Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2019625
Документ 625-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.07.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.07.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 липня 2019 р. № 625
Київ

Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 9, ст. 344; 2006 р., № 18, ст. 1345; 2015 р., № 2, ст. 29; 2018 р., № 57, ст. 1991), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2019 р. № 625

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку подання фінансової звітності

1. У пункті 2:

1) в абзаці третьому слова “підприємствами, які провадять діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення” замінити словами “суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у видобувних галузях”;

2) у першому реченні абзацу дев’ятого слова “які провадять діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення або” замінити словами “що здійснюють”;

3) доповнити пункт після абзацу дев’ятого новим абзацом такого змісту:

“Суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у видобувних галузях, звіт про платежі на користь держави подають відповідно до Закону України “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях”.”.

У зв’язку з цим абзаци десятий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - дев’ятнадцятим;

4) абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

“Підприємства, які відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” належать до мікропідприємств, непідприємницькі товариства (крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності) та підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, подають відповідним органам скорочену за показниками річну фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.”;

5) в абзаці сімнадцятому слова “, підприємства, розміщені на такій території” замінити словами “або здійсненням заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, підприємства, місцезнаходженням яких є така територія”;

6) в абзаці вісімнадцятому слова “Річна фінансова звітність, річна консолідована фінансова звітність” замінити словами “Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з відповідними аудиторськими звітами”, а слова “разом з аудиторським звітом” виключити.

2. Абзац п’ятий пункту 6 викласти в такій редакції:

“Розпорядники бюджетних коштів, які з дати початку тимчасової окупації мали місцезнаходження на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, території проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, можуть подавати фінансову звітність розпорядникам вищого рівня без відмітки органів Казначейства про її відповідність даним обліку про виконання бюджетів.”.

3. Абзац десятий пункту 12 викласти в такій редакції:

“Підприємства, які з дати початку тимчасової окупації мали місцезнаходження на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, території проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або структурні підрозділи (відокремлене майно) яких розташовані на таких територіях, проводять інвентаризацію у разі можливості безпечного та безперешкодного доступу уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов’язання та власний капітал підприємств.”.вгору