Про заходи щодо виконання постанови Верховної Ради України від 23 червня 1995 р. N 244
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.1995608
Документ 608-95-п, поточна редакція — Редакція від 25.05.2006, підстава - 726-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 серпня 1995 р. N 608
Київ
Про заходи щодо виконання постанови
Верховної Ради України від 23 червня
1995 р. N 244
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }

На виконання постанови Верховної Ради України від 23 червня
1995 р. N 244 ( 244/95-ВР ) "Про державний нагляд за безпечним
веденням робіт на підприємствах, в установах, організаціях і у
військових частинах військових формувань та органів внутрішніх
справ і Служби безпеки України" Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Міністерству оборони, Державному комітетові у справах
охорони державного кордону, Головному управлінню Національної
гвардії, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки, Службі
зовнішньої розвідки:
1) створити у тримісячний термін самостійні органи державного
нагляду за охороною праці в межах установленої міністерствам і
відомствам чисельності;
2) розробити та затвердити положення про органи державного
нагляду за охороною праці, передбачивши в ньому, зокрема, що:
вони здійснюють державний нагляд за безпечним веденням робіт
особами, які працюють або проходять службу та з якими не
укладаються трудові договори на підвідомчих підприємствах, в
установах, організаціях і у військових частинах; державний
технічний нагляд за додержанням чинних нормативних актів про
охорону праці під час виготовлення обладнання військового та
спеціального призначення на замовлення зазначених міністерств і
відомств на підприємствах, в установах, організаціях інших
міністерств і відомств та на підприємствах незалежно від форм
власності;
рішення зазначених органів державного нагляду за охороною
праці, з питань, що входять до їх компетенції, є обов'язковими для
виконання підприємствами, установами, організаціями та військовими
частинами, де здійснюється такий державний нагляд. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726
( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
2. Установити, що розмежування повноважень між Міністерством
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки,
Державним комітетом по нагляду за охороною праці і органами
державного нагляду за охороною праці, які створюються згідно з
цією постановою, визначається угодою між Міністерством, Комітетом
і міністерствами та відомствами, що створили ці органи.

Прем'єр-міністр України Є. МАРЧУК
Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України М. СЕЛІВОНвгору