Document 620_004-17, valid, current version — Signing on December 18, 2017

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державною архівною службою України та Міністром культури Португальської Республіки щодо співробітництва в архівній сфері


Дата підписання:

18.12.2017


Дата набрання чинності для України:

18.12.2017

Державна архівна служба України та Міністр культури Португальської Республіки, які надалі йменуються Сторони,

виходячи з принципів Угоди про дружбу та співробітництво між Україною та Португальською Республікою, вчиненої в м. Лісабон 25 жовтня 2000 року,

діючи в інтересах подальшого розвитку фахових, наукових та культурних відносин,

виходячи із взаємного прагнення до всебічної співпраці між архівними установами обох держав Сторін,

домовилися про наступне:

Стаття 1

Сторони розвивають співробітництво в архівній сфері на основі принципів рівноправності та взаємної вигоди, із дотриманням національного законодавства своїх держав, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

Стаття 2

Реалізація та виконання положень цього Меморандуму про взаєморозуміння покладаються на Державну архівну службу України та Генеральну дирекцію книг, архівів та бібліотек Португальської Республіки.

Стаття 3

Сторони здійснюють обмін інформацією про національне законодавство у галузі архівної справи та про зміни у ньому, а також методичними посібниками, інструкціями, правилами та іншою фаховою архівознавчою літературою.

Стаття 4

Відповідно до національного законодавства своїх держав, Сторони забезпечують вільний доступ архівних співробітників і дослідників, що працюють в рамках реалізації цього Меморандуму про взаєморозуміння, до відкритих архівних документів, а також до всіх довідкових матеріалів архівних фондів, як опублікованих, так і ні, що стосуються тем їхніх досліджень.

Стаття 5

З метою поповнення національних архівних фондів Сторони домовляються про обмін копіями архівних документів, які знаходяться на збереженні в державних архівах іншої Сторони, на основі взаємності.

Стаття 6

Сторони організовують спільні виставки за тематикою, що представляє інтерес для обох Сторін, при цьому письмово узгоджуючи конкретні умови в кожному окремому випадку.

Стаття 7

Сторони готують до публікації колекції (збірники) документів з історії відносин між Україною і Португалією.

Стаття 8

З метою реалізації положень цього Меморандуму про взаєморозуміння, Сторони будуть координувати плани заходів та/або плани роботи.

Стаття 9

Усі витрати, пов'язані з цим Меморандумом про взаєморозуміння, залежать від фінансового забезпечення Сторін і здійснюються відповідно до законодавства, що регулюють їх організацію та структуру, а також відповідно до національного законодавства їх держав.

Стаття 10

До цього Меморандуму про взаєморозуміння можуть вноситися зміни в будь-який час за взаємною згодою Сторін у письмовій формі.

Стаття 11

1. Цей Меморандум про взаєморозуміння набирає чинності з дати його підписання.

2. Дія цього Меморандуму припиняється з дати, коли одна із Сторін письмово повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його дію.

3. Припинення дії цього Меморандуму про взаєморозуміння не впливає на продовження діяльності до її завершення, якщо Сторони не домовились про інше.

Підписано в м.Лісабон 18 грудня 2017 року в двох примірниках, кожний українською, португальською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму про взаєморозуміння перевага надаватиметься тексту англійською мовою.


За Українську Сторону

За Португальську Сторону


(підпис)

(підпис)
on top