Документ 615/2011, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.05.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.06.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про встановлення відзнаки Президента України -
ювілейної медалі "20 років незалежності України"

З метою гідного відзначення громадян з нагоди 20-ї річниці
незалежності України, відповідно до пункту 25 частини першої
статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статей 4 та 12
Закону України "Про державні нагороди України" ( 1549-14 )
п о с т а н о в л я ю:
1. Установити відзнаку Президента України - ювілейну медаль
"20 років незалежності України" для відзначення громадян з нагоди
20-ї річниці незалежності України за значний особистий внесок у
становлення незалежності України, утвердження її суверенітету та
зміцнення міжнародного авторитету, заслуги у державотворчій,
соціально-економічній і громадсько-політичній діяльності, сумлінне
та бездоганне служіння Українському народу.
2. Затвердити такі, що додаються:
Положення про відзнаку Президента України - ювілейну медаль
"20 років незалежності України";
малюнок ювілейної медалі "20 років незалежності України"
( 615а/2011 );
зразок бланка посвідчення до ювілейної медалі "20 років
незалежності України" ( 615а/2011 ).
3. Кабінету Міністрів України, Державному управлінню справами
забезпечити за участю Національного банку України виготовлення
відзнаки Президента України - ювілейної медалі "20 років
незалежності України", посвідчень та футлярів до неї.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 30 травня 2011 року
N 615/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 травня 2011 року N 615/2011
ПОЛОЖЕННЯ
про відзнаку Президента України - ювілейну медаль
"20 років незалежності України"

1. Відзнака Президента України - ювілейна медаль "20 років
незалежності України" (далі - ювілейна медаль) установлена для
відзначення громадян з нагоди 20-ї річниці незалежності України за
значний особистий внесок у становлення незалежності України,
утвердження її суверенітету та зміцнення міжнародного авторитету,
заслуги у державотворчій, соціально-економічній і
громадсько-політичній діяльності, сумлінне та бездоганне служіння
Українському народу.
2. Ювілейна медаль виготовляється з металу жовтого кольору і
має форму кола діаметром 32 мм. На лицьовому боці медалі у
центрі - контур карти України з розташованим на ній малим
Державним Гербом України в обрамленні променів.
По верхньому півколу медалі - напис "ДВАДЦЯТЬ РОКІВ". По
нижньому півколу медалі - напис "НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ".
На зворотному боці ювілейної медалі в обрамленні лаврового
вінка - напис у центрі у три рядки "24 СЕРПНЯ 1991".
Всі зображення і написи рельєфні. Поле щита малого Державного
Герба України залите синьою емаллю. Ювілейна медаль має випуклий
бортик.
За допомогою кільця з вушком ювілейна медаль з'єднується з
прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою. Розмір колодки:
довжина - 45 мм, ширина - 28 мм. На зворотному боці
колодки - застібка для прикріплення медалі до одягу.
Стрічка медалі шовкова муарова зі смужками синього і жовтого
кольорів (по 13 мм), які облямовані золотим шиттям.
Планка ювілейної медалі являє собою прямокутну металеву
пластинку, обтягнуту стрічкою. Розмір планки: довжина - 28 мм,
ширина - 12 мм.
3. Ювілейною медаллю нагороджуються громадяни України,
іноземці та особи без громадянства.
4. Нагородження ювілейною медаллю посмертно не провадиться.
5. Висунення кандидатур до відзначення ювілейною медаллю
здійснюється гласно трудовими колективами підприємств, установ,
організацій незалежно від форми власності, органами місцевого
самоврядування, творчими спілками, товариствами, об'єднаннями
громадян.
Клопотання про відзначення ювілейною медаллю разом із
нагородним листом установленого зразка подаються відповідно до
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
У нагородному листі зазначаються конкретні заслуги особи, що
стали підставою для порушення клопотання про відзначення її
ювілейною медаллю, та проставляється печатка суб'єкта внесення
клопотання.
6. Клопотання про відзначення громадян ювілейною медаллю
разом із нагородними листами вносяться Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями Кабінету Міністрів України у
визначеному ним порядку.
7. Подання про нагородження ювілейною медаллю готує та
вносить на розгляд Президента України Кабінет Міністрів України.
Таке подання вноситься списком.
До подання додаються відповідні нагородні листи.
Попередній розгляд подання разом із нагородними листами
здійснюється Комісією державних нагород та геральдики.
8. Нагородження громадян ювілейною медаллю провадиться указом
Президента України.
9. Особі, нагородженій ювілейною медаллю, вручаються відзнака
та посвідчення до ювілейної медалі встановленого зразка.
10. Вручення ювілейної медалі здійснюється відповідно до
Порядку представлення до нагородження та вручення державних
нагород України, затвердженого Указом Президента України від
19 лютого 2003 року N 138 ( 138/2003 ).
11. Про вручення ювілейної медалі та посвідчення до неї
складається відповідний Протокол за формою, встановленою Порядком
представлення до нагородження та вручення державних нагород
України, затвердженим Указом Президента України від 19 лютого
2003 року N 138 ( 138/2003 ).
Зазначений Протокол ( 138/2003 ) зберігається в Адміністрації
Президента України або органах, яким було доручено провести
вручення ювілейної медалі.
12. Ювілейну медаль носять на грудях зліва і за наявності в
особи інших державних нагород України розміщують її після них.

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІНвгору