Документ 629-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.07.2015
( Остання подія — Редакція, відбудеться 21.10.2020, підстава - 2597-VIII. Подивитися в історії? )

"3. Фонд не пізніше наступного дня після закінчення визначеного цим Законом строку ліквідації банку розміщує на офіційному веб-сайті Фонду оголошення про завершення Фондом виплат гарантованої суми відшкодування";

8) пункт перший частини першої статті 29 після слів "такого банку" доповнити словами і цифрами "(включаючи пункти 3-5 частини другої статті 27 цього Закону)";

9) абзац десятий частини шостої статті 36 виключити.

4. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

5. Кабінету Міністрів України, Національному банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб забезпечити протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом приведення нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, у відповідність з цим Законом.

6. Відшкодування коштів за вкладами фізичних осіб - підприємців здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб незалежно від дня відкриття рахунка починаючи з 1 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 1 січня 2017 року.

7. Національному банку України:

сформувати до 1 січня 2016 року перелік попередньо кваліфікованих осіб;

забезпечити прийняття рішення про:

відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банків, зареєстрованих на території проведення антитерористичної операції, що не провадять свою діяльність та припинили участь у системі електронних платежів Національного банку України;

ліквідацію банків, зареєстрованих на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, банківську ліцензію яких відкликано Національним банком України.

8. Установити, що Національний банк України не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та/або ліквідацію банку, надсилає рішення до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у день отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та/або ліквідацію банку набуває прав ліквідатора банку та розпочинає процедуру його ліквідації відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". У разі неможливості здійснення процедури ліквідації відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вживає заходів до накопичення ліквідаційної маси банку.

У такому разі процедура ліквідації банку, у тому числі виплати відшкодування коштів вкладникам такого банку, здійснюється у порядку та у строки, встановлені окремими нормативно-правовими актами Фонду.

9. Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зобов’язана не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом подати на погодження адміністративній раді Фонду:

звіт про обґрунтування вибору найменш витратного для Фонду способу виведення з ринку неплатоспроможних банків, віднесених до категорії неплатоспроможних протягом 2014 року, та стан виконання планів врегулювання;

звіт про стан реалізації у 2014 році активів (майна) банків, щодо яких прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
16 липня 2015 року
№ 629-VIII
вгору