Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.07.2008636
Документ 636-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.06.2012, підстава - 451-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 липня 2008 р. N 636
Київ
Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1030 ( 1030-2011-п ) від 05.10.2011
N 451 ( 451-2012-п ) від 21.05.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Державній митній службі, Адміністрації Державної
прикордонної служби, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству
аграрної політики, Міністерству транспорту та зв'язку,
Міністерству охорони навколишнього природного середовища,
Міністерству культури і туризму у двомісячний строк затвердити:
перелік товарів (з описом та за кодом згідно з УКТЗЕД)
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), які підлягають
обов'язковому санітарному, ветеринарному, фітосанітарному,
радіологічному, екологічному контролю та контролю за переміщенням
культурних цінностей у пунктах пропуску через державний кордон
( z0320-09 );
перелік пунктів пропуску через державний кордон, у яких
здійснюється санітарний, ветеринарний, фітосанітарний,
радіологічний, екологічний контроль, контроль Служби міжнародних
автомобільних перевезень та контроль за переміщенням культурних
цінностей.
3. Визнати таким, що втратив чинність, додаток 2 до Порядку
справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний
кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
24 жовтня 2002 р. N 1569 ( 1569-2002-п ) (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 44, ст. 2004).
4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім
пункту 3, який набирає чинності через два місяці з дня
опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 липня 2008 р. N 636
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску
через державний кордон, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 24 жовтня 2002 р. N 1569 ( 1569-2002-п )
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 44, ст. 2004):
1) абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:
"9. Посадова особа митниці визначає на підставі поданих
документів та затвердженого в установленому порядку переліку
товарів, які підлягають обов'язковому санітарному, ветеринарному,
фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю та контролю
за переміщенням культурних цінностей у пунктах пропуску через
державний кордон, види контролю, які необхідно здійснити у пункті
пропуску, та у разі потреби залучає працівників відповідних
контрольних служб.";
2) в абзаці другому пункту 10 слова "актах про результати
контролю (для залізничного виду транспорту), картках контролю (для
автомобільного виду транспорту) та інших" виключити;
3) у пункті 11:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"Посадова особа СМАП нараховує плату за проїзд автомобільними
дорогами (за кожен кілометр проїзду), про що робить відмітку на
товаротранспортному документі.";
в абзаці п'ятому слова "зазначає її розмір у контрольному
талоні та робить у ньому відмітку про здійснення контролю"
замінити словами "про що робить відмітку на товаротранспортному
документі";
в абзаці шостому слова "проставляє у контрольній картці штамп
"Додатковий збір сплачено" замінити словами "подає митному органу
документ, що підтверджує сплату через установу банку";
друге і третє речення останнього абзацу виключити.

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 451
( 451-2012-п ) від 21.05.2012 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1030
( 1030-2011-п ) від 05.10.2011 }вгору