Угода між Україною та Португальською Республікою про військове співробітництво
Україна, Португалія; Угода, Міжнародний документ від 24.06.2008
Документ 620_018, чинний, поточна редакція — Затвердження від 21.07.2009, підстава - 560/2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.10.2010, підстава - v3285321-10. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Україною та Португальською Республікою
про військове співробітництво
{ Угоду затверджено Указом Президента N 560 ( 560/2009 )
від 21.07.2009 }

Дата підписання: 24.06.2008 Дата затвердження Україною: 21.07.2009 Дата набрання чинності для України 15.10.2010
Україна та Португальська Республіка (далі - Сторони),
керуючись положеннями Статуту Організації Об'єднаних Націй
( 995_010 ), Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в
Європі ( 994_055 ), Паризької хартії для нової Європи ( 995_058 )
від 21 листопада 1990 року, Віденського документа 1999 року
переговорів про заходи зміцнення довіри і безпеки від
16 листопада 1999 року та інших документів Організації з безпеки і
співробітництва в Європі,
маючи на меті сприяти зміцненню миру, стабільності та безпеки
у Євроатлантичному регіоні,
бажаючи розвивати двосторонні відносини і взаємну довіру між
Сторонами та збройними силами держав Сторін, зокрема в рамках Ради
Євроатлантичного Партнерства та програми "Партнерство заради миру"
( 950_001 ),
домовилися про таке:
Стаття 1
Мета Угоди
Ця Угода має на меті встановлення загальних принципів
здійснення військового співробітництва між Сторонами відповідно до
компетенції, визначеної національним законодавством.
Стаття 2
Напрями співробітництва
1. Співробітництво Сторін здійснюється у таких напрямах:
a) удосконалення організаційної структури, розвиток
демократичного цивільного контролю та підвищення ефективності
керівництва в збройних силах;
b) діалог із проблемних питань формування військової політики
та національної безпеки;
c) підготовка військових підрозділів збройних сил Сторін для
участі в миротворчих операціях ООН;
d) охорона навколишнього середовища від забруднень,
пов'язаних із діяльністю військових формувань;
e) правове забезпечення діяльності збройних сил, прав людини
під час проходження військової служби, а також обмін досвідом щодо
вивчення і впровадження норм міжнародного права в збройних силах;
f) військова освіта і підвищення кваліфікації військових
кадрів;
g) гуманітарна та культурно-виховна діяльність у збройних
силах;
h) організація зв'язку, інформатизації і радіоелектронного
забезпечення;
i) військова топографія та геодезія.
2. Інші напрями військового співробітництва можуть бути
предметом окремих угод між Сторонами.
Стаття 3
Форми співробітництва
1. Співробітництво між Сторонами здійснюється в таких формах:
a) офіційні візити і робочі зустрічі на рівні міністрів
оборони, начальників генеральних штабів, командувачів видів
збройних сил або інших уповноважених Сторонами осіб;
b) консультації, обмін досвідом та інформацією;
c) переговори робочих груп, проведення спільних семінарів і
конференцій з питань діяльності збройних сил;
d) взаємні запрошення на показ військової техніки, озброєння
та на військові навчання;
e) підготовка військових фахівців у військових навчальних
закладах, на курсах і шляхом стажування;
f) запрошення фахівців з конкретних питань як консультантів.
2. Інші форми співробітництва в напрямах, зазначених у
статті 2 цієї Угоди, Сторони визначають в окремих протоколах до
цієї Угоди.
Стаття 4
Щорічні плани
1. Сторони розробляють щорічні плани військового
співробітництва на основі цієї Угоди.
2. Ці плани співробітництва будуть включати назву, місце,
дату та форму проведення заходу, а також кількість учасників.
Стаття 5
Обмін делегаціями
1. Обмін делегаціями Сторін буде здійснюватися на основі
взаємності та відповідно до таких положень:
a) Сторона, що направляє, бере на себе витрати, пов'язані з
проїздом членів делегації та виплатою добових;
b) Сторона, що приймає, бере на себе витрати, пов'язані з
розміщенням членів делегації, їх харчуванням у місці проведення
заходів та розташуванні, транспортним забезпеченням та наданням
невідкладної медичної допомоги.
2. Якщо до складу делегації входитиме понад 10 осіб,
застосовуватиметься окрема домовленість.
Стаття 6
Захист секретної інформації
Порядок захисту секретної інформації та матеріалів, обмін
якими здійснюватиметься відповідно до національного законодавства
Сторін, буде предметом укладення окремої угоди між Сторонами про
взаємний захист секретної інформації.
Стаття 7
Зміни та доповнення
Кожна Сторона може письмово запропонувати зміни та доповнення
до цієї Угоди у будь-який час.
Погоджені зміни та доповнення оформляються окремими
протоколами, що становлять невід'ємну частину цієї Угоди і
набувають чинності відповідно до положень Статті 10 цієї Угоди.
Стаття 8
Вирішення спорів
Будь-які спори щодо тлумачення чи застосування положень цієї
Угоди вирішуються Сторонами шляхом проведення взаємних
консультацій.
Стаття 9
Тривалість та припинення дії
1. Ця Угода укладається на п'ятирічний термін, після чого дія
цієї Угоди автоматично продовжується на кожний наступний рік.
2. Кожна Сторона може у будь-який час припинити дію цієї
Угоди.
3. Сторона письмово та дипломатичними каналами повідомляє
іншу Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди. Дія Угоди
припиняється через шість місяців після отримання повідомлення.
Стаття 10
Набуття чинності
Ця Угода набуває чинності з дати останнього письмового
повідомлення дипломатичними каналами про виконання Сторонами всіх
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею
чинності, у відповідності до національного законодавства Сторін.
Вчинено в м. Лісабон 24 червня 2008 року, в двох примірниках,
кожний українською, португальською та англійською мовами, при
цьому всі тексти є автентичними.
У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї
Угоди, перевага надається тексту англійською мовою.
За Україну За Португальську Республіку
(підпис) (підпис)
Міністр оборони України Міністр національної оборони
Португальської Республіки
Юрій Єхануров Нуно Северіано Тейшейравгору