Про виділення коштів для здійснення у 2012 році природоохоронних заходів
Розпорядження Кабінету Міністрів України; План, Заходи від 18.07.2012635-р
Документ 635-2012-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.11.2012, підстава - 893-2012-р

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 липня 2012 р. № 635-р
Київ

Про виділення коштів для здійснення у 2012 році природоохоронних заходів

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
№ 893-р від 07.11.2012}

1. Виділити Міністерству екології та природних ресурсів кошти у сумі 187766,679 тис. гривень за рахунок залишку коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, який утворився на 1 січня 2012 р., для здійснення природоохоронних заходів згідно з додатком 1.

2. Міністерству екології та природних ресурсів:

забезпечити до кінця 2012 року фінансування природоохоронних заходів за рахунок понадпланових надходжень до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища за умови подання повного пакета документів відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів від 21 травня 2002 р. № 189 згідно з додатком 2;

забезпечити використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 163 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 16, ст. 651; 2012 р., № 20, ст. 749);

подати до 20 січня 2013 р. Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання зазначених коштів.

3. Міністерству фінансів внести в установленому порядку відповідні зміни до розпису Державного бюджету України на 2012 рік.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2012 р. № 635-р

ПЛАН
природоохоронних заходів на 2012 рік за бюджетною програмою 2401270 “Здійснення природоохоронних заходів” (за рахунок залишку коштів)

Код економічної класифікації видатків бюджету

Найменування природоохоронного заходу

Загальна кошторисна вартість заходу, тис. гривень

Обсяг фінансування, тис. гривень

Рівень готовності, відсотків

Строк виконання, роки

Очікувані результати

усього

у тому числі за рахунок коштів

Державного фонду охорони навколишнього природного середовища

місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища

Забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів

1171

Здійснення невідкладних природоохоронних заходів з вивезення суміші ізомерів орто-, мета- та паранітрохлорбензолів з території державного підприємства “Горлівський хімічний завод”

10000

10000

100002012

зниження рівня забруднення небезпечними відходами навколишнього природного середовища шляхом вивезення суміші ізомерів орто-, мета- та паранітрохлорбензолів

2410

Будівництво полігона твердих побутових відходів № 3 на землях Сонячної селищної ради Запорізького району Запорізької області

99816,736

50000

50000


2,2

2014

зменшення шкідливого впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище шляхом їх сортування з подальшим складуванням та захороненням протягом 26,2 року з дотриманням екологічних вимог

2123

Розширення полігона твердих побутових відходів у м. Олександрівську Луганської області

39928,445

30092,445

30092,445


24,63

2012

створення спеціально обладнаного місця для утилізації твердих побутових відходів в ущільненому стані

2143

Рекультивація території існуючого сміттєзвалища в с. Барвінок Ужгородського району Закарпатської області (перша черга)

17940,674

15960,191

15960,191


11,03

-“-

зменшення рівня забруднення навколишнього природного середовища небезпечними для життєдіяльності речовинами

2143

Реконструкція ділянки складування твердих побутових відходів полігона в смт Шацьк Волинської області

445,48

445,48

399,48

46


-“-

забезпечення захисту навколишнього природного середовища шляхом безпечного зберігання твердих побутових відходів

Разом


168131,335

106498,116

106452,116

46
у тому числі за кодами економічної класифікації видатків бюджету:
1171


10000

10000

10000

2123


39928,445

30092,445

30092,445

2143


18386,154

16405,671

16359,671

46
2410


99816,736

50000

50000

Проведення моніторингу навколишнього природного середовища

1171

Впровадження геоінформаційних технологій з використанням даних дистанційного зондування Землі в системі моніторингу навколишнього природного середовища

28000

28000

280002012

впровадження геоінформаційних технологій та проведення на основі космічних знімків моніторингу стану навколишнього природного середовища

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

2410

Будівництво об'єкта “Побутова каналізація північної частини м. Жидачева Львівської області”

3793,464

2168,855

1468,855

700

42,8

-“-

зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище

2123

Каналізаційна насосна станція № 4 з колектором у м. Бердянську - будівництво, Запорізька область

5801,757

4262,435

4175

87,435

27

-“-

запобігання забрудненню акваторії Азовського моря, прилеглої території неочищеними побутовими стічними водами, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя

2123

Будівництво очисних споруд, каналізаційних колекторів до очисних споруд та насосної станції, с. Привітне (м. Алушта) Автономної Республіки Крим

16300

2000

20002014

запобігання забрудненню акваторії Чорного моря, забезпечення належної якості очистки стічних вод

2123

Виготовлення проекту для відновлення гідрологічного та санітарного стану р. Лугань від с. Веселеньке до м. Олександрівська (розчистка р. Лугань - будівництво), м. Луганськ

99974,525

38800

28800

10000


2015

відновлення гідрологічного та санітарного стану р. Лугань на ділянці 38 кілометрів шляхом відновлення балансу між річкою та підземними водами

2123

Будівництво каналізаційних очисних споруд, с. Міжводне Чорноморського району Автономної Республіки Крим

17625,47

14525,52

14525,522012

забезпечення належної якості очищення стічних вод

Разом


143495,216

61756,81

50969,375

10787,435
у тому числі за кодами економічної класифікації видатків бюджету:
2123

139701,752

59587,955

49500,52

10087,435
2410

3793,464

2168,855

1468,855

700
Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу

2410

Будівництво пункту тимчасового утримання тварин по вул. Любченка в м. Чернігові на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні

2543,696

2505,188

2345,188

160

1,5

-“-

забезпечення безпеки проживання населення, поліпшення епізоотичної ситуації в м. Чернігові та зменшення чисельності безпритульних тварин шляхом проведення їх стерилізації

Разом за бюджетною програмою

342170,247

198760,114

187766,679

10993,435
у тому числі за кодами економічної класифікації видатків бюджету:
1171


38000

38000

38000

2123


179630,2

89680,4

79592,965

10087,44
2143


18386,154

16405,671

16359,671

46
2410


106153,896

54674,043

53814,043

860
{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 893-р від 07.11.2012}
Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2012 р. № 635-р

ПЛАН
природоохоронних заходів на 2012 рік за бюджетною програмою 2401270 “Здійснення природоохоронних заходів” (за рахунок понадпланових надходжень)

Код економічної класифікації видатків бюджету

Найменування природоохоронного заходу

Обсяг фінансування з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, тис. гривень

Рівень готовності, відсотків

Строк виконання, роки

Очікувані результати

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

2143

Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Фастова Київської області продуктивністю 10 тис. куб. метрів на добу

10000


2013

очищення стічних вод до нормативів гранично допустимої концентрації

Забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів

2110

Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів для м. Слов'янська Донецької області

20000


2012

екологічно безпечне збирання, транспортування, знешкодження та складування побутових відходів

Разом за бюджетною програмою

30000
у тому числі за кодами економічної класифікації видатків бюджету:

2143

10000
2110

20000вгору