Документ 616_038, действует, текущая редакция — Подписание от 22.02.1994

               Договір 
про співробітництво Центрального статистичного управління
Республіки Польща та Міністерства статистики України

Дата підписання: 22.02.1994 Дата набуття чинності: 22.02.1994
Центральне статистичне управління Республіки Польща і
Міністерство статистики України, враховуючи єдність напрямків
економічних та соціальних перетворень, що відбуваються в наших
країнах, з метою надання співробітництву надійного ділового
характеру, домовились про наступне:
Стаття 1
Сторони, що домовляються, зобов'язуються безпосередньо
співробітничати на рівних правах в наступних галузях: 1. Створення правових актів в галузі статистики. 2. Методологія проведення статистичних досліджень. 3. Статистика підприємств (організація досліджень, створення
реєстру підприємств). 4. Система національних рахунків (СНР). 5. Інтеграція національних класифікацій з
західноєвропейськими. 6. Статистика торгівлі (зовнішньої та внутрішньої). 7. Статистика цін (споживчих та цін виробників). 8. Статистика будівництва та інвестицій. 9. Статистика сільського господарства, включаючи фермерські
господарства. 10. Статистика рівня життя населення (прожитковий мінімум,
межа бідності, бюджети сімей). 11. Статистика економічної активності населення, заробітної
плати та вартості робочої сили. 12. Статистика безробіття та страйків. 13. Соціальна статистика (охорона здоров'я, житлова
статистика, статистика екології та освіти) опитування суспільної
думки. 14. Судова статистика. 15. Система популяризації та розповсюдження статистичної
інформації. 16. Двосторонні статистичні зіставлення, що характеризують
зміни, які виникають в соціально-економічному житті Польщі та
України. 17. Уніфікація статистичних інформаційних систем для потреб
Єврорегіону Карпат, прикордонних районів, а також статистики
великих міст.
Стаття 2
Положення Договору будуть реалізовані шляхом: - систематичного обміну статистичними матеріалами (формами
статистичної звітності, запитальниками, статистичними розробками
та публікаціями); - організації лекцій та учбових курсів, включаючи участь в
наукових конференціях; - двосторонніх консультацій; - організації професійного стажування; - проведення спільних статистичних досліджень.
Стаття 3
Галузі співробітництва та його форми визначаються в планах
заходів, що розробляються та узгоджуються щорічно і охоплюють
поряд з темами методи реалізації і джерела фінансування.
Стаття 4
Сторони Договору будуть реалізувати двостороннє
співробітництво на рівні центральних органів державної статистики,
а також будуть підтримувати розвиток співробітництва на рівні
регіональних статистичних управлінь.
Стаття 5
Сторони, що домовляються, вважають важливим співробітництво
між статистичними організаціями Польщі та України і будуть сприяти
його розвитку.
Стаття 6
Реалізацію планів співробітництва, про які йде мова в статті
3, координують уповноважені кожної із Сторін.
Стаття 7
Цей Договір вступає в дію з дня його підписання. Цей Договір укладається на невизначений час, і він може бути
розірваним письмово кожною із Сторін. В цьому випадку він втрачає
дію через 6 місяців з дня розторгнення.
Стаття 8
Цей Договір підписаний у Києві у двох примірниках, кожний на
польській, російській та українській мовах, при цьому усі тексти є
однаково відповідними. У випадку розходження текст російською
мовою буде вважатись вирішальним.
Голова Центрального Міністр статистики
статистичного управління України
Республіки Польща
Юзеф Оленьскі Микола І. Борисенковверх