Документ 619-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.07.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.07.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 липня 2012 р. № 619
Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державного агентства резерву

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державного агентства резерву зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державного агентства резерву згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2012 р. № 619

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державного агентства резерву

1. У Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. № 1129 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 41, с. 60; 2000 р., № 39, ст. 1659; 2001 р., № 28, ст. 1258; 2003 р., № 32, ст. 1704; 2005 р., № 32, ст. 1923):

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Пропозиції щодо номенклатури матеріальних цінностей, норм їх накопичення у державному резерві та внесення змін до них подаються міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади Держрезерву, який після доопрацювання і погодження з Мінекономрозвитку, Мінфіном та іншими заінтересованими органами виконавчої влади подає їх до Мінекономрозвитку для внесення на затвердження Кабінету Міністрів України. Зазначені пропозиції можуть готуватися безпосередньо Мінекономрозвитку та Держрезервом за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади”;

2) у пункті 8 слова “відповідно до типового договору на поставку матеріальних цінностей до державного резерву, який затверджується Держкомрезервом” замінити словами “відповідно до типового договору на поставку матеріальних цінностей до державного резерву, який затверджується Мінекономрозвитку”;

3) в абзаці першому пункту 9 слова “відповідно до нормативно-правових актів Держкомрезерву” замінити словами “відповідно до нормативно-правових актів Мінекономрозвитку”;

4) абзац перший пункту 12 викласти в такій редакції:

“12. Відпуск матеріальних цінностей з державного резерву, що зберігаються на підприємствах, в установах і організаціях системи державного резерву, у зв’язку з їх освіженням і заміною здійснюється згідно з планами освіження.” ;

5) у пункті 15:

в абзаці третьому слова “суб’єкта господарської діяльності” замінити словами “суб’єкта господарювання”;

в абзаці шостому слова “в установленому Держкомрезервом порядку тільки після укладення договору з позичальником” замінити словами “в установленому Мінекономрозвитку порядку тільки після укладення Держрезервом договору з позичальником”;

6) в абзаці першому пункту 19 після слова “готуються” доповнити словом “Держрезервом”, а слова “постійної Урядової комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій” замінити словами “Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”;

7) в абзаці першому пункту 19-1 слова “непередбачених ситуацій” замінити словами “диспропорції між попитом і пропонуванням”, а слова “проекти яких готуються Мінекономіки та погоджуються з Мінфіном, Мінагрополітики і Держкомрезервом” — словами “проекти яких готуються Держрезервом та погоджуються з Мінекономрозвитку, Мінагрополітики, Мінфіном”;

8) у пункті 21 слова “проведення конкурсу - за цінами конкурсу” замінити словами “проведення конкурсних торгів - за цінами торгів”;

9) у першому реченні абзацу п’ятого пункту 25 слова “Державним комітетом статистики” замінити словом “Держстатом”;

10) у тексті Порядку слово “Держкомрезерв” у всіх відмінках замінити словом “Держрезерв” у відповідному відмінку, а слово “Мінекономіки” - словом “Мінекономрозвитку”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2002 р. № 532 “Про Порядок відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов’язаних з відповідальним зберіганням матеріальних цінностей державного резерву” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 16, ст. 869; 2007 р., № 83, ст. 3077):

1) у пункті 2 постанови слова “Державному комітетові з державного матеріального резерву” замінити словами “Державному агентству резерву”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у тексті Порядку слово “Держкомрезерв” у всіх відмінках замінити словом “Держрезерв” у відповідному відмінку;

у додатках до Порядку:

у додатку 1:

слова “Державний комітет з державного матеріального резерву” (далі - Комітет) замінити словами “Державне агентство резерву (Держрезерв)”;

у тексті додатка слово “Комітет” в усіх відмінках - словом “Держрезерв” у відповідному відмінку;

у додатку 2 слова “Голова Державного комітету з державного матеріального резерву” замінити словами “Голова Державного агентства резерву”.

3. У Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 607 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 18-19, ст. 825; 2005 р., № 30, ст. 1806, № 32, ст. 1923; 2007 р., № 10, ст. 368):

1) в абзаці дев’ятому пункту 62 слово “Держкомрезервом” замінити словом “Держрезервом”;

2) у підпункті 6 пункту 63 слово “Держкомрезервом” замінити словом “Держрезервом”.

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1078 “Про затвердження Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2246; 2010 р., № 76, ст. 2692):

1) пункт 2 постанови викласти у такій редакції:

“2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Державному агентству резерву привести у місячний строк власні рішення у відповідність з цією постановою.”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

абзац п’ятий пункту 3 викласти у такій редакції:

“Положення про комітет затверджується наказом Мінекономрозвитку.”;

в абзаці першому пункту 5 слово “Держкомрезервом” замінити словом “комітетом”;

у тексті Порядку слово “Держкомрезерв” у всіх відмінках замінити словом “Держрезерв” у відповідному відмінку, а слово “Мінекономіки” - словом “Мінекономрозвитку”.

5. В абзаці першому пункту 4 Порядку розбронювання і відпуску матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 533 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1565), слово “Держкомрезерву” замінити словом “Держрезерву”.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2012 р. № 619

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державного агентства резерву, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1992 р. № 566 “Про затвердження Зіньковської Т.В., Катаєва О.Г., Купріянової Л.М., Рогозіної Н.В. членами колегії Державного комітету України по матеріальних резервах”.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 червня 1994 р. № 383 “Питання Державного комітету по матеріальних резервах” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 57, ст. 1924 ).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 1995 р. № 263 “Про внесення зміни до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 11 червня 1994 р. № 383” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 46, ст. 1512).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 1995 р. № 331 “Про членів колегії Державного комітету України по матеріальних резервах”.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 1996 р. № 85 “Питання Державного комітету по матеріальних резервах”.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 1996 р. № 1207 “Про членів колегії Державного комітету України по матеріальних резервах”.

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1997 р. № 1041 “Про затвердження Порядку фінансування системи державного резерву” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 14).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997 р. № 1452 “Про членів колегії Державного комітету України по матеріальних резервах”.

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998 р. № 980 “Про внесення зміни до Порядку фінансування системи державного резерву” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 26, ст. 949).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 277 “Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про Державний комітет України по матеріальних резервах” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 9, ст. 332).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 1999 р. № 2126 “Про колегію Державного комітету по матеріальних резервах”.

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2000 р. № 1160 “Про затвердження Положення про Державне агентство з управління державним матеріальним резервом” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 30, ст. 1276).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. № 786 “Про впорядкування умов оплати праці працівників підприємств та організацій системи державного матеріального резерву” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 28, ст. 1248).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2001 р. № 1573 “Питання Державного комітету з державного матеріального резерву” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 48, ст. 2138).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1434 “Про внесення змін у додатки 1-3 до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. № 786” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1990).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2006 р. № 810 “Про затвердження Положення про Державний комітет України з державного матеріального резерву” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 24, ст. 1767).

17. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. № 676 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 32, ст. 1305).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. № 1107 “Про делегування повноважень Державному комітетові з державного матеріального резерву” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 68, ст. 2608).вгору