Документ 620_021, чинний, поточна редакція — Підписання від 16.06.2010

              Меморандум 
про порозуміння щодо зміцнення
співробітництва у сфері боротьби з транснаціональною
злочинністю та відмиванням доходів від злочинної
діяльності між Генеральною прокуратурою України
та Генеральною прокуратурою Португальської
Республіки

Дата підписання: 16.06.2010 р. Дата набрання чинності для України: 16.06.2010 р.
Генеральна прокуратура України та Генеральна прокуратура
Португальської Республіки, далі іменовані "Сторонами",
З метою зміцнення та розвитку двостороннього співробітництва
в боротьбі з транснаціональною злочинністю, зокрема, відмиванням
доходів від злочинної діяльності;
Керуючись принципами рівноправності, добросовісності,
взаємності та поваги до прав людини та основоположних свобод;
Беручи до уваги цілі та принципи, викладені в Угоді про
дружбу та співробітництво між Україною та Португальською
Республікою ( 620_005 ), яка була підписана 25 жовтня 2000 року в
Лісабоні, міжнародних угодах Ради Європи, учасницями яких є обидві
Держави, зокрема, Європейській конвенції про взаємну допомогу у
кримінальних справах ( 995_036 ), підписаній 20 квітня 1959 року,
а також Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію
доходів, одержаних злочинним шляхом ( 995_029 ), підписаній
8 листопада 1990 року;
ДОМОВИЛИСЬ ПРО НАСТУПНЕ:
1. Сторони в межах своєї компетенції та відповідно до
законодавства своїх держав будуть співробітничати у сфері боротьби
з транснаціональною злочинністю, зокрема, відмиванням доходів,
одержаних злочинним шляхом.
2. Співробітництво у цій сфері буде здійснюватись Сторонами
шляхом обміну інформацією стосовно транснаціональної злочинності в
межах, передбачених національним законодавством, зважаючи на
правила захисту інформації та обов'язок збереження таємниці
слідства у кримінальних справах. Обмін інформацією, про який йде
мова, поширюється на громадян та осіб, які проживають на території
Сторін і щодо яких ведеться переслідування за фактами кримінальних
правопорушень, що охоплюються цим Меморандумом.
3. Сторони вживатимуть достатніх та необхідних заходів в
межах їх компетенції під час співпраці для ефективного та
своєчасного виконання запитів про надання взаємної правової
допомоги у справах про транснаціональні злочини. З цією метою під
час розгляду та підготовки конкретних запитів, пов'язаних із
наданням взаємної правової допомоги, Сторони можуть проводити між
собою консультації.
4. Сторони встановлюють контакти між своїми органами для
обміну досвідом з метою удосконалення форм співпраці та обміну
інформацією, а саме, щодо правових систем, чинного законодавства,
яке застосовується, законодавчих текстів, статистичних та
аналітичних даних та наявних звітів у боротьбі із видами
злочинності, що охоплюються цим Меморандумом.
5. Не виключаючи використання дипломатичних шляхів, у разі
необхідності співпраця між Сторонами здійснюється шляхом
безпосередніх контактів між такими підрозділами Сторін:
від української Сторони - міжнародно-правове управління
Генеральної прокуратури України;
від португальської Сторони - відділ правової підтримки
Генеральної прокуратури Португальської Республіки.
6. Задля вищезазначених цілей Сторони повинні визначити
постійних контактних осіб своїх відомств, які мають контактувати
безпосередньо та у пріоритетному режимі, з метою попередження та
прискорення розслідування транснаціональних злочинів.
7. Співпраця між Сторонами здійснюватиметься на підставі
письмових запитів про надання інформації, надісланих поштою,
електронною поштою або факсимільним зв'язком та оформлених
офіційною мовою запитуючої Сторони з перекладом на мову
запитуваної Сторони або англійську мову. У термінових випадках
запити можуть надходити в усній формі з наступним підтвердженням у
будь-який спосіб, визначений вище.
8. Кожна Сторона, у відповідності до її національного
законодавства, може без попереднього прохання надіслати іншій
Стороні інформацію, яка сприятиме у проведенні розслідування.
9. Запити виконуються Сторонами відповідно до їх
національного законодавства. У випадку, якщо виконання запиту
запитуваною Стороною є неможливим, запитуюча Сторона має бути
негайно повідомлена про це, а також про причини, що перешкоджають
його виконанню.
10. Кожна із Сторін відповідно до її національного
законодавства забезпечує конфіденційність запитів, інформації чи
документів, переданих іншою Стороною, та вживає всіх необхідних
заходів для забезпечення рівня конфіденційності, запитуваного
іншою Стороною.
Коли у запитуючої Сторони виникає необхідність використати
відповідну інформацію або матеріали у судовому процесі,
запитуваній Стороні надсилається запит про надання правової
допомоги відповідно до правил, встановлених міжнародними
договорами та відповідним національним законодавством.
11. Усі питання, пов'язані з тлумаченням і виконанням цього
Меморандуму, вирішуються на основі принципів взаєморозуміння і
поваги.
У разі потреби Сторони можуть у будь-який час домовитись про
внесення змін до цього Меморандуму.
12. Цей Меморандум не зачіпає зобов'язань, встановлених
будь-якими міжнародними договорами та угодами, укладеними
державами Сторін, та не створює нових міжнародних зобов'язань для
Сторін або їх держав.
Його застосування ґрунтується на спільних зусиллях та
взаємному зобов'язанні Сторін досягати ефективних рішень у дусі
партнерства, притаманному цьому Меморандуму.
13. Цей Меморандум набуває чинності з дати його підписання та
укладається на невизначений термін. Про бажання припинити дію
цього Меморандуму кожна із Сторін письмово повідомляє іншу
Сторону. В такому разі цей Меморандум втрачає чинність через шість
місяців після отримання повідомлення іншою Стороною.
Укладено 16 червня 2010 року в місті Києві у двох примірниках
українською, португальською та англійською мовами, кожний з яких є
автентичним. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення або
застосування будь-якого з положень цього Меморандуму переважну
силу матиме текст англійською мовою.
Генеральний прокурор Генеральний прокурор
України Португальської Республіки
Олександр Медведько Фернандо Жозе Матуш
Пінту Монтейрувгору