Документ 622-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.02.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.02.2007. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до статті 255 Кодексу України про
адміністративні правопорушення
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 16, ст.213 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. У пункті 1 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
 
     1) в абзаці "органів рибоохорони (статті 85, 85-1, 88-1)" слово і цифри "(статті 85, 85-1, 88-1)" замінити словами і цифрами "(статті 85, 85-1, 88-1, стаття 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів)";
 
     2) в абзаці "спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, державної регуляторної політики та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та його територіальних органів (статті 166-11, 166-12)" слово та цифри "(статті 166-11, 166-12)" замінити словом та цифрами "(статті 166-10 - 166-12)".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 8 лютого 2007 року
N 622-Vвгору