Документ 619-96-п, попередня редакція — Редакція від 08.06.1998, підстава - 822-98-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 червня 1996 р. N 619
Київ
Про затвердження норм споживання природного газу
населенням у разі відсутності газових лічильників
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 822 ( 822-98-п ) від 08.06.98 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити норми споживання природного газу населенням у
разі відсутності газових лічильників (додаються). Ці норми є єдиними для всіх населених пунктів і діють
починаючи з 1 липня 1996 року. 2. Установити, що до опалюваної площі належить загальна площа
квартири (будинку) без урахування площі лоджій, балконів, терас. З
опалюваної площі також вилучається площа приміщень, у яких
відсутні тепловіддавальні поверхні (радіатори, регістри, стінки
печей, трубопроводи систем опалення тощо) та які безпосередньо не
з'єднані з опалюваними приміщеннями дверними та іншими отворами. Під час нарахування плати за природний газ, використаний на
індивідуальне опалення, приймається норма опалюваної площі
21 кв.метр на наймача або власника житла і кожного члена сім'ї та
додатково 10,5 кв. метра на сім'ю. За надлишок опалюваної площі понад зазначену норму (крім
однокімнатних квартир) плата за природний газ справляється у
розмірі 1,3 тарифу. Ця норма не поширюється на одиноких
непрацездатних громадян і сім'ї, що складаються лише з
непрацездатних осіб. 3. Міністерству економіки, Міністерству соціального захисту
населення, Міністерству фінансів, Міністерству праці, Міністерству
у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС у двомісячний термін розробити заходи щодо соціального захисту
населення у зв'язку з введенням нових норм споживання природного
газу. 4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України від 24 березня 1995 р. N 219 ( 219-95-п ) "Про
впорядкування оплати населенням спожитого природного газу" та від
16 січня 1996 р. N 75 ( 75-96-п ) "Про продовження терміну дії
тимчасових норм споживання природного газу населення у разі
відсутності газових лічильників".

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.37
ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 червня 1996 р. N 619
НОРМИ
споживання природного газу населенням
у разі відсутності газових лічильників
————————————————————————————————————————————————————————————————— Вид споживання | Одиниця виміру | Норма природного газу | | споживання ————————————————————————————————————————————————————————————————— Плита газова за наявності куб. метрів 9,8
централізованого гарячого во- людино-місць
допостачання
Плита газова у разі відсутнос- -"- 18,3
ті централізованого гарячого
водопостачання та газового во-
донагрівача
Плита газова та водонагрівач -"- 23,6
Індивідуальне опалення в бу- куб. метрів 11,0 *)
динках не вище двох поверхів кв.метр на місяць в
(на 1 кв. метр опалюваної пло- опалювальний період
щі)
Приготування кормів та підіг- куб. метрів
рівання води домашній худобі: голово-рік
кінь -"- 50
корова -"- 250
свиня -"- 135
вівця -"- 15
коза -"- 25 ——————————————————————————————————— *) Норма на індивідуальне опалення застосовується з 1 жовтня
1996 року. До цього терміну на індивідуальне опалення в будинках
не вище двох поверхів діє норма 5 куб.метрів на один квадратний
метр опалюваної площі за місяць.
Примітки:
1. Якщо природний газ використовується для опалення
багатоповерхових будинків (три і більше поверхів), норми
споживання встановлюються Урядом Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими
держадміністраціями. 2. Якщо природний газ використовується для опалення теплиць
та для інших потреб, застосовуються норми споживання згідно з
проектами відповідних споруд і будівель, а у разі їх відсутності
- згідно з проектними даними газового обладнання. 3. Якщо абонент користується опалювальними приладами в
неопалювальний період починаючи з 1997 року, норма споживання
становить 30 відсотків діючої в опалювальний період. 4. Тривалість опалювального періоду встановлюється Урядом
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими держадміністраціями. 5. У разі перерви у централізованому гарячому водопостачанні
населення (крім щорічної зупинки тепломережі на
ремонтно-профілактичні роботи, але не більш як 15 діб) норма
споживання природного газу на плиту газову встановлюється 18,3
куб.метра на людину на місяць. Термін відсутності гарячого водопостачання фіксується в
двосторонньому акті, що підписується теплопостачальною та
газозбутовою організаціями і є підставою для перерахунку населенню
плати за гаряче водопостачання та газ. За цей період населення не
здійснює плату за користування централізованим гарячим
водопостачанням. Газозбутова організація після закінчення півріччя
надсилає абоненту перерахунок за спожитий газ в період відсутності
централізованого гарячого водопостачання. ( Норми споживання доповнено приміткою 5 згідно з Постановою КМ N
822 ( 822-98-п ) від 08.06.98 )вгору