Документ 624-XIV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до статті 11 Закону України
"Про податок на додану вартість"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 26, ст.214 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У абзаці дев'ятому пункту 11.5 статті 11 Закону України
"Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст.156, N 51, ст.305,
ст.307):
слова і цифри "1 січня 1999 року" замінити словами і цифрами
"1 січня 2001 року";
доповнити абзац реченням такого змісту: "Верховна Рада
України щорічно перед початком бюджетного року заслуховує звіт
Кабінету Міністрів України щодо отриманих результатів з наданих
пільг по сплаті податку на додану вартість на товари критичного
імпорту".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Кабінету Міністрів України у двотижневий термін з дня
набрання чинності цим Законом за участю Комітету Верховної Ради
України з питань економічної політики, управління народним
господарством, власності та інвестицій переглянути перелік товарів
критичного імпорту, затверджений Постановою Кабінету Міністрів
України від 27 липня 1998 року N 1145 ( 1145-98-п ) "Про перелік
товарів критичного імпорту", та затвердити його в установленому
порядку.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 травня 1999 року
N 624-XIVвгору