Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015633
Документ 633-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.08.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.09.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 серпня 2015 р. № 633
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726 “Деякі питання реалізації статті 42 Закону України “Про вищу освіту” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 14, ст. 358) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2015 р. № 633

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726

1. У Методичних рекомендаціях щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених зазначеною постановою:

1) у пункті 10:

абзац другий після слів “на ім’я засновника” доповнити словами “, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України “Про вищу освіту”;

доповнити пункт після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:

“довідку про наявність або відсутність судимості;

витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - одинадцятим;

доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом такого змісту:

“письмову згоду на збір та обробку персональних даних.”.

У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;

2) пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:

“Особа, яка перемогла у конкурсі на заміщення посади керівника, надає засновнику для ознайомлення оригінали документів, зазначених у пункті 10 цих Методичних рекомендацій.”.

2. Підпункт 2 пункту 15 Типової форми контракту з керівником державного вищого навчального закладу, затвердженої зазначеною постановою, доповнити абзацом такого змісту:

“у разі виникнення або виявлення засновником обставин, передбачених частиною другою статті 42 Закону України “Про вищу освіту”;”.вгору