Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2012613
Документ 613-2012-п, перша редакція — Прийняття від 11.07.2012
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 липня 2012 р. № 613
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2012 р. № 613

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. № 818 “Про порядок надання спеціальних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 28, ст. 1264; 2006 р., № 15, ст. 1118):

1) у пункті 2 постанови слова “Національній комісії з питань регулювання зв'язку” замінити словами “Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,”;

2) у Порядку надання спеціальних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 6 слова “(далі - Комісія)” виключити;

у першому реченні абзацу другого пункту 21 слова “письмово повідомляє про це Комісію, яка” виключити;

у тексті Порядку слова “Національна комісія з питань регулювання зв'язку”, “Державна інспекція зв'язку” і “Комісія” в усіх відмінках замінити словом “НКРЗІ”;

3) у додатках 7 та 10 до Порядку слова “Національна комісія з питань регулювання зв'язку” замінити словами “Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. № 1208 “Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 51, ст. 3196; 2008 р., № 84, ст. 2815):

1) у пункті 3 постанови слова “Національній комісії з питань регулювання зв'язку” замінити словами “Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації”;

2) у Національній таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженій зазначеною постановою, слова “Національна комісія з питань регулювання зв'язку” в усіх відмінках замінити словом “НКРЗІ”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815 “Про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 24, ст. 1771):

1) у пункті 2 постанови слова “Національній комісії з питань регулювання зв'язку” замінити словами “Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,”;

2) в абзаці дев'ятнадцятому Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого зазначеною постановою, слова “Національною комісією з питань регулювання зв'язку” замінити словом “НКРЗІ”.

4. У Порядку залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 993 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 57, ст. 2290):

у пункті 3 слова “Національної комісії з питань регулювання зв'язку (далі - Комісія)” замінити словом “НКРЗІ”;

у тексті Порядку слово “Комісія” в усіх відмінках замінити словом “НКРЗІ”.

5. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 954 “Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади, інші державні органи, установи та організації” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2824) позицію “Національна комісія з питань регулювання зв'язку” замінити позицією “НКРЗІ”.

6. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1147 “Про затвердження розміру плати за виділення номерного ресурсу і порядок її внесення” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 100, ст. 3337) слова “Національна комісія з питань регулювання зв'язку” в усіх відмінках замінити словами “Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,” у відповідному відмінку.

7. У пункті 76 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 23, ст. 750), слово “НКРЗ” замінити словом “НКРЗІ”.

8. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 506 “Про затвердження Порядку проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту окремих господарських операцій” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 39, ст. 1307; 2010 р., № 11, ст. 526) слово “НКРЗ” замінити словом “НКРЗІ”.

9. У Технічному регламенті радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 50, ст. 1705):

в абзаці четвертому пункту 6, пунктах 8 і 31 слово “НКРЗ” замінити словом “НКРЗІ”;

у пункті 21 слова “Державна інспекція зв'язку” замінити словом “НКРЗІ”.

10. У додатках до Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 828 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 60, ст. 2120; 2011 р., № 77, ст. 2854):

1) у пункті 5 додатка 1 слова “Національна комісія з питань регулювання зв'язку” замінити словами “НКРЗІ”;

2) у пункті 11 додатка 2 слово “НКРЗ” замінити словом “НКРЗІ”.

11. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. № 1185 “Про утворення Міжвідомчої ради з координації здійснення заходів щодо впровадження цифрового телерадіомовлення” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 86, ст. 2910) позиції “Голова НКРЗ” і “Член НКРЗ” замінити відповідно позиціями “Голова НКРЗІ (за згодою)” і “Член НКРЗІ (за згодою)”.

12. У переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2240; 2011 р., № 35, ст. 1437):

1) у пункті 71 слова “крім тих, що не потребують отримання дозволу НКРЗ” замінити словами “крім тих, ввезення з-за кордону яких здійснюється на бездозвільній основі”;

2) пункт 72 виключити.

13. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. № 421 “Про утворення Міжвідомчої комісії з питань забезпечення цінової стабільності на основні соціально значущі товари і послуги” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 30, ст. 1296) позицію “Член НКРЗ” замінити позицією “Член НКРЗІ (за згодою)”.

14. У підпункті 2 пункту 3 Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 412 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 28, ст. 1196), слово “НКРЗ” замінити словом “НКРЗІ”.

15. У графі “Найменування органу державного ринкового нагляду” переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 573 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1687), слово “НКРЗ” замінити словом “НКРЗІ”.вгору