Документ 614-XII, поточна редакція — Прийняття від 27.12.1990

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про відновлення селу Танине Первомайського району
Кримської області колишнього найменування Сари-Баш
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 3, ст. 15 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Відновити селу Танине Первомайського району Кримської області
колишнє найменування Сари-Баш.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 27 грудня 1990 року
N 614-XIIвгору