Документ 612/2000, поточна редакція — Прийняття від 24.04.2000


 
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
Про додаткові заходи щодо державної
підтримки обдарованої молоді

 
     З метою збереження і розвитку творчого потенціалу нації, формування в суспільстві сприятливих умов для становлення особистості та підтримки обдарованої молоді п о с т а н о в л я ю:
 
     1. Заснувати, починаючи з 2001 року, гранти Президента України для обдарованої молоді.
 
     2. Кабінету Міністрів України:
 
     протягом першого півріччя 2000 року:
 
     - подати на затвердження Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді і під час розроблення проектів Державного бюджету України на 2001 і наступні роки передбачати виділення коштів на їх фінансування;
 
     - підготувати та подати на затвердження Президентові України цільову програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 - 2005 роки, передбачивши в ній пріоритетні і першочергові заходи щодо розширення соціально-правових гарантій молоді, сприяння у здобутті освіти, залучення до наукової роботи, державного управління;
 
     вирішити питання про створення державного благодійного фонду підтримки обдарованої молоді;
 
     забезпечити щорічне проведення всеукраїнських учнівських і студентських олімпіад, творчих конкурсів, змагань;
 
     вжити заходів до активізації роботи спеціалізованих навчальних закладів для розвитку здібностей і обдаровань дітей та молоді, дитячих закладів культури, спортивних шкіл і секцій, позашкільних навчально-виховних закладів, прискорити розроблення нормативно-правової бази для забезпечення діяльності таких закладів, не допускати їх скорочення та ліквідації;
 
     запровадити систему матеріального та морального заохочення педагогічних працівників, які займаються навчанням і вихованням обдарованої молоді, передбачивши створення для них належних умов праці, побуту, поліпшення житлових умов тощо;
 
     розширити практику створення спеціалізованих теле- і радіопрограм для молоді.
 
     3. Міністерству освіти і науки України, Міністерству культури і мистецтв України, Міністерству охорони здоров'я України, Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України, Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Національній раді з питань молодіжної політики при Президентові України:
 
     активізувати наукові дослідження з питань навчання і виховання обдарованих дітей, розробити методики і програми роботи з такими дітьми, розширити мережу експериментальних закладів для їх апробації;
 
     внести в установленому порядку узгоджені пропозиції щодо запровадження в Україні особистих карток учнів і студентів, за якими надаються пільги під час відвідування ними бібліотек, музеїв, театрів, виставок, спортивних заходів тощо.
 
     4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити регіональні програми з питань роботи з обдарованою молоддю, в яких передбачити:
 
     збільшення видатків місцевих бюджетів на підтримку обдарованої молоді, забезпечення ефективної діяльності спеціалізованих навчальних закладів (гімназій, ліцеїв, колегіумів, шкіл мистецтв, спортивних шкіл тощо), поліпшення умов їх матеріально-технічного, фінансового і науково-методичного забезпечення;
 
     проведення регіональних молодіжних творчих конкурсів, олімпіад, спортивних та інших змагань;
 
     заснування регіональних фондів сприяння і підтримки розвитку творчої особистості, регіональних стипендій для заохочення талановитої учнівської і студентської молоді;
 
     заходи щодо створення належних умов праці, побуту, матеріального та морального заохочення педагогічних працівників, які займаються навчанням і вихованням обдарованої молоді;
 
     надання всебічної підтримки громадським організаціям, творчим спілкам, програми яких спрямовані на роботу з обдарованою молоддю.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 24 квітня 2000 року
N 612/2000вгору