Документ 620_023, чинний, поточна редакція — Підписання від 28.09.2010
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 22.12.2010. Подивитися в історії? )

              Меморандум 
про співробітництво у сфері регулювання
галузі зв'язку між Національною комісією з питань
регулювання зв'язку України та Національним органом
з питань зв'язку Португальської Республіки

Дата підписання: 28.09.2010,
22.12.2010 Дата набрання чинності для України: 22.12.2010
Національна комісія з питань регулювання зв'язку України та
Національний орган з питань зв'язку Португальської Республіки
(далі - Сторони),
прагнучи сприяти розвиткові економічного й культурного
співробітництва між двома державами на основі дальшого розвитку та
зміцнення дружніх відносин;
визнаючи важливість впливу функціонування сфери
телекомунікації та поштового зв'язку на економічний розвиток
кожної держави;
визнаючи інтереси кінцевих користувачів, учасників ринків, а
також українського та португальського суспільств стосовно
ефективного регулювання галузі зв'язку;
беручи до уваги переваги від розвитку послуг зв'язку за умови
справедливої конкуренції, високої якості й широкого спектру
послуг, що надаються споживачам;
керуючись спільним бажанням поглиблення партнерства та
підтримки стосовно розвитку галузі зв'язку згідно із чинними
актами Міжнародного союзу електрозв'язку, інших міжнародних і
регіональних організацій, членами яких є Україна та Португальська
Республіка, національним законодавством кожної з держав Сторін, а
також положеннями цього Меморандуму;
керуючись положеннями Угоди про дружбу та співробітництво між
Україною та Португальською Республікою ( 620_005 ), вчиненої в
м. Лісабон 25 жовтня 2000 року,
домовилися про таке:
Мета співробітництва
Параграф 1. Метою цього Меморандуму є розвиток
співробітництва у сфері регулювання галузі зв'язку через підтримку
та реалізацію спільних заходів, обмін інформацією та досвідом між
національними регуляторними органами України та Португальської
Республіки.
Сфера співробітництва
Параграф 2. З огляду на швидкий прогрес у всіх сферах галузі
зв'язку визначаються такі напрями співробітництва:
а) сприяння розвиткові ефективних послуг зв'язку високої
якості;
б) проведення взаємних консультацій та обмін інформацією
стосовно визначення стратегії та механізмів активного
співробітництва в рамках спільних проектів у сфер регулювання
галузі зв'язку;
в) обмін спеціалістами та експертами, а також організація
візитів і зустрічей;
г) посилення ролі Сторін у забезпеченні розвитку сучасного
сектору зв'язку;
ж) організація спільних семінарів, симпозіумів, виставок з
питань регулювання галузі зв'язку;
д) інші погоджені форми співробітництва в межах компетенції
Сторін.
Зв'язок з іншими договорами
Параграф 3. Цей Меморандум не зачіпає будь-яких прав та
обов'язків за будь-якими іншими міжнародними договорами держав
Сторін.
Обмін інформацією
Параграф 4. Кожна зі Сторін забезпечує конфіденційність
інформації, отриманої від іншої Сторони. Інформація, що отримана в
рамках цього Меморандуму, не буде передаватися третім сторонам без
письмової згоди на те Сторони, що надала цю інформацію.
Прикінцеві положення
Параграф 5. Цей Меморандум набирає чинності з дати його
підписання Сторонами. Меморандум укладено строком на п'ять років.
Якщо за три місяці до завершення п'ятирічного періоду жодна зі
Сторін не висловила бажання припинити дію Меморандуму, строк його
дії автоматично подовжується на наступні п'ять років.
Параграф 6. Дія Меморандуму припиняється через три місяці з
дати отримання однією Стороною письмового повідомлення іншої
Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.
Параграф 7. Зміни та доповнення до цього Меморандуму
вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються протоколами,
які є його невід'ємною частиною.
Вчинено в м. Київ 28 вересня 2010 року та в м. Лісабон
22 грудня 2010 року у двох примірниках, кожний українською,
португальською та англійською мовами, при цьому всі тексти є
автентичними. У разі виникнення розбіжностей стосовно тлумачення
положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською
мовою.
За Національну комісію За Національний орган
з питань регулювання зв'язку з питань зв'язку
України Португальської Республіки
(підпис) (підпис)
Володимир Олійник Хосе Амадо да Сільвавгору