Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 19.04.1999632
Документ 632-99-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.04.1999
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.04.1999. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 квітня 1999 р. N 632
Київ
Про затвердження Положення про вимоги
до стандартної (типової) форми деривативів

З метою вдосконалення механізму укладення господарських
договорів і створення умов для збільшення обсягів товарообігу
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про вимоги до стандартної (типової)
форми деривативів (додається).
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 67

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 1999 р. N 632
ПОЛОЖЕННЯ
про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів

Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) і встановлює
стандартні (типові) реквізити деривативів.

Загальні питання

1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
базовий актив - товари, цінні папери, кошти та їх
характеристики, що є предметом виконання зобов'язань за
деривативом;
дериватив - стандартний документ, що засвідчує право та/або
зобов'язання придбати або продати базовий актив на визначених ним
умовах у майбутньому;
початкова маржа - кошти та/або цінні папери, які необхідно
внести для укладення ф'ючерсного контракту;
ціна виконання - ціна базового активу, за якою під час
виконання зобов'язань за деривативом здійснюються розрахунки;
продавець за деривативом - особа, яка згідно з форвардним
та/або ф'ючерсним контрактами має продати базовий актив контракту,
а згідно з опціоном зобов'язується продати (купити) базовий актив
опціону;
покупець за деривативом - особа, яка згідно з форвардним
та/або ф'ючерсним контрактами має купити базовий актив контракту,
а згідно з опціоном має право купити (продати) базовий актив
опціону;
премія - ціна, що сплачується покупцем опціону його продавцю
за набуте право скористатися опціоном.
2. До деривативів належать лише ті контракти, форма яких
відповідає вимогам, встановленим цим Положенням.
3. Деривативами є:
форвардний контракт;
ф'ючерсний контракт;
опціон.
4. Вимоги до стандартної (типової) форми деривативів,
встановлені цим Положенням, поширюються на деривативи, укладення
яких здійснюється на організованому та неорганізованому ринках.
5. Під час укладення деривативу сторони повинні зазначити в
ньому, яка з них є покупцем, а яка продавцем деривативу.
6. Виконання зобов'язань, що випливають за деривативом
регулюється законодавством України.
7. Деривативи мають бути укладені в письмовій формі.
8. Недотримання вимог цього Положення щодо наявності
обов'язкових реквізитів є підставою для визнання контракту таким,
що не є деривативом.

Форвардний контракт

9. Форвардний контракт - двостороння угода за стандартною
(типовою) формою, яка засвідчує зобов'язання особи придбати
(продати) базовий актив у визначений час та на визначених умовах у
майбутньому, з фіксацією цін такого продажу під час укладення
форвардного контракту.
10. Умови форвардного контракту визначаються за згодою
сторін. Форвардний контракт повинен мати такі реквізити:
назва контракту;
сторони контракту;
базовий актив контракту та його характеристики (емітент, вид
цінного паперу, його номінальна вартість, термін обігу, інші
відомості для цінних паперів; вид валюти - для коштів;
асортимент - для інших товарів);
кількість базового активу;
вартість контракту;
ціна виконання;
термін виконання;
порядок оплати придбаного (проданого) базового активу;
відповідальність сторін у разі невиконання чи неналежного
виконання зобов'язань, встановлених цим контрактом;
порядок розгляду спорів, що виникають під час укладення та
виконання контракту;
адреси, підписи, печатки, реквізити банківських рахунків (для
юридичних осіб) та паспортні дані (для фізичних осіб) сторін
контракту.

Ф'ючерсний контракт

11. Ф'ючерсний контракт - стандартний документ, який
засвідчує зобов'язання придбати (продати) базовий актив у
визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією
цін на момент укладення зобов'язань сторонами контракту.
12. Ф'ючерсний контракт повинен мати такі реквізити:
назва контракту;
вид контракту (з поставкою або без поставки базового активу);
сторони контракту;
базовий актив контракту та його характеристики (емітент, вид
та кількість цінних паперів, його номінальна вартість, термін
обігу, інші відомості для цінних паперів; вид та кількість
валюти - для коштів; кількість, асортимент - для інших товарів);
обсяг контракту;
розмір початкової маржі;
механізм визначення ціни на момент виконання;
ціна виконання;
одиниця виміру ціни;
термін виконання;
відповідальність сторін у разі невиконання чи неналежного
виконання зобов'язань, встановлених цим контрактом;
порядок розгляду спорів, що виникають під час укладення та
виконання контракту;
адреси, підписи, печатки, реквізити банківських рахунків (для
юридичних осіб) та паспортні дані (для фізичних осіб) сторін
контракту.

Опціон

13. Опціон - стандартний документ, що засвідчує право
придбати (продати) базовий актив на визначених умовах у
майбутньому, з фіксацією ціни на час укладення такого контракту
або на час такого придбання за рішенням сторін контракту.
14. Опціон повинен мати такі реквізити:
назва контракту;
вид опціону (з поставкою або без поставки базового активу);
сторони опціону;
різновид опціону (опціон на купівлю, опціон на продаж);
базовий актив опціону та його характеристики (емітент, вид та
кількість цінних паперів, його номінальна вартість, термін обігу,
інші відомості для цінних паперів; вид та кількість валюти - для
коштів; кількість, асортимент - для товарів);
ціна виконання;
термін виконання (для опціону з виконанням протягом терміну
дії) або день виконання (для опціону з виконанням у встановлену
дату);
порядок оплати придбаного (проданого) базового активу;
розмір премії опціону;
відповідальність продавця опціону в разі невиконання чи
неналежного виконання зобов'язань, встановлених опціоном;
порядок розгляду спорів, що виникають під час укладення та
виконання опціонів;
адреси, підписи, печатки, реквізити банківських рахунків (для
юридичних осіб) та паспортні дані (для фізичних осіб) сторін
опціону.вгору