Про внесення змін і доповнень до Положення про Міністерство фінансів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1993616
Документ 616-93-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.08.2004, підстава - 1109-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 серпня 1993 р. N 616
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
Про внесення змін і доповнень до Положення про
Міністерство фінансів України

На виконання Указу Президента України "Про порядок виконання
Державного бюджету України" ( 219/93 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про Міністерство фінансів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого
1993 р. N 147 ( 147-93-п ) "Питання Міністерства фінансів
України", такі зміни і доповнення:
1. Підпункт 3 пункту 4 викласти в такій редакції:
"3) організує виконання державного бюджету по доходах і
видатках, здійснює фінансування видатків у межах наявних
фінансових ресурсів у Державному бюджеті України, веде облік
виконання державного бюджету по видатках. Разом з іншими
центральними органами державної виконавчої влади, Радою Міністрів
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською
міськими державними адміністраціями, виконкомами місцевих Рад
народних депутатів забезпечує надходження доходів до державного
бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних
коштів".
2. Доповнити пункт 5 підпунктами 5, 6 і 7 такого змісту:
"5) проводити у міністерствах, інших центральних органах
державної виконавчої влади, на підприємствах, в установах і
організаціях, в установах банків та інших фінансово-кредитних
установах незалежно від форми власності перевірки
фінансово-бухгалтерських документів, звітів, планів, кошторисів та
інших документів, пов'язаних із зарахуванням, перерахуванням і
використанням бюджетних коштів, а також одержувати необхідні
пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають у процесі
перевірок; 6) одержувати від установ банків відомості щодо стану
поточних бюджетних рахунків підприємств, установ і організацій
незалежно від форм власності; 7) накладати на установи банків, зв'язку, інші установи
фінансові санкції в разі встановленого Національним банком за
погодженням з Мінфіном порушення порядку проходження і виконання
платіжних доручень по доходах і видатках у розмірі 2 відсотків
від суми затриманого платежу або перерахування бюджетних коштів
за кожний день прострочення".

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В.НЕСМІХвгору