Документ 62/93, поточна редакція — Прийняття від 25.02.1993

                                                          

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про створення Азово-Сиваського
національного природного парку

Виходячи з необхідності збереження генофонду рослинного і
тваринного світу, унікальних природних комплексів північного
Приазов'я та раціонального використання їх з науковою,
природоохоронною, господарською і рекреаційною метою,
п о с т а н о в л я ю :
1. Прийняти пропозицію Кабінету Міністрів України про
створення у віданні Міністерства лісового господарства України
Азово-Сиваського національного природного парку на базі та в
існуючих межах Азово-Сиваського державного заповідно-мисливського
господарства і його охоронної зони з акваторіями Центрального
Сиваша і Азовського моря.
2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
України у двомісячний строк розробити та затвердити Положення про
Азово-Сиваський національний природний парк. У Положенні визначити заповідну зону та зону регульованої
рекреації та господарської діяльності, до якої віднести відповідні
території коси Бирючий острів.
3. Міністерству лісового господарства України забезпечити
розробку у 1993 - 1995 роках проекту впорядкування території
Азово-Сиваського національного природного парку, охорони,
відтворення та рекреаційного використання природних комплексів і
об'єктів та подати його на затвердження Кабінету Міністрів
України.
4. Кабінету Міністрів України забезпечити утримання
Азово-Сиваського національного природного парку за рахунок
державного бюджету та виділити кошти на розробку проекту,
передбаченого статтею 3 цього Указу.

Президент України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 25 лютого 1993 року
N 62/93вгору