Документ 632-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.08.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.08.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 серпня 2018 р. № 632
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 і від 2 січня 1995 р. № 1

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни” (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218; Офіційний вісник України, 2009 р., № 3, ст. 85, № 73, ст. 2508; 2012 р., № 97, ст. 3910; 2017 р., № 38, ст. 1204) та від 2 січня 1995 р. № 1 “Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302” (ЗП України, 1995 р., № 3, ст. 68; Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2145) зміни, що додаються.

2. Установити, що посвідчення з написом “Посвідчення інваліда війни”, видані до набрання чинності цією постановою, є дійсними протягом строку, на який їх видано.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2018 р. № 632

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 і від 2 січня 1995 р. № 1

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302:

1) пункт 3-2 викласти в такій редакції:

“3-2. Затвердити бланк-вкладку до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни II-III груп із числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше (додаток 5).”;

2) у Положенні про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженому зазначеною постановою:

абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

“Лист талонів на право одержання учасниками бойових дій та особами з інвалідністю внаслідок війни проїзних документів (квитків) безоплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості є документом, на підставі якого надається право на пільговий проїзд зазначеним особам згідно з пунктом 17 частини першої статті 12, пунктом 21 частини першої статті 13 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.”;

в абзаці третьому пункту 3 слова “Посвідчення інваліда війни” і “Ветеран війни - інвалід” замінити відповідно словами “Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни” і “Ветеран війни - особа з інвалідністю внаслідок війни”;

у пункті 7:

в абзаці першому слово “ДПС” замінити словом “ДФС”;

в абзаці другому слова “Посвідчення інваліда війни” замінити словами “Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни”, а слова “органами праці та соціального захисту населення” - словами “структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у місті (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення)”;

у пункті 7-1:

в абзаці першому слова “і особами, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,” виключити;

в абзаці другому слово “ДПС” замінити словом “ДФС”;

абзац третій викласти в такій редакції:

“особам з інвалідністю внаслідок війни - орган соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина.”;

друге речення пункту 8 викласти в такій редакції: “Прописом зазначається група інвалідності, дата видачі посвідчення, а також (на правій внутрішній стороні у правому верхньому куті) пункт і стаття Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, відповідно до якого установлено статус.”;

в абзаці першому пункту 10 слова “Посвідчення інваліда війни” замінити словами “Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни”;

у тексті Положення:

слова “орган праці та соціального захисту населення”, “структурний підрозділ місцевої держадміністрації з питань соціального захисту населення” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “орган соціального захисту населення” у відповідному відмінку і числі;

слова “інвалід війни” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “особа з інвалідністю внаслідок війни” у відповідному відмінку і числі;

слова і цифри “Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією” замінити словами “Другої світової війни”;

3) у додатку 1 до постанови:

абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції:

“Ветеран війни - особа з інвалідністю”;

у пункті 2:

в абзаці третьому слова і цифри “меморіального комплексу “Український державний музей Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.” замінити словами “меморіального комплексу “Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс”;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“Особа з інвалідністю внаслідок війни”;

4) додатки 2 і 5 до постанови викласти в такій редакції:


“Додаток № 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 1994 р. № 302
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2018 р. № 632)

ЗРАЗКИ
посвідчень, що видаються ветеранам війни”;


“Додаток № 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 1994 р. № 302
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2018 р. № 632)

БЛАНК-ВКЛАДКА
до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни II-III груп із числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 січня 1995 р. № 1:

1) у пункті 1 слова “і особами, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,” виключити;

2) у пункті 2 слова “та особами, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,” виключити;

3) абзаци третій та восьмий додатку 1 викласти в такій редакції:

“Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни”;

“Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни обтягнуто лідерином темно-вишневого кольору.”;

4) у додатку 2:

у назві додатка слова “і особами, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,” виключити;

у пункті 2 слова “і особою, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,” виключити;

5) у назві додатка 4 слова “і особою, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,” виключити.вгору