Документ 620_007, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.03.2004

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Державним департаментом
фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства
фінансів України, та Підрозділом фінансової розвідки
Португальської Республіки щодо співробітництва в
сфері обміну відомостями, пов'язаними з відмиванням
грошей та фінансуванням тероризму
Дата підписання: 24.03.2004 р. Дата набуття чинності: 24.03.2004 р.
Державний департамент фінансового моніторингу, що діє у
складі Міністерства фінансів України (ДДФМ), та Підрозділ
фінансової розвідки Португальської Республіки, далі - "Органи",
бажаючи розвивати та активізувати взаємне співробітництво в сфері
переслідування осіб, підозрюваних у відмиванні доходів, одержаних
злочинним шляхом, та/або фінансуванні тероризму, домовились про наступне:
Стаття 1
а) Органи співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу
інформації, що є у їх розпорядженні та стосується фінансових
операцій, стосовно яких є підозри, що вони пов'язані з відмиванням
доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням
тероризму, а також осіб, які пов'язані із здійсненням таких
операцій. б) З цією метою, Органи будуть обмінюватися, за власною
ініціативою або на запит, будь-якою наявною інформацією, що може
бути корисною для розслідування фінансових операцій, що мають
відношення до відмивання грошей та/або фінансування тероризму. в) Будь-який запит на отримання інформації супроводжується
стислим наведенням основних фактів.
Стаття 2
а) Інформація або документи, якими обмінюються Органи, не
будуть розголошуватись третім особам, установам або органам, які є
закордонними для Органів, а також не будуть використовуватись для
поліцейського розслідування, в судових чи процесуальних цілях без
попереднього дозволу Органу, що надав таку інформацію. б) Інформація отримана у відповідності з цим Меморандумом
може бути використана під час здійснення правосуддя лише у
справах, пов'язаних із відмиванням доходів та/або фінансуванням
тероризму, відповідно до чинного законодавства кожної країни. в) Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передують
легалізації (відмиванню) доходів, перераховані у Додатку 1 для
України і у Додатку 2 для Португальської Республіки. Сторони
беруть на себе зобов'язання поновлювати Додатки у разі зміни
відповідного національного законодавства. Додатки є невід'ємною частиною цього Меморандуму. Органи зобов'язуються негайно інформувати один одного щодо
будь-яких змін у відповідному національному законодавстві.
Стаття 3
Органи не допускатимуть використання або розповсюдження
будь-якої інформації або документів, отриманих від іншого Органу,
в цілях інших, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без
попереднього дозволу Органу, що надав таку інформацію.
Стаття 4
Інформація, отримана на основі цього Меморандуму є
конфіденційною. На неї поширюється режим захисту, аналогічний
передбаченому законодавством держави отримуючого Органу для
подібної інформації, отриманої з національних джерел.
Стаття 5
Органи спільно узгодять прийнятні процедури взаємодії у
відповідності із законодавством своїх держав та проводитимуть
взаємні консультації з метою реалізації цього Меморандуму.
Стаття 6
Взаємодія між органами здійснюватиметься англійською мовою.
Стаття 7
Органи не зобов'язані надавати допомогу у випадку, якщо по
фактах, які визначені у запиті, вже ведеться досудове або судове
слідство.
Стаття 8
Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть вноситись у
будь-який час за взаємною згодою.
Стаття 9
а) Цей Меморандум може бути скасований у будь-який час. б) Меморандум припиняє свою дію з дати отримання письмового
повідомлення одного з Органів. в) Положення і умови, встановлені у цьому Меморандумі, щодо
конфіденційності інформації, отриманої до припинення його дії,
залишаються в силі після припинення його дії.
Стаття 10
Цей Меморандум вступає в силу з моменту підписання Органами.
Підписано в Києві 23 березня 2004 року та в Лісабоні 24
березня 2004 року у шести (6) примірниках українською,
португальською та англійською мовами (англійський текст є
автентичним і має переважну силу у разі виникнення розбіжностей
щодо тлумачення; кожна з Сторін бере на себе відповідальність за
переклад на свою мову).
За Державний департамент За Підрозділ фінансової
фінансового моніторингу, розвідки Португальської
що діє у складі Міністерства Республіки
фінансів України
С. Гуржій С. Педроза
Додаток 1
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 )
визначає суспільно небезпечне протиправне діяння, що передує
легалізації (відмиванню) доходів, як діяння, за яке Кримінальним
кодексом України ( 2341-14 ) передбачено покарання у вигляді
позбавлення волі строком на три і більше років (за виключенням
діянь, передбачених статтею 207 "Ухилення від повернення виручки в
іноземній валюті" та статтею 212 "Ухилення від сплати податків,
зборів, інших обов'язкових платежів" Кримінального кодексу
України) або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої
держави, у разі, якщо за таке ж саме діяння передбачена
відповідальність Кримінальним кодексом України, та внаслідок
вчинення якого незаконно одержані доходи.
Додаток 2
Згідно з законодавством Португалії походження грошей чи майна
є незаконним, коли майно чи гроші походять від кримінальної
діяльності, що пов'язана з: - незаконною торгівлею та споживанням наркотичних та
психостимулюючих речовин - корупцією - розтратою - незаконною економічною участю в комерційній діяльності - збитковим управлінням - розтратою чи шахрайством при отриманні субсидій, субвенцій
чи кредитів - економічними та фінансовими злочинами, вчиненими
організовано, з використанням комп'ютерних технологій - міжнародними чи транснаціональними економічними та
фінансовими злочинами - вимаганням грошей - незаконною торгівлею речовин, які впливають на організм - податковим шахрайством - незаконною торгівлею людьми - незаконною торгівлею людськими органами та тканинами - дитячою порнографією - сексуальним використанням дітей або неповнолітніх - викраданням людей - звідництвом при обтяжуючих обставинах - тероризмом - незаконною торгівлею зброєю - незаконною торгівлею ядерними матеріалами - вимаганням - незаконною торгівлею видами (біологічними), які знаходяться
під охороною - злочинами, за які передбачено покарання у вигляді
позбавлення волі строком мінімум на шість місяців та максимум -
понад 5 років.вгору