 );
4) пункт 3 викласти у такій редакції:
"3. Пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів
і товарів здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон
(далі - пункти пропуску), поза пунктами пропуску у випадках,
передбачених частиною третьою статті 5 Закону України "Про
прикордонний контроль" ( 1710-17 ), та на території суміжних
держав у порядку, передбаченому статтею 26 зазначеного Закону
( 1710-17 ).
Пропуск через державний кордон особистих речей осіб
здійснюється відповідно до Закону України "Про порядок ввезення
(пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування
особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться
(пересилаються) громадянами на митну територію України."
( 2681-14 );
5) у пункті 4:
абзац перший після слів "пункт пропуску" доповнити словом
"осіб,";
абзац третій після слів "а також" доповнити словами "за
погодженням з уповноваженими службовими особами підрозділу охорони
державного кордону";
6) у пункті 5 слова "Транспортні засоби" замінити словами
"Особи, транспортні засоби";
7) у пункті 6:
абзац перший після слова "(прибуття)" доповнити словом
"осіб,";
після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого
змісту:
"Прикордонний контроль осіб, транспортних засобів і вантажів
здійснюється у місцях, визначених статтею 5 Закону України "Про
прикордонний контроль." ( 1710-17 ).
У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно
абзацами третім - п'ятим;
абзац п'ятий викласти у такій редакції:
"Відповідно до нормативно-правових актів та міжнародних
договорів контролюючими органами України та суміжних держав може
здійснюватися спільний контроль як на території України, так і за
її межами.";
8) у пункті 9 слова "органу внутрішніх справ і підрозділу
органу охорони" замінити словами "авіакомпанії, органу внутрішніх
справ і підрозділу охорони";
9) пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:
"За підсумками роботи комісії складається акт. Форма акта і
порядок його складення визначаються Адміністрацією
Держприкордонслужби.";
10) пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:
"Прикордонний контроль яхт здійснюється згідно із статтею 20
Закону України "Про прикордонний контроль." ( 1710-17 );
11) пункт 12 після слів "здійснення контролю" доповнити
словом "осіб,";
12) пункти 14 і 15 викласти у такій редакції:
"14. Контроль осіб, транспортних засобів і товарів вважається
закінченим, якщо в товаросупровідних (товаротранспортних)
документах на транспортний засіб і товари проставлено відповідні
відмітки посадових осіб митного органу, інших контролюючих органів
стосовно підконтрольних вантажів або якщо за результатами
перевірки паспортних документів осіб у передбачених законодавством
випадках (зокрема, проходження через "зелені коридори", зони
спрощеного контролю) уповноваженими службовими особами підрозділу
охорони державного кордону і посадовими особами митного органу
надано усний дозвіл на пропуск через державний кордон.
15. Пропуск осіб, транспортних засобів і товарів через
державний кордон здійснюється уповноваженою службовою особою
підрозділу охорони державного кордону за наявності відміток про
перетинання державного кордону та відміток посадових осіб митного
органу, інших контролюючих органів про позитивні результати
передбачених законодавством видів контролю.";
13) пункт 17 після слів "щодоби уточнюють" доповнити словами
"(з урахуванням інформації, що надходить від консультаційних
пунктів)";
14) доповнити типову технологічну схему ( 1989-2003-п )
пунктом 19 такого змісту:
"19. Вимоги, передбачені цією типовою технологічною схемою,
застосовуються у технологічних схемах пропуску осіб, транспортних
засобів та вантажів через державний кордон, що затверджуються
керівником органу охорони державного кордону для кожного пункту
пропуску.".вгору