Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. N 756
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2002638
Документ 638-2002-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.09.2016, підстава - 546-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 травня 2002 р. N 638
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 546 ( 546-2016-п ) від 23.08.2016 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2001 р. N 756

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до переліку документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня
2001 р. N 756 ( 756-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 27, ст. 1212), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з 21 квітня 2002 року.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 травня 2002 р. N 638
ЗМІНИ,
що вносяться до переліку документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії для
окремого виду господарської діяльності
( 756-2001-п )

Доповнити переліки пунктами 55-57 такого змісту:
"55. Виробництво дисків для список керівного складу суб'єкта господарювання лазерних систем (керівник, його заступники, головний бухгалтер), із зчитування зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, займаної посади, робочого телефону, та довідка про засновників за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою;
дані про керівника філіалу та керівників відокремлених підрозділів суб'єкта господарювання, які будуть займатися діяльністю, пов'язаною з виробництвом, зберіганням або розповсюдженням дисків для лазерних систем зчитування, із зазначення прізвища, імені та по батькові, займаної посади, робочого телефону, за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою;
ноторіально засвідчені копії установчих документів (для юридичної особи), свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (для фізичної особи);
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності або оренди суб'єкта господарювання на усі приміщення, які він використовує;
заява про отримання спеціального ідентифікаційного коду (у разі, коли цей код був отриманий до моменту подання заяви);
відомості про залишок дисків для лазерних систем зчитування станом на 21 квітня 2002 р. (у разі наявності);
засвідчена в установленому порядку копія документа про власне або орендоване виробниче обладнання (найменування та кількість ліній)
56. Імпорт, експорт дисків для список керівного складу (керівник, його заступники, лазерних систем головний бухгалтер), із зазначенням прізвища, імені зчитування та по батькові, займаної посади, робочого телефону, та довідка про засновників за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою;
нотаріально засвідчені копії установчих документів (для юридичної особи), свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (для фізичної особи);
документально підтверджені відомості про власні або орендовані складські приміщення;
дані про приміщення, в яких буде здійснюватися оптова та/чи роздрібна торгівля дисками для лазерних систем зчитування (згідно з ліцензією на імпорт дисків);
відомості про залишок дисків для лазерних систем зчитування станом на 21 квітня 2002 р. (у разі наявності)
57. Імпорт, експорт обладнання список керівного складу (керівник, його заступники, для виробництва дисків для головний бухгалтер), із зазначенням прізвища, імені лазерних систем та по батькові, займаної посади, робочого телефону, зчитування та довідка про засновників за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою;
нотаріально засвідчені копії документів (для юридичної особи) або свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (для фізичної особи);
документально підтверджені відомості про власні або орендовані складські приміщення;
перелік основних вузлів для спеціалізованого обладнання з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, експорт чи імпорт яких підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства, із зазначенням виду, моделі серійного номера, коду виробника (у разі наявності)".вгору