Про порядок заповнення машинозчитуваної зони паспортних та візових документів
Постанова Кабінету Міністрів України; Структура, Порядок від 28.06.1997636
Документ 636-97-п, поточна редакція — Редакція від 17.03.2017, підстава - 137-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 червня 1997 р. № 636
Київ

Про порядок заповнення машинозчитуваної зони паспортних та візових документів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 116 від 30.01.2003
№ 137 від 10.03.2017}

{У тексті Постанови та додатках 1 і 3 до неї слова “прізвище, ім’я та по батькові” у всіх відмінках замінено словами “прізвище та ім’я” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 137 від 10.03.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

паспортні документи - паспорт громадянина України (у формі картки), тимчасове посвідчення громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну, посвідчення біженця, проїзний документ біженця, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон та візова етикетка, що оформляється іноземцю або особі без громадянства для в’їзду в Україну, виготовляються/оформляються з обов’язковим заповненням їх машинозчитуваної зони;

{Абзац другий пункту 1 в редакції Постанов КМ № 116 від 30.01.2003, № 137 від 10.03.2017}

у машинозчитувану зону документів, що посвідчують особу, заносяться відомості про особу - прізвище та ім'я, громадянство, дату народження, стать та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі; дані про документ - тип та номер документа, дата закінчення строку дії документа та код держави, що видала документ, відповідно до визначеної у додатках № 1-4 структури;

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 116 від 30.01.2003, № 137 від 10.03.2017}

машинозчитувані дані друкуються шрифтом РОС-Б розміру 1 згідно з ГОСТ 16330-85.

2. Затвердити Порядок запису у машинозчитуваній зоні паспортних та візових документів даних про громадянство особи, тип документа та код держави, що його видала (додається).

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 116 від 30.01.2003}

3. Державному комітетові по стандартизації, метрології та сертифікації за погодженим з Міжвідомчою комісією з координації проведення паспортизації громадян терміном організувати розроблення та затвердження відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 1073/II державний стандарт на набори алфавітно-цифрових знаків для оптичного розпізнавання.

Міністерству внутрішніх справ профінансувати роботи Державного комітету по стандартизації, метрології та сертифікації щодо розроблення та видання згаданого стандарту за рахунок коштів, передбачених видатками державного бюджету на паспортизацію громадян.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України


В.ДУРДИНЕЦЬДодаток № 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 червня 1997 р. № 636

СТРУКТУРА
машинозчитуваних даних паспортних документів
(у формі картки розміром 54,0 х 85,6 мм)

1. Структура верхнього машинозчитуваного рядка:

Позиції знаків

Елемент даних

Вимоги

Максимальна кількість знаків

1-2

Тип документа


2

3-5

Держава, що видала документ

Використовується код “UKR”

3

6-14

Номер документа


9

15

Контрольна цифра


1

16-28

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі


13

29-30

Необов’язкові елементи даних

Позиції, що не використовуються, заповнюються знаком-заповнювачем “<”

2

2. Структура середнього машинозчитуваного рядка:

Позиції знаків

Елемент даних

Вимоги

Максимальна кількість знаків

1-6

Дата народження

РРММДД
РР - рік
(2 позиції)
ММ - місяць
(2 позиції)
ДД - день
(2 позиції)

6

7

Контрольна цифра


1

8

Стать

F - жіноча
М - чоловіча,
< - не зазначено

1

9-14

Дата закінчення строку дії документа

РРММДД
РР - рік
(2 позиції)
ММ - місяць
(2 позиції)
ДД - день
(2 позиції)

6

15

Контрольна цифра


1

16-18

Громадянство

Використовується код
“UKR”

3

19-29

Необов’язкові елементи даних

Позиції, що не використовуються, заповнюються знаком-заповнювачем “<”

11

30

Загальна контрольна цифра


1

3. Структура нижнього машинозчитуваного рядка:

Позиції знаків

Елемент даних

Вимоги

Максимальна кількість знаків

1 - 30

Прізвище та ім'я


30


Спеціальні знаки

Кожний спеціальний знак (апостроф, риска) або пробіл у прізвищі та імені заповнюється знаком-заповнювачем "<"Розподіл прізвища та імені

Два знаки "<<"


4. Структура рядків машинозчитуваних даних передбачає чотири контрольних цифри, для визначення яких використовується спеціальне обчислення. Контрольні цифри обчислюються за модулем 10 з постійними ваговими коефіцієнтами, що повторюються, - 731 731 ...

Порядок обчислення контрольних цифр:

першої - позиція 15, верхній рядок. Зліва направо кожна цифра позицій 6 - 14 цього рядка множиться на відповідну цифру вагового коефіцієнта, а результати кожного множення додаються і діляться на модуль 10. Остача цієї дії є контрольною цифрою;

другої - позиція 7, середній рядок. Зліва направо кожна цифра позицій 1 - 6 цього рядка множиться на відповідну цифру вагового коефіцієнта, а результати кожного множення додаються і діляться на модуль 10. Остача цієї дії є контрольною цифрою;

третьої - позиція 15, середній рядок. Зліва направо кожна цифра позицій 9 - 14 цього рядка множиться на відповідну цифру вагового коефіцієнта, а результати кожного множення додаються і діляться на модуль 10. Остача цієї дії є контрольною цифрою;

четвертої (загальної) - позиція 30, середній рядок. Зліва направо кожна цифра позицій 6 - 30 верхнього рядка і відповідно кожна цифра позицій 1 - 7, 9 - 15 та 19 - 29 цього рядка множиться на відповідну цифру вагового коефіцієнта, а результати кожного множення додаються і діляться на модуль 10. Остача цієї дії є контрольною цифрою.

У разі коли для заповнення тієї чи іншої позиції використовується знак-заповнювач "<", йому надається нульове значення.

{Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ № 137 від 10.03.2017}

6. Для заповнення машинозчитуваної зони паспортних документів (у формі картки розміром 54,0 х 85,6 мм) використовується латинський алфавіт.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 116 від 30.01.2003, № 137 від 10.03.2017}

Міністр
Кабінету Міністрів України


В.ПУСТОВОЙТЕНКОДодаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 червня 1997 р. № 636
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 р. № 137)

СТРУКТУРА
машинозчитуваних даних посвідчення члена екіпажу
(у формі картки розміром 54,0 х 85,6 мм (± 0,75)

1. Структура верхнього машинозчитуваного рядка:

Позиції знаків

Елемент даних

Вимоги

Максимальна кількість знаків

1-2

Тип документа


2

3-5

Держава, що видала документ

Використовується код “UKR”

3

6-14

Номер документа


9

15

Контрольна цифра


1

16-18

Дані про місце роботи

Використовується трилітерний код IКАО або дволітерний
код IАТА та
знак-заповнювач “<”

3

19-30

Необов’язкові елементи даних

Позиції, що не використовуються, заповнюються знаком-заповнювачем “<”

12

2. Структура середнього машинозчитуваного рядка:

Позиції знаків

Елемент даних

Вимоги

Максимальна кількість знаків

1-6

Дата народження

РРММДД
РР - рік
(2 позиції)
ММ - місяць
(2 позиції)
ДД - день
(2 позиції)

6

7

Контрольна цифра


1

8

Стать

F - жіноча,
M - чоловіча,
< - не зазначено

1

9-14

Дата закінчення строку дії документа

РРММДД
РР - рік
(2 позиції)
ММ - місяць
(2 позиції)
ДД - день
(2 позиції)

6

15

Контрольна цифра


1

16-18

Громадянство

Використовується код “UKR”

3

19-29

Необов’язкові елементи даних

Позиції, що не використовуються, заповнюються знаком-заповнювачем “<”

11

30

Загальна контрольна цифра


1

3. Структура нижнього машинозчитуваного рядка:

Позиції знаків

Елемент даних

Вимоги

Максимальна кількість знаків

1-30

Прізвище та ім’я


30


Спеціальні знаки

Кожний спеціальний знак (апостроф, риска) або пробіл у прізвищі та імені заповнюється знаком-заповнювачем “<”Розподіл прізвища та імені

Два знаки “<<”


4. У посвідченні члена екіпажу у позиціях 16-18 верхнього машинозчитуваного рядка зазначається роботодавець.

5. Для заповнення машинозчитуваної зони посвідчення члена екіпажу (у формі картки розміром 54,0 х 85,6 мм (± 0,75) використовується латинський алфавіт.

6. У посвідченні члена екіпажу запис даних про місце роботи особи зазначається з використанням трилітерного коду відповідно до рекомендацій IКAO Doc 8585 або дволітерного коду відповідно до Довідника IATA з кодуванням для авіакомпаній.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 116 від 30.01.2003; в редакції Постанови КМ № 137 від 10.03.2017}

Міністр
Кабінету Міністрів України


В.ПУСТОВОЙТЕНКОДодаток № 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 червня 1997 р. № 636

СТРУКТУРА
машинозчитуваних даних паспортних документів
(у формі книжечки)

1. Структура верхнього машинозчитуваного рядка:

Позиції знаків

Елемент даних

Вимоги

Максимальна кількість знаків

1 - 2

Тип документа


2

3 - 5

Держава, що видала документ

Використовується код "UKR"

3

6 - 44

Прізвище та ім'я


39


Спеціальні знаки

Кожний спеціальний знак (апостроф, риска) або пробіл у прізвищі та імені заповнюється знаком- заповнювачем "<"Розподіл прізвища та імені

Два знаки "<<"


2. Структура нижнього машинозчитуваного рядка:

Позиції знаків

Елемент даних

Вимоги

Максимальна кількість знаків

1 - 9

Номер документа


9

10

Контрольна цифра


1

11 - 13

Громадянство

Використовується код "UKR"

3

14 - 19

Дата народження

РРММДД
РР - рік
(2 позиції)
ММ - місяць
(2 позиції)
ДД - день
(2 позиції)

6

20

Контрольна цифра


1

21

Стать

F - жіноча,
M - чоловіча,
< - не зазначено

1

22 - 27

Термін дії документа

РРММДД
РР - рік
(2 позиції)
ММ - місяць
(2 позиції)
ДД - день
(2 позиції)

6

28

Контрольна цифра


1

29-38

Персональний номер особи


10

39 - 42

Необов'язкові елементи даних


4

43

Контрольна цифра


1

44

Загальна контрольна цифра


1

3. Структура нижнього рядка машинозчитуваних даних передбачає п'ять контрольних цифр, для визначення яких використовується спеціальне обчислення. Контрольні цифри обчислюються за модулем 10 з постійними ваговими коефіцієнтами, що повторюються, - 731731...

Порядок обчислення контрольних цифр:

першої - позиція 10. Зліва направо кожна цифра позицій 1 - 9 множиться на відповідну цифру вагового коефіцієнта, а результати кожного множення додаються і діляться на модуль 10. Остача цієї дії є контрольною цифрою;

другої - позиція 20. Зліва направо кожна цифра позицій 14 - 19 множиться на відповідну цифру вагового коефіцієнта, а результати кожного множення додаються і діляться на модуль 10. Остача цієї дії є контрольною цифрою;

третьої - позиція 28. Зліва направо кожна цифра позицій 22 - 27 множиться на відповідну цифру вагового коефіцієнта, а результати кожного множення додаються і діляться на модуль 10. Остача цієї дії є контрольною цифрою;

четвертої - позиція 43. Зліва направо кожна цифра позицій 29 - 42 множиться на відповідну цифру вагового коефіцієнта, а результати кожного множення додаються і діляться на модуль 10. Остача цієї дії є контрольною цифрою;

п'ятої (загальної) - позиція 44. Зліва направо кожна цифра позицій 1 - 10, 14 - 20 та 22 - 43 цього рядка множиться на відповідну цифру вагового коефіцієнта, а результати кожного множення додаються і діляться на модуль 10. Остача цієї дії є контрольною цифрою;

У разі коли для заповнення тієї чи іншої позиції використовується знак-заповнювач "<", йому надається нульове значення.

4. Для заповнення машинозчитуваної зони використовується латинський алфавіт.

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 116 від 30.01.2003, № 137 від 10.03.2017}

Міністр
Кабінету Міністрів України


В.ПУСТОВОЙТЕНКОДодаток № 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 червня 1997 р. № 636

СТРУКТУРА
машинозчитуваних даних візової етикетки, що оформляється іноземцям і особам без громадянства для в'їзду в Україну

1. Структура верхнього машинозчитуваного рядка:

Позиції знаків

Елемент даних

Вимоги

Максимальна кількість знаків

1 - 2

Тип документа


2

3 - 5

Держава, що видала документ

Використовується код "UKR"

3

6 - 36

Прізвище, ім'я


31


Спеціальні знаки

Кожний спеціальний знак (апостроф, риска) або пробіл у прізвищі та імені заповнюється знаком- заповнювачем "<"Розподіл прізвища та імені

Два знаки "<<"


2. Структура нижнього машинозчитуваного рядка:

Позиції знаків

Елемент даних

Вимоги

Максимальна кількість знаків

1-9

Номер документа


9

10

Контрольна цифра


1

11-13

Громадянство

Використовується код “UKR”

3

14-19

Дата народження

РРММДД
РР - рік
(2 позиції)
ММ - місяць
(2 позиції)
ДД - день
(2 позиції)

6

20

Контрольна цифра


1

21

Стать

F - жіноча,
M - чоловіча
“<” - не зазначено

1

22-27

Дата закінчення строку дії документа

РРММДД
РР - рік
(2 позиції)
ММ - місяць
(2 позиції)
ДД - день
(2 позиції)

6

28

Контрольна цифра


1

29-41

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі


13

42

Необов’язкові елементи даних


1

43

Контрольна цифра


1

44

Загальна контрольна цифра


1

3. Структура нижнього рядка машинозчитуваних даних передбачає три контрольні цифри, для визначення яких використовується спеціальне обчислення. Контрольні цифри обчислюються за модулем 10 з постійними ваговими коефіцієнтами, що повторюються, - 731 731...

Порядок обчислення контрольних цифр:

першої - позиція 10. Зліва направо кожна цифра позицій 1 - 9 множиться на відповідну цифру вагового коефіцієнта, а результати кожного множення додаються і діляться на модуль 10. Остача цієї дії є контрольною цифрою;

другої - позиція 20. Зліва направо кожна цифра позицій 14 - 19 множиться на відповідну цифру вагового коефіцієнта, а результати кожного множення додаються і діляться на модуль 10. Остача цієї дії є контрольною цифрою;

третьої - позиція 28. Зліва направо кожна цифра позицій 22 - 27 множиться на відповідну цифру вагового коефіцієнта, а результати кожного множення додаються і діляться на модуль 10. Остача цієї дії є контрольною цифрою.

У разі коли для заповнення тієї чи іншої позиції використовується знак-заповнювач "<", йому надається нульове значення.

4. Для заповнення машинозчитуваної зони використовується латинський алфавіт.

Міністр
Кабінету Міністрів України


В.ПУСТОВОЙТЕНКОЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 червня 1997 р. № 636

ПОРЯДОК
запису у машинозчитуваній зоні паспортних та візових документів даних про громадянство особи, тип документа та код держави, що його видала

1. Запис даних про громадянство виконується з використанням трилітерних кодів, що засновані на кодах "Альфа-3" для записів, наведених у ДСТУ ISO 3166 "Коди назв країн світу" та рекомендаціях Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO) "Машинозчитувані проїзні документи", Doc 9303, частини 1-3. Відповідно до рекомендацій IКAO Doc 9303 для посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, використовується трилітерний код XXC, для посвідчення біженця, проїзного документа біженця - XXB, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон - ХХА.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 137 від 10.03.2017}

2. Запис про тип документа виконується:

Назва документа

Запис

Паспорт громадянина України (у формі картки
розміром 54,0 х 85,6 мм) 

ID

Тимчасове посвідчення громадянина України

IT

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон 

P

Дипломатичний паспорт України

PD

Службовий паспорт України

PS

Посвідчення особи моряка

IM

Посвідчення члена екіпажу

АС

Посвідчення особи на повернення в Україну

IS

Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту

CP

Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист

PH

Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

PL

Посвідчення біженця

ТR

Проїзний документ біженця

PA

Посвідка на постійне проживання

TP

Посвідка на тимчасове проживання

TT

Візова етикетка, що оформляється іноземцю або особі без громадянства для в’їзду в Україну 

B

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 137 від 10.03.2017}

3. Запис коду держави, що видала документ, виконується з використанням трилітерного коду "UKR".

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 137 від 10.03.2017}

{Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 137 від 10.03.2017}

{Порядок в редакції Постанови КМ № 116 від 30.01.2003}вгору