Документ 616_075, чинний, поточна редакція — Підписання від 25.06.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.07.2004. Подивитися в історії? )

              Меморандум 
про взаєморозуміння та співробітництво між
Державним комітетом України з питань регуляторної
політики та підприємництва та Польським
агентством з питань розвитку
підприємництва

Дата підписання: 25.06.2004 Дата набуття чинності: 26.07.2004
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва та Польське агентство з питань розвитку
підприємництва (далі - Сторони),
враховуючи взаємну зацікавленість у подальшому
співробітництві в сфері підприємництва,
керуючись принципами рівноправності та взаємної вигоди,
домовилися про таке:
Стаття 1
Відповідно до законодавства держав обох Сторін і залежно від
можливості використання доступних засобів. Сторони будуть
підтримувати розвиток взаємних та партнерських відносин для
розширення співробітництва між українськими та польськими
підприємствами.
Стаття 2
Сторони здійснюють обмін інформацією в таких сферах:
a) розвиток малого та середнього підприємництва;
b) експорт;
c) регіональний розвиток;
d) сприяння сучасним технологіям;
e) створення робочих місць, розвиток людських ресурсів та
протидія безробіттю.
Стаття 3
Сторони сприятимуть обміну досвідом, результатами досліджень,
публікаціями та інформацією щодо законодавства в сфері підтримки
суб'єктів малого та середнього підприємництва, братимуть участь у
проведенні спільних семінарів, симпозіумів, конференцій тощо.
Стаття 4
Сторони надають необхідне сприяння встановленню та
налагодженню зв'язків між представниками установ, які підтримують
розвиток підприємництва та заохочують їхню участь в міжнародних,
національних та спеціалізованих виставках, ярмарках та інших
заходах, які будуть проводитися на території обох країн.
Стаття 5
Зміни і доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною
згодою Сторін та оформлюються протоколами, які є його невід'ємною
частиною.
Стаття 6
Розбіжності щодо тлумачень або застосування положень
Меморандуму вирішуються шляхом консультацій та переговорів між
Сторонами.
Стаття 7
1. Цей Меморандум укладається на невизначений строк.
2. Дія цього Меморандуму припиняється через три місяці після
отримання однією зі Сторін письмового повідомлення іншої Сторони
про її намір припинити дію цього Меморандуму.
3. Припинення дії цього Меморандуму не впливає на виконання
Сторонами проектів та програм, узгоджених відповідно до положень
цього Меморандуму та не завершених на момент його припинення, якщо
Сторони письмово не домовляться про інше.
Стаття 8
Цей Меморандум набирає чинності через тридцять днів з дати
його підписання.
Вчинено в місті Ялта 25 червня 2004 року в двох примірниках,
кожний українською, польською та англійською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей переважну
силу має текст англійською мовою.
За Державний комітет За Польське агентство
України з питань з питань розвитку
регуляторної політики підприємництва
та підприємництва
( підпис ) ( підпис )вгору