Документ 624-2008-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.07.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.07.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 липня 2008 р. N 624
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів Української РСР
від 29 липня 1991 р. N 114
та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів Української РСР від
29 липня 1991 р. N 114 ( 114-91-п ) "Про затвердження Положення
про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів
внутрішніх справ Української РСР" - із змінами, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України від 20 березня 1998 р.
N 349 ( 349-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 12,
ст. 449), від 7 червня 1999 р. N 986 ( 986-99-п ) (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 23, ст. 1055), від 8 червня 2005 р.
N 428 ( 428-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р., N 23,
ст. 1283) і від 6 червня 2007 р. N 798 (Офіційний вісник України,
2007 р., N 42, ст. 1674), зміни, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 липня 2008 р. N 624
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
Української РСР від 29 липня 1991 р. N 114
( 114-91-п )

1. У назві та постановляючій частині постанови ( 114-91-п )
слова "Української РСР" виключити.
2. У Положенні про проходження служби рядовим і начальницьким
складом органів внутрішніх справ Української РСР, затвердженому
зазначеною постановою ( 114-91-п ):
1) у назві та тексті Положення ( 114-91-п ) слова
"Української РСР" виключити;
2) доповнити пункт 3 реченнями такого змісту: "Під час
прийняття на службу може бути встановлено іспитовий строк
тривалістю до одного року. Особливості проходження служби в період
іспитового строку визначаються МВС.";
3) доповнити пункт 8 абзацом такого змісту:
"у зв'язку з непроходженням випробування в період іспитового
строку.";
4) пункт 27 викласти в такій редакції:
"27. Спеціальні звання рядового і начальницького складу
присвоюються особам, прийнятим на службу в органи внутрішніх
справ, з урахуванням їх особистих якостей, спеціальної або
військової освіти, рівня підготовки, службового досвіду та інших
умов, передбачених цим Положенням.
Особам з числа офіцерів запасу Збройних Сил, яких призначено
на посади середнього, старшого і вищого начальницького складу
органів внутрішніх справ, присвоюються спеціальні звання, що
відповідають їх військовим званням, у разі успішного закінчення
ними курсів початкової підготовки (спеціалізації).
Особам, яких прийнято на посади старшого і вищого
начальницького складу, перше спеціальне звання може бути присвоєне
не вище звання майора міліції або майора внутрішньої служби, за
винятком осіб, які мають офіцерські звання запасу вищі, ніж звання
майора.
Перше та чергове спеціальне звання рядового і молодшого
начальницького складу присвоюються в установленому МВС порядку.
Чергове спеціальне звання молодшого, середнього і старшого
начальницького складу до підполковника міліції, підполковника
внутрішньої служби включно присвоюється начальниками головних
управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі, на залізничному транспорті та
науково-дослідних установ, ректорами вищих навчальних закладів
системи МВС та прирівняними до них особами.
Перше спеціальне звання середнього і старшого начальницького
складу та спеціальні звання до полковника міліції, полковника
внутрішньої служби включно присвоюються Міністром внутрішніх
справ.
Спеціальні звання вищого начальницького складу присвоюються
згідно із законодавством України.";
5) доповнити пункти 63 і 64 підпунктом "і" такого змісту:
"і) у зв'язку з непроходженням випробування в період
іспитового строку.".

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 липня 2008 р. N 624
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня
1998 р. N 349 ( 349-98-п ) "Про внесення змін до пункту 27
Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом
органів внутрішніх справ" (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 12, ст. 449).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р.
N 986 ( 986-99-п ) "Про внесення доповнення до пункту 27 Положення
про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів
внутрішніх справ" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 23,
ст. 1055).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р.
N 798 ( 798-2007-п ) "Про внесення змін до пункту 27 Положення про
проходження служби рядовим і начальницьким складом органів
внутрішніх справ Української РСР" (Офіційний вісник України,
2007 р., N 42, ст. 1674).вгору