Документ 616_027, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.11.2009, підстава - 616_146

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща
про співробітництво під час здійснення контролю осіб,
товарів і транспортних засобів, які перетинають
українсько-польський державний кордон
( Угоду ратифіковано Законом
N 158-IV ( 158-15 ) від 12.09.2002 )
{ Зміни до Угоди додатково див. у Угоді( 616_146 )
від 25.11.2009 }
Дата підписання: 25.06.2001 Дата ратифікації: 12.09.2002 Дата набуття чинності: 29.12.2002
Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Польща, які далі
іменуються Договірними Сторонами, - керуючись прагненням зміцнювати співробітництво на кордоні
і розвивати добросусідські взаємовідносини, - прагнучи до вдосконалення і поліпшення контролю осіб,
товарів, а також транспортних засобів, які перетинають
українсько-польський державний кордон, домовились про таке:
Стаття 1
1. Ця Угода регулює принципи співробітництва під час
проведення прикордонного, митного, ветеринарного, санітарного і
фітосанітарного контролю осіб, товарів і транспортних засобів, які
перетинають українсько-польський державний кордон, а також інших
видів контролю, визначених законодавством держав Договірних
Сторін. 2. Контроль, зазначений в пункті 1 (далі - контроль), може
бути здійснений контрольними органами держав Договірних Сторін
(далі - контрольні органи) в межах територій пунктів пропуску на
території однієї або другої держави.
Стаття 2
1. Контрольні органи здійснюють контроль у межах територій
пунктів пропуску, який визначається законодавством держави кожної
Договірної Сторони. Сторони надають одна одній документи, які
визначають межі територій пунктів пропуску. 2. Договірні Сторони шляхом обміну дипломатичними нотами
визначають пункти пропуску, в яких контрольні органи держави
однієї з Договірних Сторін будуть здійснювати контроль на
території держави другої Договірної Сторони.
Стаття 3
Відповідні контрольні органи держав Договірних Сторін, якщо
існують для того особливі обставини, можуть на визначений термін
повернутися до здійснення контролю на території своєї держави.
Контрольні органи другої держави будуть негайно повідомлені про
це.
Стаття 4
Посадові особи контрольних органів держав однієї Договірної
Сторони, які здійснюють контроль на території другої держави в
умовах, визначених у статті 2, здійснюють контрольні дії згідно із
законодавством своєї держави і з такими ж самими правовими
наслідками, якби вони проводили ці дії на території своєї держави.
Стаття 5

1. Контроль осіб, товарів і транспортних засобів першими
здійснюють посадові особи контрольних органів тієї держави,
територію якої вони залишають. Положення законодавства цієї
держави, пов'язані із здійсненням контролю, перестають діяти з
моменту, коли службовці її органів заявляють, що вони закінчили
контроль. Здійснення повторного контролю контрольними органами
цієї держави можливе після згоди контрольних органів держави, на
територію якої перемішуються особи, товари і транспортні засоби. 2. Посадові особи контрольних органів держави однієї з
Договірних Сторін, які здійснюють контроль на території держави
другої Договірної Сторони, можуть відповідно до законодавства
своєї держави перервати подорож особам, які перетинають державний
кордон, повернути їх на територію другої держави або супроводити
на територію своєї держави. 3. Дії, про які йде мова в пункті 2, не стосуються громадян
держави, на території якої проводиться контроль. За згодою і за
участю контрольних органів цієї держави може бути проведено
дізнання цих громадян. 4. У разі коли матимуть місце обставини, зазначені в пункті
2, а також з метою забезпечення доказів порушення або спроби
порушення законодавства, Договірні Сторони зобов'язуються надавати
одна одній необхідну допомогу.
Стаття 6
1. Держава, на території якої здійснюється контроль, дає
можливість посадовим особам контрольних органів держави другої
Договірної Сторони здійснювати контрольні дії, а також отримувати
таку саму допомогу і правовий захист, якими користуються її
посадові особи. 2. Посадові особи контрольних органів держави однієї з
Договірних Сторін, які у зв'язку з виконанням контрольних дій
перебувають на території другої держави, зобов'язані дотримуватися
законодавства держави перебування, якщо інше не передбачено цією
Угодою. 3. Посадові особи контрольних органів держави однієї з
Договірних Сторін, які здійснюють контроль на території держави
другої Договірної Сторони, звільняються від вимоги мати додатковий
дозвіл другої Договірної Сторони на здійснення контролю, а також
дозвіл на трудову діяльність. 4. Якщо посадові особи, про яких йде мова в пункті 2, під час
виконання контрольних дій зазнають шкоди або втрати здоров'я, то
їхні вимоги розглядаються згідно з законодавством держави,
громадянами якої вони є.
Стаття 7
1. Посадові особи контрольних органів держави однієї з
Договірних Сторін, які здійснюють контроль у межах території
пункту пропуску на території другої держави згідно з цією Угодою,
можуть носити формений одяг, службові відзнаки, мати службову
зброю і службових собак. Зброя може застосовуватися тільки з метою
припинення безпосереднього посягання на власне життя або життя
іншої особи. 2. Претензії, пов'язані з відшкодуванням збитків, завданих
посадовими особами контрольних органів держави однієї з Договірних
Сторін на території другої держави, визначаються законодавством
держави, громадянами якої вони є.
Стаття 8
1. Контрольні органи держави однієї Договірної Сторони мають
право позначати будинки і службові приміщення, які надані їм у
користування на території другої держави, відповідно до
законодавства своєї держави. 2. Охорона об'єктів пунктів пропуску, а також осіб, товарів і
транспортних засобів, що перебувають у ньому або чекають на
контроль, забезпечують органи прикордонного контролю тієї держави,
на території якої здійснюється контроль. 3. Органи, зазначені в пункті 2, забезпечують контроль руху
на шляху від державного кордону до місця проведення контролю.
Стаття 9
1. Службові документи контрольних органів держави однієї
Договірної Сторони на території другої держави не підлягають
контролю контрольних органів держави другої Договірної Сторони. 2. Службові транспортні засоби, предмети, які
використовуються при здійсненні контрольних дій, та особисті речі
співробітників контрольних органів держав Договірних Сторін
звільняються від мита, податків й інших оплат при умові їх
зворотного вивезення. 3. Транспортні засоби, про які йде мова в пункті 2, мають
перебувати в межах територій пунктів пропуску у визначеному для
того місці.
Стаття 10
Товари та інші предмети, транспортні засоби, валюта й інші
засоби платежу, прийняті на зберігання або затримані контрольними
органами держави однієї з Договірних Сторін на території другої
держави, а також стягнені цими органами мита, податки й інші збори
та проби товарів підлягають вивезенню без митного контролю,
отримання відповідних дозволів і не обкладаються митом, податками
та іншими зборами.
Стаття 11
1. Відповідні органи держави Договірної Сторони на території
держави, де проводиться контроль, встановлюють лінії зв'язку до
державного кордону, підтримують їх у належному стані, придатному
до використання для потреб контрольних органів держави другої
Договірної Сторони, і засоби зв'язку та обладнання для електронної
обробки даних. 2. Контрольні органи однієї з Договірних Сторін, які
виконують контрольні дії на території другої держави, можуть
використовувати засоби радіозв'язку, які використовуються ними для
виконання таких дій на території своєї держави. 3. Використання названих у пункті 2 засобів не повинно
перешкоджати роботі радіозв'язку держави другої Договірної
Сторони.
Стаття 12
1. Працівники установ, які мають законні повноваження
взаємодіяти з контрольними органами або самостійно здійснювати
контрольні дії, можуть у пунктах пропуску другої Договірної
Сторони виконувати їх у межах своїх повноважень. 2. Установи та їхні працівники звільняються від надання
додаткового дозволу другої держави на ведення діяльності, про яку
йде мова в пункті 1, а також дозволу на трудову діяльність. 3. Працівники установ, про які йде мова в пункті 1, мають
право на таку ж допомогу та правовий захист, яким користуються
працівники установ держави, на території якої здійснюється
контроль. 4. Працівники установ, про які йде мова в пункті 1, які
виконують службові дії в пунктах пропуску другої Договірної
Сторони, зобов'язані дотримуватися законодавства держави
перебування.
Стаття 13
1. Посадові особи контрольних органів і працівники установ
держави однієї з Договірних Сторін, про яких йде мова у пункті 1
статті 12, для виконання обов'язків у пунктах пропуску другої
Договірної Сторони перетинають державний кордон на підставі
прикордонних перепусток, які видані відповідним органом своєї
держави. 2. Прикордонні органи держав Договірних Сторін обміняються
зразками перепусток.
Стаття 14
1. Службові приміщення і обладнання, необхідні для здійснення
контролю кожною з Договірних Сторін, надаються в платне
користування другій Договірній Стороні. Умови оплати визначаються
шляхом домовленостей між відповідними органами. 2. Органи, які утримують пункти пропуску держав Договірних
Сторін, визначають шляхом домовленостей, у яких випадках і в якому
обсязі установам, про які йде мова в статті 12, надаються за
оплату приміщення або площі для їх будівництва в пунктах пропуску.
Стаття 15
1. Контроль осіб, які подорожують власними автомобілями,
проводиться безпосередньо на смугах руху. 2. Поглиблений контроль осіб, товарів і транспортних засобів,
а також здійснення інших дій, які можуть спричинити затримку руху,
здійснюється у спеціально відведених місцях.
Стаття 16
1. Контрольні органи держав Договірних Сторін координують
заходи, пов'язані із здійсненням контролю в пунктах пропуску,
обмінюються інформацією, необхідною для ефективного виконання
службових дій. 2. Зміна служб контрольних органів держав Договірних Сторін
відбувається таким чином, щоб не зупиняти процес контролю.
Стаття 17
1. З метою забезпечення реалізації положень цієї Угоди
створюється українсько-польська комісія з питань функціонування
пунктів пропуску. 2. Відповідні органи охорони державного кордону шляхом
домовленості визначають умови створення і функціонування
консультаційних пунктів у пунктах пропуску.
Стаття 18
Виконання положень цієї Угоди щодо надання персональних даних
про осіб здійснюється відповідно до національного законодавства
держав Договірних Сторін.
Стаття 19
Суперечки, які можуть стосуватися тлумачення змісту Угоди,
вирішуватимуться дипломатичним шляхом.
Стаття 20
1. Ця Угода підлягає затвердженню відповідно до законодавства
держави кожної з Договірних Сторін і набуває чинності через
тридцять днів після дати отримання останньої ноти щодо здійснення
зазначеного затвердження. 2. Ця Угода укладається на невизначений термін. Дія цієї
Угоди може бути припинена шляхом нотифікації кожною з Договірних
Сторін. У цьому разі Угода втрачає чинність після дев'яноста днів
від дати отримання ноти про таке припинення другою Договірною
Стороною.
Вчинено в м.Києві 25 червня 2001 року в двох примірниках,
кожний українською та польською мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Республіки Польщавгору