Документ 612-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.08.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 серпня 2017 р. № 612
Київ

Про внесення змін до Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 706 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 59, ст. 2369), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2017 р. № 612

ЗМІНИ,
що вносяться до Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року

1. В абзаці першому розділу “Обсяги та джерела фінансування” слова “державного бюджету” замінити словами “державного і місцевих бюджетів та інших джерел”.

2. Розділ III додатка 2 до Програми доповнити пунктом 2 такого змісту:

“Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

у тому числі за роками

Усього

за роками

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2. Сприяння доступу особам з інвалідністю до будівель, споруд та приміщень вищих навчальних закладів

кількість закладів

208

1) проведення інвентаризації будівель, споруд і приміщень вищих навчальних закладів на предмет пристосування для потреб осіб з інвалідністю

МОН
МОЗ
Мінкультури
інші центральні органи виконавчої влади,
обласні, Київська міська держадміністрації, що мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади

у межах коштів державного та місцевого бюджетів, а також із залученням інших джерел

2) забезпечення дотримання під час проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд і приміщень вищих навчальних закладів вимог державних будівельних норм (ДБН В.2.2-3-97, ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-17)

МОН
МОЗ
Мінкультури
інші центральні органи виконавчої влади,
обласні, Київська міська держадміністрації, що мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади

у межах коштів державного та місцевого бюджетів, а також із залученням інших джерел”.
вгору