Документ 639-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.10.2016, підстава - 710-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 липня 2015 р. № 639
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному комітетові телебачення і радіомовлення на 2015 рік, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 710 від 11.10.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Державному комітету телебачення і радіомовлення, перерозподіл видатків за загальним фондом державного бюджету для забезпечення участі України у поточному році у Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку шляхом:

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 1701110 “Випуск книжкової продукції за програмою “Українська книга” на 1100 тис. гривень;

збільшення обсягу видатків споживання за програмою 1701170 “Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках та інших заходах” на 1100 тис. гривень.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Забезпечити:

Державному комітетові телебачення і радіомовлення - погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2015 р. № 639

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках та інших заходах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 451 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1351; 2012 р., № 20, ст. 748; 2013 р., № 9, ст. 338, № 88, ст. 3237; 2014 р., № 43, ст. 1131):

1) абзац перший після слів “інформаційної сфери” доповнити цифрами і словами “, 67-му Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку”;

2) абзац третій після слів “здійснюється за рахунок” доповнити словами і цифрами “коштів загального фонду державного бюджету для забезпечення участі України у 67-му Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку,”.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 710 від 11.10.2016}вгору