Документ 638-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.06.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.07.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 червня 2019 р. № 638
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі, що додається.

2. В абзаці першому пункту 17 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739; 2017 р., № 100, ст. 3072; 2018 р., № 96, ст. 3178; 2019 р., № 7, ст. 215, № 47, ст. 1608) слова “Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку та” виключити, а слова “в міжнародних і національних заходах” замінити словами “у всеукраїнських та міжнародних заходах”.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 червня 2019 р. № 638

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 1801560 “Забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі” (далі - бюджетні кошти) для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінкультури.

3. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є державна установа “Український інститут книги” (далі - Інститут), що належить до сфери управління Мінкультури.

4. Бюджетні кошти використовуються з метою підтримки книговидавничої справи, популяризації української літератури у світі для:

1) випуску книжкової продукції за програмою “Українська книга”;

2) створення, функціонування та технічної підтримки Української цифрової бібліотеки;

3) придбання книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів;

4) реалізації програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, в тому числі організації та проведення всеукраїнських та міжнародних заходів (виставок, ярмарків, семінарів, конференцій, конкурсів, літературних фестивалів, тематичних акцій, подій), забезпечення участі в таких заходах;

5) реалізації програми підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами.

5. Витрати на випуск книжкової продукції на умовах співфінансування здійснюються за рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 1 пункту 4 цього Порядку.

Приймання пропозицій щодо книжкових видань, що видаються вперше, випуск яких здійснюється за програмою “Українська книга”, проводиться за пріоритетними тематичними напрямами, що оголошуються Інститутом щороку.

В пріоритетних тематичних напрямах, зокрема, передбачаються:

книжкові видання, що видаються на виконання актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України;

книжкові видання, надруковані рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля).

Порядок випуску книжкової продукції за програмою “Українська книга” затверджується Мінкультури.

Перелік книжкових видань, випуск яких здійснюється за програмою “Українська книга”, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Книжкові видання, випуск яких здійснюється за програмою “Українська книга”, в кількості, що відповідає частковій фінансовій участі держави у їх виданні, спрямовуються для поповнення фондів публічних бібліотек. Книжкові видання, надруковані рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля), спрямовуються для поповнення фондів публічних бібліотек та бібліотек Українського товариства сліпих.

Інститут:

здійснює відбір пропозицій щодо випуску книжкових видань за програмою “Українська книга”;

формує перелік книжкових видань, випуск яких здійснюється за програмою “Українська книга”, та подає його Мінкультури для підготовки проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження такого переліку;

укладає з переможцями процедури закупівлі договори про випуск книжкової продукції, в яких, зокрема, передбачаються умови щодо застосування штрафних санкцій за невиконання або несвоєчасне виконання переможцем процедури закупівлі своїх зобов’язань;

здійснює розподіл виданих книжкових видань в кількості, що відповідає частковій фінансовій участі держави у їх виданні, між структурними підрозділами з питань культури обласних, Київської міської держадміністрацій, національними та державними бібліотеками сфери управління Мінкультури, обласними та Київською міською організаціями Українського товариства сліпих.

Частка державної фінансової участі у виданні книжкових видань (крім видань, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля) становить не більш як 60 відсотків кошторисної вартості (собівартості) видання.

Стосовно кожного книжкового видання, що пропонується до випуску за програмою “Українська книга”, видавець надає Інституту для узгодження кошторис витрат з детальними розрахунками та обґрунтуваннями за кожною статтею витрат. До кошторисної вартості видання (собівартості послуг) включаються лише ті витрати, які безпосередньо пов’язані з випуском книжкового видання.

Для книжкових видань (крім видань, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля) за рахунок бюджетних коштів можуть покриватися лише прямі видавничі витрати (авторська винагорода та/або придбання прав на використання об’єкта права інтелектуальної власності, редакційні витрати, додрукарська підготовка, витрати на друкарські роботи, папір і палітурні матеріали) та витрати на доставку (зокрема пакування) виданих книжкових видань в загальній сумі, що не перевищує частку державної фінансової участі. Обсяг витрат видавця на доставку (зокрема пакування) книжкових видань до національних і державних бібліотек, обласних центрів, м. Києва за відповідними поштовими адресами не може перевищувати 5 відсотків загальної кошторисної вартості (собівартості) видання відповідних книжкових видань.

Для книжкових видань, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля) частка державної фінансової участі становить до 100 відсотків кошторисної вартості (собівартості) видання.

Договір про випуск книжкової продукції укладається з видавцем, який має досвід видавничої діяльності не менше ніж три роки, працівників відповідної кваліфікації, документи, що підтверджують наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на твір (твори).

Видавець забезпечує доставку виданих книжкових видань до національних і державних бібліотек, обласних центрів, м. Києва за відповідними поштовими адресами.

Не допускається укладення договору з видавцем, який не виконав зобов’язання, встановлені договором, укладеним з Інститутом, строк виконання яких закінчився, щодо випуску книжкової продукції в рамках програми “Українська книга” протягом трьох років.

Попередня оплата послуг, що закуповуються за рахунок бюджетних коштів для випуску книжкової продукції за програмою “Українська книга”, може здійснюватися у розмірі до 60 відсотків суми договору про випуск книжкової продукції у строки, встановлені в такому договорі, з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Для остаточної оплати послуг та здійснення відповідних розрахунків за договором про випуск книжкової продукції видавець передає Інституту видаткові накладні та/або акти приймання-передачі книжкових видань, акти виконаних робіт (наданих послуг) та інші документи, які підтверджують фактичні витрати.

6. Витрати на створення, функціонування та технічну підтримку Української цифрової бібліотеки, включаючи придбання та оренду обладнання довгострокового використання, створення, супроводження та обслуговування програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки, створення комплексної системи захисту інформації з підтвердженням відповідності та проведення державної експертизи у сфері технічного та/або криптографічного захисту інформації, створення електронних видань, забезпечення відповідності електронних видань в Українській цифровій бібліотеці вимогам щодо доступності для сліпих, осіб з порушеннями зору, осіб з дислексією, осіб з іншими особливостями або розладами сприйняття, зберігання даних, оплату ліцензій на використання об’єктів права інтелектуальної власності (розміщення електронних видань в Українській цифровій бібліотеці) та/або грошової винагороди за користування ними (роялті), оплату рекламних послуг (пряма реклама Української цифрової бібліотеки, зокрема в Інтернеті та соціальних мережах) здійснюються за рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 2 пункту 4 цього Порядку.

Положення про Українську цифрову бібліотеку затверджується Мінкультури.

Під час створення Української цифрової бібліотеки передбачається повне набуття замовником майнових прав на вироблений програмний продукт Української цифрової бібліотеки. Для створення окремих сервісів Української цифрової бібліотеки Інститут може придбавати програмне забезпечення (ліцензії на право користування програмним забезпеченням), на яке майнові права не передаються замовнику (майнові та авторські права на об’єкт інтелектуальної власності залишаються у розробника, а замовнику надається право користування цим програмним забезпеченням), та послуги з його супроводження та обслуговування.

Вимоги до електронних видань, що можуть бути розміщені в Українській цифровій бібліотеці, та порядок їх відбору визначаються в Положенні про Українську цифрову бібліотеку.

Перелік електронних видань для розміщення в Українській цифровій бібліотеці затверджується Інститутом.

7. Витрати на придбання книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів публічних бібліотек здійснюються за рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 3 пункту 4 цього Порядку.

Придбання україномовних книжкових видань здійснюється у вітчизняного видавця.

Порядок відбору, придбання та розподілу книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів затверджується Мінкультури.

Перелік книжкової продукції, що придбавається для поповнення бібліотечних фондів, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Інститут:

здійснює відбір книжкових видань, що пропонуються до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів;

формує перелік книжкової продукції, що придбавається для поповнення бібліотечних фондів, та подає його Мінкультури для підготовки проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження такого переліку;

укладає з переможцями процедури закупівлі договори про закупівлю книжкової продукції, в яких, зокрема, передбачаються умови щодо застосування штрафних санкцій за невиконання або несвоєчасне виконання переможцем процедури закупівлі своїх зобов’язань;

здійснює розподіл придбаних книжкових видань між структурними підрозділами з питань культури обласних, Київської міської держадміністрацій, національними та державними бібліотеками сфери управління Мінкультури.

Видавець забезпечує доставку придбаних книжкових видань до національних і державних бібліотек, обласних центрів, м. Києва за відповідними поштовими адресами.

8. Витрати на оплату проїзду та проживання учасників програми, заходу, оренди приміщення для його проведення, технічного обладнання та транспортних засобів, послуг з перекладу, постановочних, поліграфічних (виготовлення друкованої продукції), інформаційно-рекламних послуг, організаційні та інші витрати, безпосередньо пов’язані з проведенням програм і заходів, здійснюються за рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 4 пункту 4 цього Порядку.

Заходи і програми, що організовуються Інститутом, або в яких Інститут бере участь як співорганізатор чи учасник, включаються до річного плану роботи Інституту, який затверджується Мінкультури.

Для проведення кожного заходу, реалізації програми визначених річним планом роботи, Інститут видає наказ, в якому зазначаються найменування заходу, програми, строк і місце проведення, сума витрат на підготовку та проведення.

До наказу додається кошторис витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням заходу, реалізацією програми, з відповідними розрахунками та обґрунтуванням.

9. За рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 5 пункту 4 цього Порядку, здійснюються витрати на підтримку проектів щодо перекладу творів української літератури іншими мовами (далі - проекти).

Положення про програму підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами затверджується Мінкультури.

Інститут:

здійснює відбір проектів, поданих вітчизняними та іноземними видавцями для участі у програмі підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами;

затверджує за результатами відбору перелік проектів, які підтримуються у рамках програми підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами.

У рамках підтримки проекту Інститут відшкодовує витрати видавця на:

придбання прав на переклад твору української літератури на іншу мову та/або сплату грошової винагороди за користування ними (роялті);

створення об’єкта права інтелектуальної власності - переклад твору української літератури на іншу мову та придбання прав на його видання.

Гранична сума витрат на придбання прав на переклад одного твору української літератури на іншу мову та на придбання прав на видання перекладу твору, яка відшкодовується за рахунок бюджетних коштів (далі - гранична сума витрат), визначається в Положенні про програму підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами. Якщо обсяг витрат видавця на придбання прав на переклад твору української літератури на іншу мову та на придбання прав на видання перекладу твору не перевищує граничної суми витрат, Інститут здійснює відшкодування таких витрат у повному обсязі. Якщо обсяг витрат видавця на придбання прав на переклад твору української літератури на іншу мову та на придбання прав на видання перекладу твору перевищує граничну суму витрат, Інститут здійснює відшкодування таких витрат частково у сумі, що дорівнює граничній сумі витрат.

Інститут укладає з видавцем договір про підтримку проекту, в якому, зокрема, визначаються:

автор і назва твору української літератури та іноземна мова, на яку перекладається твір;

наклад видання, який має бути виданий видавцем за власний рахунок до завершення поточного року;

обсяг, найменування та розрахунок витрат, які відшкодовуються за рахунок бюджетних коштів;

календарний план реалізації проекту;

умови щодо промоції та розповсюдження/продажу виданого накладу книжкового видання на ринках відповідних іноземних країн;

перелік та порядок надання документів, що підтверджують належне виконання видавцем умов договору;

застосування штрафних санкцій за невиконання або несвоєчасне виконання видавцем умов договору.

10. Використання бюджетних коштів здійснюється з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

11. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

12. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

14. Інститут подає щокварталу до 15 числа наступного місяця Мінкультури узагальнену інформацію про використання бюджетних коштів для її подання до 25 числа Мінфіну.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 червня 2019 р. № 638

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 622 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 68, ст. 2273).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 р. № 98 “Про внесення зміни до пункту 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 17, ст. 587).вгору