Документ 610-93-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.08.1993

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 серпня 1993 р. N 610
Київ
Про внесення змін і доповнень до
постанов Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1992 р. N 730 та
23 червня 1993 р. N 471

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац третій пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1992 р. N 730 ( 730-92-п ) "Про невідкладні заходи
для прискорення будівництва об'єктів, пов'язаних з відселенням
громадян з територій, які зазнали радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи" викласти у такій редакції: "передбачати у складі договірної ціни на будівництво: ліміт
коштів на заробітну плату в розрахунку на одного працюючого
будівельної організації виходячи з рівня середньої заробітної
плати, що приймається організацією при обчисленні базового фонду
споживання за місцем основної роботи працівника, збільшеної на
коефіцієнт 1,75; кошти на преміювання за своєчасне введення в
експлуатацію об'єктів у подвійному проти діючих нормативів
розмірі".
2. Пункт 7 Положення про регулювання фондів споживання
підприємств, установ і організацій у 1993 році, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 р.
N 471 ( 471-93-п )"Про внесення змін і доповнень до Положення про
регулювання фондів споживання підприємств, установ і організацій
у 1993 році" доповнити абзацом такого змісту: "суму приросту коштів на оплату праці працівників
організацій, які споруджують об'єкти, пов'язані з відселенням
громадян з територій, що зазнали радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи, і будівництво яких
розпочинається у 1993 році; цей приріст визначається шляхом
множення різниці між лімітом коштів на заробітну плату в
розрахунку на одного працюючого, збільшеної на коефіцієнт 1,75, та
середньомісячною заробітною платою, що визначається організацією з
розрахунку базового фонду споживання, на середньоспискову
чисельність працюючих на згаданих об'єктах за звітний період та
кількості місяців у звітному періоді".
3. Ця постанова вводиться в дію з 1 серпня 1993 року.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В.НЕСМІХ
Інд.26вгору