Документ 62/94-ВР, перша редакція — Прийняття від 28.06.1994
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до статті 7
Закону України "Про міліцію"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 26, ст.216 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до статті 7 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст.20; Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526; 1993 р., N 11,
ст.83) такі зміни і доповнення:
частини шосту, сьому і восьму викласти у такій редакції:
"У своїй діяльності міліція підпорядковується Міністерству
внутрішніх справ України. Міністр внутрішніх справ України здійснює керівництво всією
міліцією України. В Республіці Крим міліцією керує заступник Міністра
внутрішніх справ України - начальник Головного управління
Міністерства внутрішніх справ України в Криму; в областях, містах,
районах міліцією, крім транспортної, керують відповідно начальники
головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ
України в області, місті, начальники міських і районних відділів
(управлінь) головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх
справ України в області, місті";
доповнити статтю частинами дев'ятою, десятою, одинадцятою,
дванадцятою і тринадцятою такого змісту: "Керівництво транспортною міліцією здійснюється у порядку, що
визначається Міністерством внутрішніх справ України. Заступник Міністра внутрішніх справ України - начальник
Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму
призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом
Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ України. Начальники головних управлінь, управлінь Міністерства
внутрішніх справ України в областях, містах Києві, Севастополі та
на транспорті призначаються на посаду і звільняються з посади
Міністром внутрішніх справ України. Начальники міських, районних, лінійних відділів (управлінь),
головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ
України в області, місті та на транспорті призначаються на посаду
і звільняються з посади Міністром внутрішніх справ України за
поданням відповідно заступника Міністра внутрішніх справ України -
начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ
України в Криму, начальників головних управлінь, управлінь
Міністерства внутрішніх справ України в областях, містах Києві,
Севастополі та на транспорті. Заступник Міністра внутрішніх справ України - начальник
Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в
Криму, начальники головних управлінь, управлінь Міністерства
внутрішніх справ України в областях, містах та начальники їх
міських і районних відділів (управлінь) один раз на рік звітують
перед відповідними Радами про стан боротьби із злочинністю та
охорони громадського порядку".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 28 червня 1994 року
N 62/94-ВРвгору