Документ 628-2003-п, поточна редакція — Редакція від 16.05.2011, підстава - 464-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 квітня 2003 р. N 628
Київ
Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів
України у зв'язку з ліквідацією Державної комісії з
питань оборонно-промислового комплексу України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 464 ( 464-2011-п ) від 27.04.2011 }

На виконання статті 2 Указу Президента України від 11 грудня
2002 р. N 1143 ( 1143/2002 ) "Про ліквідацію Державної комісії з
питань оборонно-промислового комплексу України" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 628
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У складі Організаційного комітету з питань підготовки і
участі українських експозицій у міжнародних виставках озброєння,
військової техніки, технологій та товарів подвійного використання,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
28 листопада 1997 р. N 1325 ( 1325-97-п ) - у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 р. N 818
( 818-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 24,
ст. 1171), слова "Голова Державної комісії з питань
оборонно-промислового комплексу" замінити словами "Державний
секретар Мінпромполітики з питань оборонно-промислового комплексу
та машинобудування", а слова "Заступник Державного секретаря
Мінпромполітики - заступник голови Оргкомітету" та "Керівник
Головного управління стратегії військово-технічної політики
Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу"
виключити.
2. В абзацах третьому пункту 6, першому пункту 7, першому
пункту 11 та другому пункту 13 Положення про порядок надання
суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право
здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та
товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня
1998 р. N 838 ( 838-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 23, ст. 839; 1999 р., N 24, ст. 1107; 2001 р., N 12, ст. 490;
2002 р., N 24, ст. 1170, N 42, ст. 1934), слова "Державна комісія
з питань оборонно-промислового комплексу" у відповідному відмінку
виключити.

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 464
( 464-2011-п ) від 27.04.2011 }

4. В абзацах першому і другому та у другому реченні абзацу
п'ятого пункту 6 Положення про порядок відчуження та реалізації
військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1919 ( 1919-2000-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 1-2, ст. 26; 2002 р., N 14,
ст. 740, N 29, ст. 1369), слова "та Державною комісією з питань
оборонно-промислового комплексу" виключити.
5. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 26 жовтня
2001 р. N 500 ( 500-2001-р ) "Про організацію робіт щодо
ліквідації протипіхотних мін в Україні":
1) у пункті 2 слова "Державну комісію з питань
оборонно-промислового комплексу України" замінити словом
"Мінпромполітики";
2) включити до складу міжвідомчої робочої групи з розв'язання
проблеми ліквідації протипіхотних мін в Україні, затвердженого
зазначеним розпорядженням, Кравченка Володимира Михайловича -
заступника начальника Управління оборонних галузей промисловості
Мінпромполітики, голову групи, Ковтуна Миколу Макаровича -
головного спеціаліста Мінпромполітики, відповідального секретаря
групи, Байкова Валерія Федоровича - заступника начальника
Озброєння Збройних Сил, Дзюба Володимира Івановича - начальника
відділу Управління контролю над озброєннями та
військово-технічного співробітництва МЗС, Ковальського Вадима
Миколайовича - начальника інженерних військ Збройних Сил, вивівши
з її складу Терещенка Володимира Івановича, Шведа Віталія
Георгійовича, Бандуру Володимира Михайловича, Воробйова Володимира
Сергійовича, Жданова Юрія Олександровича, Цок Надію Орестівну.
6. У Положенні про генерального конструктора із створення
техніки для потреб оборони та безпеки держави, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 392
( 392-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 17, ст. 757;
2002 р., N 14, ст. 752):
1) у пункті 2 слова "а також рішеннями Державної комісії з
питань оборонно-промислового комплексу" виключити;
2) у пункті 8 слова "та науково-технічної ради Державної
комісії з питань оборонно-промислового комплексу" виключити;
3) пункти 9 і 11 викласти у такій редакції:
"9. Повноваження генеральному конструктору надаються
Кабінетом Міністрів України за поданням Мінпромполітики за
пропозицією відповідного центрального органу виконавчої влади,
погодженою з Міноборони.
До подання додається обгрунтування необхідності створення для
потреб оборони та безпеки держави продукції, що підлягає
розробленню і впровадженню у виробництво та експлуатацію під
керівництвом генерального конструктора, разом з проектом переліку
видів цієї продукції, який після надання повноважень генеральному
конструктору затверджується Кабінетом Міністрів України";
"11. Генеральному конструктору видається посвідчення за
зразком, установленим для працівників Кабінету Міністрів України".
7. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 липня
2002 р. N 966 ( 966-2002-п ) "Деякі питання діяльності Української
частини Спільної міжурядової комісії у сфері воєнно-промислового
та військово-технічного співробітництва (Офіційний вісник України,
2002 р., N 29, ст. 1359):
1) абзац другий виключити;
2) в абзаці третьому слова "Державної комісії з питань
оборонно-промислового комплексу" замінити словами "Мінпромполітики
разом з Міноборони";
3) в абзаці четвертому слова "до Державної комісії з питань
оборонно-промислового комплексу (крім випадку, коли головою
Української частини в установленому порядку затверджено
Прем'єр-міністра України або Віце-прем'єр-міністра України), яка
вносить їх" виключити.
8. Не для друку. ( Вносить зміни до Постанови КМ N 1080
( 1080-2002-п ) від 25.07.2002 )
9. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження Кабінету
Міністрів України від 13 вересня 2000 р. N 362 ( 362-2000-р ) "Про
віднесення посад працівників Державної комісії з питань
оборонно-промислового комплексу до категорій посад державних
службовців" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 37, ст. 1591).вгору