Документ 63-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.02.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.02.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 лютого 2016 р. № 63
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 “Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та видів палива на 2010-2016 роки” (Офіційний вісник України, 2010 p., № 16, ст. 762, № 53, ст. 1781; 2011 р., № 32, ст. 1347; 2012 р., № 13, ст. 484, № 77, ст. 3111; 2015 р., № 35, ст. 1035, № 92, ст. 3128) і від 17 жовтня 2011 р. № 1056 “Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 80, ст. 2945; 2012 р., № 52, ст. 2081, № 87, ст. 3541; 2013 р., № 73, ст. 2697; 2014 р., № 80, ст. 2268; 2015 р., № 35, ст. 1035, № 69, ст. 2262) зміни, що додаються.

2. Установити, що відшкодування частини суми кредитів на здійснення заходів, зазначених у підпунктах 3, 4 і 4-1 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056 “Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 80, ст. 2945), наданих до набрання чинності цією постановою, здійснюється в порядку, який діяв на момент укладення відповідного кредитного договору.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 18
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 лютого 2016 р. № 63

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056

1. У Державній цільовій економічній програмі енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243:

1) розділ “Обсяги та джерела фінансування” викласти в такій редакції:

“Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 344,22 млрд. гривень, у тому числі 5,91 млрд. - за рахунок державного бюджету, 15 млрд. - за рахунок місцевих бюджетів, 323,31 млрд. гривень - за рахунок інших джерел.”;

2) у додатках до Програми:

пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:

“7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млрд. гривень

У тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Державний бюджет

5,91

0,6

0,91

0,83

1,77

0,5

0,41

0,89

Місцеві бюджети

15

1,8

2

2,3

2,65

2,95

3,3


Інші джерела

323,31

6,78

27,94

40,58

62,88

86,41

98,72


________ 
Усього


344,22


9,18


30,85


43,71


67,3


89,86


102,43


0,89”;

у додатку 2:

підпункти 18-20 пункту 2 викласти в такій редакції:

“Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансу
вання (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

кількість домогосподарств, тис. одиниць

29,26


7,9

21,36

18) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них

Держенерго-ефективності

державний бюджет

113,869764


27

86,869764

--

168,73


41

127,73

19) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів

--

--

939,779529


255

684,779529

кількість будинків, одиниць

3808


1600

2208

20) стимулювання обєднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів

--

--

220,116127


97,92

122,196127”;

позицію “Разом за завданням 2” викласти в такій редакції:

“Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Разом за завданням 2
222587,56738426

9028,6

13709,7

23896,1071

43485,876

62162,2229928

69411,21587146

893,84542

у тому числідержавний бюджет

5013,26738426

448,5

515,5

623,2071

1628,776

498,1229928

405,31587146

893,84542
місцевий бюджет

15000

1800

2000

2300

2650

2950

3300

інші 
джерела

202574,3

6780,1

11194,2

20972,9

39207,1

58714,1

65705,9”;


позицію “Усього за Програмою” викласти в такій редакції:

“Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Усього за Програмою
344208,41678426

9180,1

30846,4

43708,5225

67300,21

89857,5229928

102421,81587146

893,84542

у тому числідержавний бюджет

5901,58678426

600

910

827,5025

1766,8

498,1229928

405,31587146

893,84542
місцевий бюджет

15000

1800

2000

2300

2650

2950

3300

інші джерела

323306,83

6780,1

27936,4

40581,02

62883,41

86409,4

98716,5”;
вгору