Про внесення змін до статті 75 Виправно-трудового кодексу Української РСР
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 03.08.19886346-XI
Документ 6346-XI, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2004, підстава - 1129-IV

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу
N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4, ст. 21 )

Про внесення змін до статті 75
Виправно-трудового кодексу Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1988, N 33, ст. 807 )
( Указ затверджено Законом
N 6831-XI ( 6831-11 ) від 12.11.1988, ВВР, 1988, N 47, ст.1115 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 25 липня
1988 року "Про внесення зміни до статті 36 Основ
виправно-трудового законодавства Союзу РСР і союзних республік"
Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Частину третю статті 75 Виправно-трудового кодексу
Української РСР ( 3325-07 ) виключити.
Частини четверту і п'яту цієї статті вважати відповідно
частинами третьою і четвертою.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 3 серпня 1988 року
N 6346-XIвгору