Документ 616-2002-р, поточна редакція — Прийняття від 25.10.2002

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 25 жовтня 2002 р. N 616-р
Київ

Про затвердження плану ремонту та реставрації
пам'яток сакральної архітектури, будівництва і
реконструкції окремих об'єктів соціально-культурного
призначення

1. Затвердити план ремонту та реставрації пам'яток сакральної
архітектури, будівництва і реконструкції окремих об'єктів
соціально-культурного призначення (додається).
2. Видатки на реалізацію заходів, передбачених планом,
здійснювати з урахуванням реальних можливостей в межах асигнувань,
що виділяються органам виконавчої влади з державного та місцевого
бюджетів та інших джерел.
3. Видатки на ремонт і реставрацію пам'яток архітектури
національного значення провадити в межах асигнувань, що
виділяються Держбуду для виконання державного замовлення на
здійснення реставрації пам'яток архітектури.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2002 р. N 616-р
ПЛАН
ремонту та реставрації пам'яток сакральної архітектури,
будівництва і реконструкції окремих об'єктів
соціально-культурного призначення

------------------------------------------------------------------ Назва об'єкта |Відповідальні |Термін |Орієнтовний обсяг |виконавці |виконання,|фінансування, | |рік |млн. гривень ------------------------------------------------------------------ Покровський собор Рівненська 2003 0,75
у м. Рівному облдержадміні-
страція
Пам'ятки архітектури національного значення
Корпус N 60 Держбуд, 2003 0,5
Національного Мінекономіки,
заповідника Київська
"Києво-Печерська міськдерж-
лавра" адміністрація
Свято-Троїцький Держбуд, -"- 0,25
Густинський мо- Мінекономіки,
настир у Прилуць- Чернігівська
кому районі облдержадміні-
Чернігівської страція
області
Вірменський собор Держбуд, -"- 1
у м. Львові Мінекономіки,
Львівська
облдержадміні-
страція
Пам'ятки архітектури місцевого значення
Собор Св. Олек- Мінекономіки, 2003 0,25
сандра Невського Рада міністрів
у м. Сімферополі Автономної
Республіки Крим
Монастир Святих Мінекономіки, -"- 1
апостолів Петра і Тернопільська
Павла у Заліщиць- облдержадміні-
кому районі страція
Тернопільської
області
Хоральна синагога Мінекономіки, 2004 0,5
по вул. Щекавиць- Київська
кій, 29, у міськдержадміні-
м. Києві страція
Кірха Св. Павла в Мінекономіки, -"- 0,3
м. Одесі Одеська
облдержадміні-
страція
Об'єкти соціально-культурного призначення
Центр "Віфанія" Закарпатська 2003 0,5
для дітей-сиріт облдержадміні-
у смт Поляна страція
Свалявського
району Закарпат-
ської області
База відпочинку Волинська 2004 0,5
та оздоровлення у облдерж-
дітей-сиріт адміністрація
с. Замлиння
Любомльського
району Волинської
області
Їдальня будинку Закарпатська -"- 0,2
для дітей-інвалі- облдержадміні-
дів у с. Велика страція
Добронь Ужгород-
ського району
Закарпатської
області
Будинок престарі- Закарпатська -"- 0,2
лих у м. Берегове облдержадміні-
Закарпатської страція
області
Всеукраїнський Київська 2003 1
центр гуманітар- міськдержадміні-
ної допомоги страція
"Карітас Україна"
в м. Києві по
вул. Микільсько-
Слобідській, 5
Реабілітаційний Рівненська -"- 1
центр для облдержадміні-
наркозалежних у страція
м. Острозі по
вул. Будьонного, 9
Пам'ятне місце Рада міністрів 2004 0,5
кримсько- Автономної
татарського Республіки Крим
народу "Азис Сал-
гир Баба" в
м. Сімферополі по
вул. Воровського,
7-14а
Всеукраїнський Київська 2004 0,4
культурний центр міськдержадміні-
тюркомовних та страція
східних народів у
м. Києві по
вул. Лук'янів-
ській, 46
Український Донецька -"- 0,4
університет у облдержадміні-
м. Донецьку по страція
вул. Маршала
Жукова, 1
Центр гуманітар- Тернопільська -"- 0,3
ної допомоги облдержадміні-
дітям-сиротам та страція
дітям-інвалідам у
м. Кременці по
вул. Шевченка, 46
Соціально-реабі- Київська -"- 0,5
літаційний центр міськдержадміні-
в м. Києві по страція
вул. Руденка
Центр соціальної -"- -"- 0,5
реабілітації
алко- та наркоза-
лежних "Варнава"
у м. Києві по
вул. Микільсько-
Слобідській, 2а ----------------- Усього 10,55вгору