Документ 621/96-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.12.1996
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.01.1997. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 4 Декрету Кабінету
Міністрів України "Про державне мито"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 9, ст.70 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Доповнити статтю 4 Декрету Кабінету Міністрів України від
21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 13, ст.113, N 26, ст.281, N 49, ст.459;
1994 р., N 28, ст.241, N 29, ст.257, N 33, ст.300; 1995 р., N 13,
ст.85, N 14, ст.90; 1996 р., N 9, ст.43, N 41, ст.192) пунктом 39
такого змісту:
"39) Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю - за
позовами, з якими він звертається до арбітражного суду у справах
про скасування державної реєстрації страховика як суб'єкта
підприємницької діяльності у випадках, передбачених статтею 8
Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 грудня 1996 року
N 621/96-ВРвгору