Деякі питання оплати праці
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.2016633
Документ 633-2016-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.01.2017, підстава - 15-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 вересня 2016 р. № 633
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 15 від 18.01.2017}

Деякі питання оплати праці

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що за виконання повноважень державних секретарів міністерств до призначення на ці посади осіб за результатами конкурсу в порядку, визначеному Законом України “Про державну службу”, заступникам міністрів - керівникам апарату проводиться виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою, але не довше ніж до 1 січня 2017 року.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292 “Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 31, ст. 1243, № 37, ст. 1441) і від 5 травня 2016 р. № 323 “Про умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 37, ст. 1442) зміни, що додаються.

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 581 “Про реформування територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру”.

4. Умови оплати праці, визначені цією постановою, застосовуються з 1 травня 2016 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 вересня 2016 р. № 633

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292 і від 5 травня 2016 р. № 323

1. У додатку 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292 у графі “Посади державних службовців, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці”:

1) позицію “Група 1. Посади керівників державних органів” після слів “державні секретарі міністерств” доповнити словами “; (заступники міністрів - керівники апарату)”;

2) у позиції “Група 4. Посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів”:

після слів “головних департаментів, департаментів” доповнити словами “, головних інспекцій”;

після слів “керівники територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів” доповнити словами “, апарату місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій”;

після слів “окремими Законами України” доповнити словами “; керівники функціональних підрозділів Центрального управління Служби безпеки України; координатор”;

3) у позиції “Група 5. Посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних органів”:

після слів “головних департаментів, департаментів” доповнити словами “, головних інспекцій”;

після слів “заступники керівників територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів” доповнити словами “, заступники керівників апарату місцевих державних адміністрацій, заступники керівників самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій”;

після слів “дипломатичний радник” доповнити словами “; заступники керівників функціональних підрозділів Центрального управління Служби безпеки України”;

4) у позиції “Група 6. Посади керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів”:

після слова “управлінь” доповнити словом “, інспекцій”;

після слів “територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів” доповнити словами “, апарату місцевих адміністрацій, керівники підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, їх заступники”;

після слів “окремими Законами України” доповнити словами “; керівники підрозділів у складі функціональних підрозділів Центрального управління та регіональних органів Служби безпеки України, їх заступники”;

слова “державний адміністратор” виключити;

5) у позиції “Група 7. Посади головних спеціалістів державних органів”:

після слів “головні державні виконавці” доповнити словами “, головні державні ревізори - інспектори, головні державні інспектори, головні державні соціальні інспектори, головні казначеї, головні інспектори”;

слова “Державний реєстратор” виключити;

після слів “старший слідчий в особливо важливих справах” доповнити словами “, адміністратор, державний реєстратор, державний кадастровий реєстратор”;

6) у позиції “Група 8. Посади провідних спеціалістів державних органів”:

після слів “старші державні виконавці” доповнити словами “, старші державні ревізори - інспектори, старші державні інспектори, старші інспектори, провідні державні інспектори, державні соціальні інспектори, провідні казначеї”;

після слів “старший секретар суду” доповнити словами “; консультант суду”;

7) позицію “Група 9. Посади спеціалістів державних органів” після слів “державні виконавці” доповнити словами “, державні інспектори, інспектори”;

8) текст графи після слів “Ради національної безпеки і оборони України” доповнити словами “, Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України”.

2. Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 2016 р. № 323 після позиції

“Керівник Секретаріату Голови Верховної Ради України

9046”

доповнити такою позицією:

“Заступник Керівника Секретаріату Голови Верховної Ради України

8594”.
вгору