Документ 612-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.03.2018, підстава - 132-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 серпня 2015 р. № 612
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 та від 24 червня 2015 р. № 525

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 132 від 14.02.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 “Про затвердження Методики оцінки майна” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 51, ст. 2669; 2005 р., № 37, ст. 2299; 2008 р., № 100, ст. 3317; 2009 р., № 20, ст. 645, № 28, ст. 939, № 66, ст. 2287; 2011 р., № 95, ст. 3462; 2015 р., № 28, ст. 810) та від 24 червня 2015 р. № 525 “Про утворення робочої групи з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об’єктів державної власності, що підлягають приватизації” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 60, ст. 1955) зміни, що додаються.

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 132 від 14.02.2018}

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2015 р. № 612

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 та від 24 червня 2015 р. № 525

1. Пункт 79 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891, доповнити абзацом такого змісту:

“Початкова ціна пакетів акцій об’єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу, яка визначена державним органом приватизації (конкурсною, аукціонною комісією) з урахуванням результатів оцінки, проведеної відповідно до цієї Методики, підлягає перегляду за рішенням робочої групи з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об’єктів державної власності, що підлягають приватизації (якщо рішенням робочої групи встановлена більша ціна, ніж розрахована початкова), або рішенням конкурсної, аукціонної комісії.”.

2. У Положенні про робочу групу з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2015 р. № 525:

пункт 3 доповнити підпунктом 4 такого змісту:

“4) підготовка пропозицій щодо перегляду початкової ціни пакетів акцій об’єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу, що підлягають приватизації.”;

підпункт 3 пункту 4 викласти в такій редакції:

“3) подає Кабінетові Міністрів України, державному органу приватизації (конкурсній, аукціонній комісії) розроблені за результатами своєї роботи пропозиції, зокрема щодо початкової ціни пакетів акцій об’єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу, що підлягають приватизації, та необхідності прийняття нормативно-правових актів;”;

доповнити пункт 10 після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“Рекомендації та пропозиції щодо початкової ціни пакетів акцій об’єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу, що підлягають приватизації, приймаються у формі рішення, яке підлягає обов’язковому розгляду державними органами приватизації під час визначення умов продажу.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим.вгору