Документ 616_037, чинний, поточна редакція — Підписання від 02.07.2001

               Угода 
про співробітництво між Міністерством освіти і науки України
та Міністром національної освіти Республіки Польща

Дата підписання: 02.07.2001 Дата набуття чинності: з дня підписання
Міністерство освіти і науки України і Міністр національної
освіти Республіки Польща, далі "Сторони", спираючись на положення Договору між Україною і Республікою
Польща про добросусідство, дружні відносини і співробітництво,
підписаного у Варшаві 18 травня 1992 року ( 616_172 ), керуючись положеннями Угоди між Урядом України і Урядом
Республіки Польща про співробітництво в галузі культури, науки і
освіти ( 616_058 ), підписаної у м. Києві 20 травня 1997 року, домовились про таке:
Стаття 1
Сторони на основі взаємності та принципів рівності
співпрацюватимуть, звертаючи особливу увагу на такі напрямки: - обмін інформацією про освітні системи, плани їхнього
розвитку та напрямки реформування; - підготовка кадрів за спеціальностями, що є предметом
обопільної зацікавленості; - розвиток і підвищення рівня викладання української мови у
Республіці Польща та польської мови в Україні; - забезпечення представникам національних меншин - польської
в Україні і української в Республіці Польща - умов для вивчення
рідної мови та навчання рідною мовою на рівні дошкільної
початкової і середньої освіти, а також у вищих навчальних
закладах; - сприяння науковому співробітництву між вищими навчальними
закладами, особливо в галузі спільних досліджень з історії
українсько-польських відносин, україністики та полоністики; - сприяння організації спільних наукових заходів,
конференцій, симпозіумів, олімпіад і конкурсів для молоді тощо; - розвиток безпосередніх зв'язків і співпраці між вищими,
середніми та дошкільними закладами освіти.
Стаття 2
Сторони направлятимуть щорічно до вищих навчальних закладів: - до 2-х осіб на навчання на ступінь магістра; - до 10-ти осіб на часткове/семестрове навчання; - до 3-х осіб на навчання до аспірантури. Напрями навчання та кількість студентів узгоджуватимуться до
кінця березня щорічно.
Стаття 3
Сторони направлятимуть на наукове стажування до вищих
навчальних закладів науково-методичних працівників на період до 40
людино-місяців щорічно.
Стаття 4
Учасникам обмінів відповідно до статей 2 і 3 цієї Угоди: 1. Сторона, яка приймає, забезпечує:
- безкоштовне навчання;
- необхідне медичне обслуговування в разі раптового
захворювання та нещасного випадку (окрім хронічних захворювань і
протезування);
- можливість платного проживання у студентському
гуртожитку;
- можливість платного користування послугами студентської
їдальні. 2. Сторона, що направляє, забезпечує:
- виплату стипендій;
- компенсацію дорожніх витрат до місця призначення в
країні Сторони, що приймає, та у зворотному напрямку.
Стаття 5
Особам, прийнятим на навчання на основі діючих в той час
документів, що регулюють співпрацю обох міністерств, Сторони
забезпечать завершення навчання за умов, визначених цими
документами.
Стаття 6
Сторони забезпечать представникам польської національної
меншини в Україні та української національної меншини в Республіці
Польща умови для навчання рідною мовою та вивчення цієї мови, а
також національної історії та культури в дошкільних і середніх
закладах освіти в системі загальнодержавної освіти Польщі і
України та сприятимуть підвищенню рівня викладання цих предметів. Сторони сприятимуть створенню умов для вивчення рідної мови у
вищих навчальних закладах, звернуть особливу увагу на підготовку
вчителів відповідно української і польської мови, на підвищення
рівня їхньої кваліфікації та вдосконалення знання мови вчителями
інших предметів, що викладаються цією мовою. З цією метою: 1. Продовжуватиме роботу спільна Консультаційна Комісія з
питань освіти представників польської національної меншини в
Україні та української національної меншини в Республіці Польща,
до складу якої входитимуть по 6 осіб від кожної Сторони, в тому
числі представник національної меншини кожної Сторони як
спостерігач. Засідання Комісії відбуватимуться двічі на рік в
країнах-партнерах по черзі. Сторона, що приймає, компенсує
витрати, пов'язані з перебуванням експертів, а Сторона, що
направляє, компенсує дорожні витрати. 2. Українська сторона направить, а Польська сторона прийме:
а) до 40 вчителів польської мови та інших предметів, що
викладаються цією мовою, на курси підвищення кваліфікації на
період від 10 до 21 днів щорічно;
б) до 140 осіб молоді польської національності з України
на різні форми навчання, професійної підготовки та перепідготовки
до вищих навчальних закладів та навчальних закладів інших типів
щорічно. 3. Польська сторона направить, а Українська сторона прийме:
а) до 40 вчителів української мови та інших предметів, що
викладаються цією мовою, на курси підвищення кваліфікації на
період від 10 до 21 днів щорічно;
б) до 140 осіб молоді української національності з
Республіки Польща на різні форми навчання, професійної підготовки
та перепідготовки до вищих навчальних закладів та навчальних
закладів інших типів щорічно. 4. Учасникам курсів відповідно до пп. 2-а і 3-а цієї статті
Сторона, що приймає, компенсує витрати на перебування, а Сторона,
що направляє, компенсує дорожні витрати. 5. Сторона, що приймає, забезпечить учасникам обмінів
відповідно до пп. 2-б і 3-б цієї статті:
- безкоштовне навчання;
- виплату стипендій;
- можливість платного проживання у студентському
гуртожитку;
- необхідне медичне обслуговування в разі раптового
захворювання та нещасного випадку (окрім хронічних захворювань та
протезування) відповідно до чинного законодавства країн. 6. Сторони співпрацюватимуть з питань організації на
території України курсів підвищення кваліфікації вчителів
польської мови та інших предметів, що викладаються цією мовою в
Україні, за участю викладачів з Польщі, і на території Польщі
курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови та інших
предметів, що викладаються цією мовою в Польщі, за участю
викладачів з України відповідно до потреб і за узгодженням з
місцевими органами освіти обох країн. 7. Сторони взаємодіятимуть у справі працевлаштування вчителів
з Польщі у школах і дитячих садках України, де викладається
польська мова, та вчителів з України у школах і дитячих садках
Республіки Польща, де викладається українська мова, відповідно до
потреб місцевих органів освіти обох країн. Місцеві органи освіти Сторони, що приймає, забезпечать
вчителям і вихователям дошкільних закладів, запрошеним в рамках
цієї Угоди:
- заробітну плату та оплачувану відпустку відповідно до
чинного законодавства країн;
- необхідне медичне обслуговування в разі раптового
захворювання та нещасного випадку (окрім хронічних захворювань та
протезування) відповідно до чинного законодавства країн;
- безкоштовне проживання;
- оформлення необхідних документів, пов'язаних з
працевлаштуванням вчителів (прописка, дозвіл на роботу тощо). Дорожні витрати до місця праці та в зворотному напрямку бере
на себе Сторона, що направляє.
Стаття 7
Кандидатів на навчання в країнах-партнерах відповідно до пп.
2-б і 3-б статті 6 відбиратимуть уповноважені представники обох
Сторін. Сторони братимуть до уваги рекомендації громадських
організацій національних меншин - української в Республіці Польща
та польської в Україні - при відборі кандидатів на навчання на
ступінь магістра, на курси підвищення кваліфікації, практику та
інші можливі форми навчання і професійної підготовки.
Стаття 8
З метою задоволення освітніх потреб представників
національних меншин Сторони допомагатимуть одна одній у
забезпеченні шкіл та закладів освіти підручниками, методичною
літературою, дидактичними матеріалами.
Стаття 9
Сторони сприятимуть розвиткові і підвищенню рівня викладання
польської мови, літератури і полоністики у вищих навчальних
закладах України та української мови, літератури та україністики у
вищих навчальних закладах Республіки Польща. З цією метою: 1. Польська Сторона на запит Української Сторони направить
викладачів (лекторів) польської мови і літератури для роботи у
вищих навчальних закладах України на період до 3-х років; 2. Українська Сторона на запит Польської Сторони направить
викладачів (лекторів) української мови і літератури для роботи у
вищих навчальних закладах Республіки Польща на період до 3-х
років; 3. Сторони передаватимуть одна одній до кінця березня щорічно
комплект таких документів викладачів (лекторів): копію документів
про освіту, автобіографію, рекомендації, анкетні дані, інформацію
про сімейний стан та рівень знання іноземних мов. Вищий навчальний заклад, що приймає на роботу викладача
(лектора), відповідно до цієї Угоди та укладеного договору
забезпечує:
- заробітну плату та оплачувану відпустку відповідно до
чинного законодавства країн;
- необхідне медичне обслуговування в разі раптового
захворювання та нещасного випадку (окрім хронічних захворювань та
протезування) відповідно до чинного законодавства країн;
- безкоштовне житло (не включаючи сплату за послуги
телефонного зв'язку, телебачення, електроенергію);
- оформлення документів, пов'язаних з працевлаштуванням
викладача (прописка, дозвіл на роботу тощо). Один раз на рік Сторона, що направляє, компенсує викладачеві
(лектору) дорожні витрати до місця праці та в зворотному напрямку. 4. Польська Сторона направить, а Українська Сторона прийме до
10 викладачів і студентів на літні курси української мови і
літератури щорічно. 5. Українська Сторона направить, а Польська Сторона прийме до
10 викладачів і студентів на літні курси польської мови і
літератури щорічно. 6. Витрати, окрім дорожніх, пов'язані з навчанням на літніх
курсах мови і літератури, покриває Сторона, що приймає.
Стаття 10
Сторони сприятимуть розвитку українсько-польського
співробітництва між видавництвами та авторськими колективами у
сфері підготовки підручників, словників, методичних посібників,
дидактичних матеріалів, необхідних для викладання української та
польської мови, літератури і історії.
Стаття 11
Сторони сприятимуть удосконаленню змісту шкільних підручників
з історії та географії обох країн для досягнення кращого
взаєморозуміння між обома народами. З цією метою продовжуватиметься подальша робота спільної
Українсько-польської комісії експертів з питань удосконалення
змісту шкільних підручників з історії і географії. Засідання Комісії проводитимуться раз на рік, по черзі в
Україні та Республіці Польща. Витрати, окрім дорожніх, пов'язані з перебуванням експертів в
країні-партнері, бере на себе Сторона, що приймає.
Стаття 12
У період дії цієї Угоди Сторони сприятимуть підготовці до
підписання міжурядової Угоди про взаємне визнання та рівноцінність
документів про освіту, наукові ступені і вчені звання. До моменту підписання Угоди Сторони керуватимуться
положеннями Протоколу між Урядом України і Урядом Республіки
Польща про тимчасове врегулювання питання взаємного визнання
еквівалентності документів про закінчення середніх, середніх
спеціальних і вищих навчальних закладів, а також документів про
присвоєння вчених ступенів і звань, підписаного у Варшаві 18
травня 1992 року ( 616_016 ).
Стаття 13
Сторони сприятимуть розвиткові безпосередніх зв'язків і
співпраці між вищими навчальними закладами на основі підписаних
між ними угод.
Стаття 14
Сторони сприятимуть участі науковців і спеціалістів у
семінарах, конференціях, симпозіумах тощо. Умови фінансування їхньої участі в кожному окремому випадку
визначатимуться організаторами заходів.
Стаття 15
Сторони допомагатимуть налагодженню безпосередніх зв'язків
між початковими і середніми (особливо в прикордонних регіонах)
школами, а також обміну групами учнів та вчителів у канікулярний
період.
Стаття 16
Сторони сприятимуть реалізації спільних заходів, спрямованих
на активізацію освітнього процесу та розвиток у молодого покоління
прагнення до знань (конкурси, олімпіади з мов та інших предметів,
міжнародні змагання, спільні творчі програми тощо). Умови участі визначатимуться зацікавленими установами.
Стаття 17
З метою оцінки стану співробітництва між міністерствами та
обміну досвідом Сторони обмінюватимуться делегаціями експертів. Сторона, що направляє, покриває витрати на перебування
(готель та харчування), медичне страхування та дорожні витрати. Сторона, що приймає, бере на себе витрати, пов'язані з
реалізацією програми перебування делегації (переїзди по країні,
послуги перекладача, культурна програма тощо).
Стаття 18
Ця Угода не виключає можливості реалізації інших заходів,
попередньо узгоджених Сторонами.
Стаття 19
Ця Угода набуває чинності з дня підписання і діятиме до 31
грудня 2003 року. Термін її дії автоматично продовжується на один рік, якщо
жодна із Сторін не повідомить по дипломатичних каналах іншу
Сторону не менш ніж за 6 місяців про свій намір припинити дію цієї
Угоди.
Вчинено в м. Гурово-Ілавецькому 2 липня 2001 року в двох
примірниках українською та польською мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
За Міністерство освіти і науки Міністр національної освіти
України Республіки Польщавгору