Документ 614/98, поточна редакція — Прийняття від 11.06.1998

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо підтримки цін і доходів
сільськогосподарських товаровиробників

З метою забезпечення продовольчої безпеки держави і цінової
підтримки сільськогосподарської продукції вітчизняного виробництва
п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що підтримка цін і доходів
сільськогосподарських товаровиробників здійснюється лише стосовно
вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників усіх форм
власності, які виробляють основні види сільськогосподарської
сировини і продуктів харчування, з метою забезпечення продовольчої
безпеки держави та експорту цієї продукції відповідно до
міжнародних договорів України.
2. Кабінету Міністрів України:
1) у двомісячний строк: розробити та внести на розгляд Верховної Ради України
законопроект щодо продовження дії Закону України "Про податок на
додану вартість" на 1999 та наступні роки в частині спрямування
сум податку на додану вартість, що сплачуються до бюджету
переробними підприємствами за реалізоване молоко та молочну
продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, на виплату дотацій
сільськогосподарським товаровиробникам; затвердити види та обсяги (квоти) сільськогосподарської
продукції, на які поширюється підтримка цін і доходів
сільськогосподарських товаровиробників, виходячи з граничного
рівня споживання основних продуктів харчування на душу населення,
в межах спрямованих на це коштів; створити Міжвідомчу комісію з питань регулювання ринку
продовольства, цін і доходів сільськогосподарських
товаровиробників та затвердити Положення про неї; затвердити Положення про комісію з організації та проведення
конкурсу з розміщення обсягів (квот) сільськогосподарської
продукції, на яку поширюється підтримка цін і доходів
сільськогосподарських товаровиробників, і порядок розміщення цих
квот; розробити інші нормативно-правові акти, необхідні для
підтримки цін і доходів сільськогосподарських товаровиробників;
2) передбачати на 1999 та наступні роки: джерела фінансування виробництва льону та конопель у проектах
законів про Державний бюджет України; джерела підтримки розвитку виноградарства, садівництва,
хмелярства, птахівництва і спеціалізованих підприємств з
виробництва свинини; запровадження ринкових механізмів гарантованої закупівлі
сільськогосподарської продукції в межах програм, спрямованих на
забезпечення продовольчої безпеки держави; здійснення регулювання попиту та пропонування
сільськогосподарської продукції на внутрішньому ринку.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 червня 1998 року
N 614/98вгору