Документ 623-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.08.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.08.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 серпня 2015 р. № 623
Київ

Про внесення зміни до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 (Офіційний вісник України, 2008 p., № 68, ст. 2266; 2015 p., № 15, ст. 383, № 52, ст. 1669, № 59, ст. 1945, № 62, ст. 2034), зміну, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2015 р. № 623

ЗМІНА,
що вноситься до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки

Доповнити Порядок пунктом 25 такого змісту:

“25. До подання щодо погодження кандидатури на посаду керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень, або пропозиції щодо погодження кандидатури претендента на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства додаються:

1) проект рішення Кабінету Міністрів України про погодження кандидатури, завізований керівником суб’єкта управління;

2) протокол засідання комісії та/або комітету з призначення;

3) біографічна довідка з кольоровою фотокарткою, що засвідчується підписом керівника кадрової служби суб’єкта управління, скріпленим печаткою;

4) згода на обробку персональних даних;

5) копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби суб’єкта управління, скріпленим печаткою:

заяви кандидата про прийняття на посаду;

документа про погодження кандидатури з головою відповідної місцевої держадміністрації (відповідно до статті 36 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”);

статуту підприємства.”.вгору