Документ 613-70-п, поточна редакція — Прийняття від 07.12.1970

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 7 грудня 1970 р. N 613
Київ
Про заходи по поліпшенню використання виробничих
потужностей на підприємствах текстильної промисловості

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що в поточній
п'ятирічці текстильна промисловість республіки розвивалась
прискореними темпами. Потужності по виробництву пряжі зросли
на 39 і тканин - на 43,1 проц., введено в дію понад 400 тисяч
прядильних веретен і більше 8 тисяч ткацьких верстатів. Основні
фонди промисловості збільшились в 2,1 раза. Середньорічний темп
зростання виробництва продукції становить 12,1 проц. проти
5,1 проц. за минулі п'ять років. Випуск тканин у 1970 році,
порівняно з 1965 роком, збільшиться на 47 процентів.
Проте в роботі текстильної промисловості допускаються істотні
недоліки. Міністерство легкої промисловості УРСР, його галузеві
виробничі об'єднання, керівники підприємств не забезпечують
повного використання наявних потужностей. На ряді заводів, фабрик
і комбінатів слабо розгорнута організаторська робота по
використанню рішень грудневого (1969 р.) Пленуму ЦК КПРС і
завдань, поставлених у Листі ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і
ЦК ВЛКСМ "Про поліпшення використання резервів виробництва і
посилення режиму економії в народному господарстві".
Рівень завантаження виробничих потужностей зростає дуже
повільно. У 1969 році він становив по ткацьких верстатах у
бавовняній галузі 89,5 проц., шерстяній - 88,7, шовковій - 86,4,
льняній - 65,4, а в бавовнопрядінні навіть знизився в першому
півріччі 1970 року до 82,4 проц. проти 83,6 процента у 1966 році.
Багато підприємств працює з значно нижчою змінністю ніж
передбачено нормативами Держплану СРСР. Коефіцієнт змінності,
замість 2,85, у першому півріччі 1970 року у бавовнопрядінні
дорівнював 2,6, а у шерстоткацтві - 2,78 і шовкоткацтві - 2,54.
За останні роки зросли простої технологічного устаткування.
В першому півріччі 1970 р. в шовковій галузі фактичні простої
перевищили планові на 3,47 проц., в бавовняній - ткацьких
верстатів на 2 і прядильних машин на 3,34 процента.
Введенні в дію виробничі потужності освоюються повільно.
На Чернігівському камвольно-суконному комбінаті у 1969 році
ткацькі верстати використовувалися тільки на 64,4 проц. і в
поточному році - на 77,2 процента. Досі не освоєні потужності на
Житомирському і Ровенському льонокомбінатах, Херсонському
бавовняному комбінаті (фабрика N 3).
Переоснащення промисловості ведеться низькими темпами.
В той же час нова техніка в ряді випадків використовується
не повністю. Високопродуктивні ткацькі верстати "СТБ" на
Черкаському комбінаті шовкових тканин працюють з коефіцієнтом
змінності 1,5 при середній змінності по підприємству 2.
На Чернігівському камвольно-суконному комбінаті такі верстати
працюють із змінністю 2 при змінності в цілому по підприємству
2,7.
На текстильних підприємствах не повністю використовуються
можливості підвищення продуктивності технологічного устаткування
за рахунок його модернізації. Повільно провадиться механізація і
автоматизація основних виробничих процесів і особливо допоміжних
та вантажно-розвантажувальних робіт.
Досвід передових підприємств, які добились високої
продуктивності устаткування, вивчається і поширюється недостатньо.
В Чернівецькому текстильному виробничому об'єднанні "Восход"
застосування кожної прядильно-крутильної машини "ПК-100" дало
змогу вивільнити 4 робітників, а на Херсонському бавовняному
комбінаті - лише 1,8 чоловіка.
Керівники багатьох підприємств недостатньо приділяють уваги
закріплених кадрів, не поліпшують умови праці, виробничу
санітарію і техніку безпеки, не створюють належних
житлово-побутових умов для працюючих, що приводить до великої їх
плинності.
У певній мірі негативно впливає на забезпечення робітниками
ряду текстильних підприємств непогодженість між режимами роботи
цих підприємств та міського транспорту, дошкільних дитячих
закладів, підприємств торгівлі і побутового обслуговування
населення.
Будівництво текстильних підприємств ведеться низькими
темпами. Міністерство промислового будівництва УРСР, Міністерство
будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерство
сільського будівництва УРСР рік у рік не виконують плани
капітального будівництва. В результаті за минулі чотири роки з
значним запізненням проти запланованих строків були введені в дію
понад 200 тис. штук прядильних веретен і 5 тис. ткацьких
верстатів, фарбувально-обробні виробництва по випуску близько
80 млн. метрів готових тканин та інше.
З метою поліпшення використання виробничих потужностей у
текстильній промисловості Рада Міністрів Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Зобов'язати Міністерство легкої промисловості УРСР:
- вжити заходів до усунення зазначених недоліків, звернувши
особливу увагу на посилення організаторської роботи керівників
підприємств по виконанню рішень грудневого (1969 р.) Пленуму
ЦК КПРС і завдань, поставлених у Листі ЦК КПРС, Ради Міністрів
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ "Про поліпшення використання резервів
виробництва і посилення режиму економії в народному господарстві";
- розробити і здійснити в 1971 році заходи, спрямовані на
поліпшення ремонтних служб підприємств, різке скорочення простоїв
технологічного устаткування, зниження обривності в прядінні і
ткацтві, повне використання ширини ткацьких верстатів;
- забезпечити освоєння проектних потужностей підприємств в
строки згідно з додатком N 1;
- здійснити на підприємствах заміну застарілого та
модернізацію діючого технологічного устаткування згідно з
додатками N 2, 3;
- комплексно механізувати підприємства та організувати
потоково-механізовані лінії у фарбувально-обробних виробництвах
згідно з додатками N 4 і 5;
- підвищити протягом 1971-1975 років рівень механізації
трудомістких робіт, звернувши особливу увагу на механізацію
транспортування сировини, напівфабрикатів, готової продукції і
тари згідно з додатком N 6;
- змонтувати в 1971-1975 роках на діючих льоноконоплезаводах
8 конвеєрних сушильних установок і збудувати шохи для зберігання
трести льону і конопель, загальною місткістю 7,5 тис. тонн на рік;
- розробити і здійснити протягом 1971-1975 років на
текстильних підприємствах заходи по поліпшенню умов праці,
виробничої санітарії і техніки безпеки працюючих;
- забезпечити в найближчі роки здійснення необхідних заходів,
направлених на доведення параметрів повітря виробничих цехів
Одеської джутової фабрики, Житомирського і Ровенського
льонокомбінатів у відповідність з діючими нормативами;
- впровадити на Херсонському бавовняному комбінаті в
1970 році першу чергу автоматизованої системи планування, обліку і
керування виробництвом та створити в 1971 році на Чернігівському
камвольно-суконному комбінаті інформаційно-обчислювальний центр;
- посилити вивчення та організувати поширення досвіду
підприємств, які досягли високої організації виробництва,
продуктивності устаткування, раціонального використання сировини
та матеріалів;
- посилити контроль за раціональним використанням на
підприємствах фондів розвитку виробництва, матеріального
заохочення та соціально-культурних заходів і житлового
будівництва, маючи на увазі спрямування їх на здійснення завдань,
що сприятимуть більш повному використанню виробничих потужностей;
- забезпечити підготовку і підвищення кваліфікації робітників
згідно з додатком N 7.
2. Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству
будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству
сільського будівництва УРСР і Міністерству легкої промисловості
УРСР зосередити необхідні трудові та матеріально-технічні ресурси
на будовах текстильної промисловості з тим, щоб забезпечити
безумовне виконання в 1970 році плану капітального будівництва і
завдання по введенню в дію виробничих потужностей, а також житла і
дитячих дошкільних закладів згідно з додатком N 8.
3. Головпостачу УРСР виділити додатково на 1970-1971 роки для
текстильних підприємств Міністерства легкої промисловості УРСР
60 електрокарів, 40 електронавантажувачів і 25 автонавантажувачів.
4. Держплану УРСР:
- забезпечити розміщення на підприємствах машинобудівної
промисловості республіки замовлень Міністерства легкої
промисловості УРСР на виготовлення в 1971 році і наступні роки
нестандартизованого устаткування, засобів механізації і
технологічного оснащення для текстильної промисловості;
- збільшити план на 1971 рік по організованому набору
робітників для текстильних підприємств на 1,7 тис. чоловік.
5. Міністерству легкої промисловості УРСР разом з
облвиконкомами та Київським міськвиконкомом розглянути питання про
поліпшення житлово-побутових умов працівників текстильної
промисловості, поліпшення харчування у фабрично-заводських
їдальнях, організації продажу напівфабрикатів і продуктів
безпосередньо на текстильних підприємствах.
6. Міністерству легкої промисловості УРСР разом з
Житомирським, Одеським, Полтавським, Ровенським, Тернопільським,
Харківським, Херсонським, Чернігівським, Черкаським, Чернівецьким
облвиконкомами і Київським міськвиконкомом в 2-місячний строк
розглянути питання про збільшення будівництва житла на
кооперативних засадах для працівників текстильної промисловості.
7. Облвиконкомам, Київському міськвиконкому:
- виділити текстильним підприємствам у 1970 році житлову
площу, що будується з їх частковою участю згідно з додатком N 9,
за винятком площі, яка підлягає утриманню по діючих нормах;
- розглянути та вирішити питання забезпечення робітників
текстильних підприємств, які працюють в нічну зміну і в
загально-вихідні дні, міським транспортом, дошкільними дитячими
закладами, побутовим та торговим обслуговуванням.
8. Міністерству легкої промисловості УРСР про хід виконання
цієї постанови доповідати Раді Міністрів УРСР щороку в березні,
починаючи з 1971 року.

Голова
Ради Міністрів УРСР В.ЩЕРБИЦЬКИЙ
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО
Інд. 23

Додаток N 1
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 7 грудня 1970 р. N 613
ЗАВДАННЯ
по освоєнню проектних потужностей
текстильних підприємств
------------------------------------------------------------------ Найменування підприємств | Потужність | Строк | | освоєння | | проектної | | потужності ------------------------------------------------------------------ Новобудови
Тернопільський бавовняний комбінат
- прядильна фабрика (II черга) 120 тис. веретен II кв. 1972 р.
- ткацька фабрика (I черга) 2500 верстатів III кв.
1971 р.
- ткацька фабрика (II черга) 1500 верстатів III кв.
1972 р.
Черкаський комбінат шовкових
тканин
- ткацьке виробництво 3016 верстатів II кв. 1971 р.
- фарбувально-обробне 25 млн. м тканин II кв. 1972 р.
виробництво
Лисичанська фабрика технічних 270 верстатів II кв. 1972 р.
тканин
Донецька камвольно-прядильна 41 тис. веретен IV кв. 1971 р.
фабрика
Діючі підприємства
Херсонський бавовняний комбінат
- ткацька фабрика N 3 2516 верстатів III кв.
1971 р.
Чернігівський камвольно-суконний
комбінат
- прядильне виробництво 88,13 тис. IV кв. 1972 р.
веретен
- ткацьке виробництво 840 верстатів IV кв. 1972 р.
- фарбувально-обробне 14,6 млн. м IV кв. 1972 р.
виробництво тканин
Ровенський льонокомбінат
- ткацьке виробництво 1029 верстатів IV кв. 1972 р.
Житомирський льонокомбінат
- ткацьке виробництво 1328 верстатів IV кв. 1973 р.

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 2
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 7 грудня 1970 р. N 613
ЗАВДАННЯ
по заміні застарілого технологічного устаткування
на прогресивне (основних типів)
(штук) ------------------------------------------------------------------ Найменування устаткування, | 1971 р. | 1972 р. що підлягає установці | | на підприємствах | | ------------------------------------------------------------------ Бавовняна галузь
Чесальна високопродуктивна машина 100 60
Прядильна машина БД-200 100 300
Прядильно-крутильна машина ПК-100 102 146
Автомат для перемотування пряжі 10 10
Безчовниковий ткацький верстат - 20
Шерстяна галузь
Чесальний апарат 20 22
Прядильна машина 50 50
Ткацький безчовниковий верстат - 20
Промивна джгутова машина 1 5
Шовкова галузь
Пневматичний ткацький верстат 270 60
Льняна галузь
Гребенечесальна машина для короткого - 17
льоноволокна
Прядильна машина для сухого 14 19
безрівничного прядіння
Стрічкова черв'ячна машина для 4 5
безрівничного прядіння
Прядильно-крутильна машина 1 1
Автоматичний ткацький верстат - 60
Конопле-джутова галузь
Прядильна машина безрівничного прядіння 16 20
Стрічкова машина 8 10
Первинна обробка льону і конопель
Установка для сушіння трести льону - 2
Установка для сушіння трести конопель 3 -
М'яльно-тіпальний агрегат трести льону 2 5
М'яльно-тіпальний агрегат трести 3 5
конопель
Куделеприготувальний агрегат для 4 7
льоноволокна
Куделеприготувальний агрегат для 1 2
коноплеволокна

Примітка. Завдання підлягає уточненню відповідно до виділених
фондів на устаткування.

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 3
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 7 грудня 1970 р. N 613
ЗАВДАННЯ
по модернізації технологічного устаткування
текстильних підприємств
(штук) ------------------------------------------------------------------ Найменування устаткування | 1971 р. | 1972 р. ------------------------------------------------------------------ Всього підлягає модернізації
2914 3420 в тому числі:
Бавовняна галузь
всього устаткування 2131 2491
з них:
Прядильних машин 298 383
Ткацький верстатів 1218 1373
Тіпальних машин 30 24
Чесальних машин 301 506
Шерстяна галузь
всього устаткування 142 166
з них:
Гребельнечесальних машин 46 50
Ткацьких верстатів 70 77
Механізованих лабазів 10 20
Шовкова галузь
всього устаткування 419 524
з них:
Снувальних машин 11 1
Ткацьких верстатів 387 468
Кокономотальних автоматів 2 7
Льняна галузь
всього устаткування 222 239
з них:
Стрічкових машин 43 14
Прядильних машин 29 34
Ткацьких верстатів 50 130
Утоково-мотальних автоматів 14 30

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 4
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 7 грудня 1970 р. N 613
ЗАВДАННЯ
по комплексній механізації підприємств текстильної
промисловості на 1971-1975 роки
------------------------------------------------------------------ Назва підприємств | Кількість | Рік | виробництв |закінчення ------------------------------------------------------------------ Херсонський бавовняний комбінат 4 1974
Тернопільський бавовняний комбінат 3 1974
Чернівецьке текстильне виробниче 2 1973
об'єднання "Восход"
Львівська бавовнопрядильна фабрика 1 1973
Полтавська бавовнопрядильна фабрика 2 1973
Лисичанська фабрика технічних тканин 1 1971
Київський шовковий комбінат 1 1973
Дарницький шовковий комбінат 1 1974
Черкаський комбінат шовкових тканин 1 1975
Ворошиловградський тонкосуконний комбінат 1 1974
Київська хусткова фабрика 1 1975
Баницький коноплезавод 1 1973
Овруцький льонозавод 1 1974
Петропавлівський коноплезавод 1 1975
Всього 21

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 5
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 7 грудня 1970 р. N 613
ЗАВДАННЯ
по організації потоково-механізованих
ліній у фарбувально-обробних виробництвах
------------------------------------------------------------------ Назва підприємств |Кількість | Рік введення | ліній | в експлуатацію ------------------------------------------------------------------ Херсонський бавовняний комбінат 1 1971
Тернопільський бавовняний комбінат 1 1974
Черкаський комбінат шовкових тканин 1 1973
Дарницький шовковий комбінат 1 1971
Ворошиловградський тонкосуконний 1 1975
комбінат
Одеська суконна фабрика 1 1974
Сумська суконна фабрика 1 1975

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 6
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 7 грудня 1970 р. N 613
ЗАВДАННЯ
по підвищенню в 1971-1975 рр. рівня
механізації трудомістких робіт
(в процентах) ------------------------------------------------------------------ Назва республіканських |Рівень механізації|Рівень механізації виробничих об'єднань | в 1970 р. |на кінець 1975 р. ------------------------------------------------------------------ Укрбавовнопром 65,5 81,0
Укршовк 67,0 81,0
Укршерсь 72,0 82,0
Укрльоноконоплепром 63,0 73,0
Укрльон 69,0 82,0

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 7
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 7 грудня 1970 р. N 613
ЗАВДАННЯ
по підготовці і підвищенню кваліфікації
робітників-текстильників
(чоловік) ------------------------------------------------------------------ |Кількість| в тому числі по роках | |------------------------------ | |1971 | 1972 | 1973| 1974|1975 ------------------------------------------------------------------ 1. В школах ФЗН і 17850 3530 3530 3530 3630 3630
профтехшколах
Мінлегпрому УРСР
2. На курсах і в школах 127890 25050 25370 25520 25760 2619
по підвищенню
кваліфікації

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 8
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 7 грудня 1970 р. N 613
ЗАВДАННЯ
по введенню в дію в 1970 році житла
і дитячих дошкільних закладів
------------------------------------------------------------------ Найменування підприємств | Площа, | Виконавець |кількість | |місць або | | квартир | ------------------------------------------------------------------ Сядринський льонозавод
- гуртожиток 350 кв. м Мінсільбуд УРСР
48 місць
Кам'янсько-Бузький льонозавод
- гуртожиток 349 кв. м -"-
48 місць
- жилий будинок 294 кв. м -"-
8 квартир
Дубровицький льонозавод
- гуртожиток 350 кв. м -"-
48 місць
Чернівецьке текстильне
виробниче об'єднання "Восход"
- гуртожиток 1600 кв. м Мінпромбуд УРСР
283 місця
Ровенський льонокомбінат
- дитячі дошкільні заклади 280 місць -"-
Одеська суконна фабрика
- дитячі дошкільні заклади 140 місць -"-

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 9
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 7 грудня 1970 р. N 613
ОБСЯГИ
житлової площі, що будується
з частковою участю текстильних підприємств
і підлягає виділенню їм в 1970 році
------------------------------------------------------------------ Найменування виконкомів | Житлова площа | (в кв. м) ------------------------------------------------------------------ Вінницький облвиконком 500
Ворошиловградський облвиконком 500
Донецький облвиконком 1836
Житомирський облвиконком 2092
Закарпатський облвиконком 263
Львівський облвиконком 436
Одеський облвиконком 690
Ровенський облвиконком 316
Тернопільський облвиконком 7080
Харківський облвиконком 780
Херсонський облвиконком 4840
Черкаський облвиконком 2601
Чернівецький облвиконком 470
Чернігівський облвиконком 4210
Київський міськвиконком 1878
--------------- Примітка. Із зазначеної житлової площі виконкоми вилучають
необхідну кількість по діючих нормах.

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКОвгору