Документ 611/2006, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.09.2011, підстава - 906/2011

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 906/2011 ( 906/2011 ) від 10.09.2011 }
Про Положення про стипендії Президента
України для видатних діячів галузі
охорони здоров'я

Затвердити Положення про стипендії Президента України для
видатних діячів галузі охорони здоров'я (додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 13 липня 2006 року
N 611/2006

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 13 липня 2006 року N 611/2006
ПОЛОЖЕННЯ
про стипендії Президента України для видатних
діячів галузі охорони здоров'я

1. Це Положення визначає порядок призначення та виплати
стипендій Президента України для видатних діячів галузі охорони
здоров'я (далі - стипендії), заснованих Указом Президента України
від 6 грудня 2005 року N 1694 ( 1694/2005 ) "Про невідкладні
заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення".
2. На здобуття стипендій висуваються медичні та фармацевтичні
працівники закладів охорони здоров'я, науково-дослідних установ та
вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів за особистий
вагомий внесок у розвиток медичної науки та практики, багаторічне
сумлінне виконання професійних обов'язків, високий професіоналізм
у наданні медичної допомоги, підготовку висококваліфікованих
фахівців галузі охорони здоров'я.
Особи, які отримують довічну плату за звання дійсного члена
або члена-кореспондента Національної академії наук України та
Академії медичних наук України, не можуть бути висунуті на
здобуття стипендії.
3. Висунення кандидатів на здобуття стипендій здійснюють
центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування за пропозиціями органів та закладів охорони
здоров'я, вчених рад науково-дослідних установ і вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних закладів.
4. Конкурсний відбір кандидатів проводить комісія,
персональний склад якої та порядок проведення конкурсу визначає
Міністерство охорони здоров'я України.
За результатами конкурсу комісія готує пропозиції щодо
кандидатів на здобуття стипендій та подає їх на розгляд колегії
Міністерства охорони здоров'я України.
Міністерство охорони здоров'я України направляє подання щодо
кандидатів на здобуття стипендій до Кабінету Міністрів України.
Президент України призначає стипендії за поданням Кабінету
Міністрів України.
5. Стипендія призначається у розмірі 385 гривень строком на
один рік. Після закінчення зазначеного строку стипендіат має право
на повторне висунення своєї кандидатури на здобуття стипендії.
Стипендія виплачується щомісяця незалежно від розміру
одержуваної заробітної плати чи пенсії. Виплата стипендії
проводиться за місцем роботи або місцем проживання стипендіата.
У разі смерті стипендіата або його виїзду на постійне місце
проживання за межі України виплата стипендії припиняється з
місяця, що настає за місяцем, у якому помер або виїхав стипендіат.
Органи та заклади охорони здоров'я, науково-дослідні установи
та вищі медичні (фармацевтичні) навчальні заклади, за пропозиціями
яких було призначено стипендію, повідомляють у десятиденний строк
Міністерство охорони здоров'я України про смерть стипендіата або
його виїзд на постійне місце проживання за межі України.
6. Кошти для здійснення видатків, пов'язаних із виплатою
стипендій, передбачаються щорічно у Державному бюджеті України.
7. Позбавлення стипендіата стипендії може бути здійснено
Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на
підставі рішення Міністерства охорони здоров'я України.

Глава Секретаріату
Президента України О.РИБАЧУКвгору