Документ 608-2010-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.03.2012, підстава - 152-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 липня 2010 р. N 608
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 152 ( 152-2012-п ) від 29.02.2012 }
Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті
для забезпечення діяльності Всеукраїнського
центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 206 ( 206-2011-п ) від 28.02.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті ( 2154-17 ) для забезпечення діяльності
Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для
всіх", що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2010 р. N 608
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2011 р. N 206 ( 206-2011-п )
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для забезпечення діяльності Всеукраїнського
центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті за програмою "Забезпечення
діяльності Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення
"Спорт для всіх" (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство
освіти і науки, молоді та спорту.
Відповідальним виконавцем бюджетної програми є Державна
служба молоді та спорту.
Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Всеукраїнський
центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі -
Центр).
3. Бюджетні кошти спрямовуються на:
1) забезпечення діяльності Центру (оплата праці працівників,
придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів, матеріалів,
інвентарю (строк експлуатації не перевищує 365 календарних днів
або вартість без податку на додану вартість не перевищує 1 тис.
гривень), передплата періодичних друкованих видань, видатки на
службові відрядження в межах України, оренду приміщень, оплату
транспортних послуг та утримання транспортних засобів, поточного
ремонту приміщень і технічного обслуговування обладнання, послуг
поштового, телеграфного та телефонного зв'язку, користування
Інтернетом, комунальних послуг та енергоносіїв, банківських
послуг, страхування приміщень, охорони, в тому числі
обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, встановлення та
обслуговування програмного забезпечення, послуг з обслуговування
оргтехніки, оплата участі у короткострокових семінарах, які
проводяться в Україні, обов'язкові платежі до державного та
місцевого бюджетів);
2) організацію і проведення Центром всеукраїнських заходів,
спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних
фізкультурно-спортивних занять за місцем проживання та в місцях
масового відпочинку (спортивно-масові заходи, спортивний фестиваль
"Мама, тато, я - спортивна сім'я", навчальні семінари для
керівників регіональних центрів фізичного здоров'я населення
"Спорт для всіх"), включених до календарного плану заходів Центру
на відповідний рік, який затверджується керівником Центру за
погодженням з Державною службою молоді та спорту.
4. Розподіл бюджетних коштів за напрямами, зазначеними в
пункті 3 цього Порядку, здійснюється Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту за поданням Державної служби молоді та спорту з
урахуванням поданого Центром обґрунтування потреби в коштах і
детальних розрахунків витрат, визначених на підставі норм та
нормативів, діючих цін і тарифів, штатної чисельності та умов
оплати праці працівників, календарного плану заходів Центру на
відповідний рік, а також з урахуванням необхідності виконання
бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах
Державної казначейської служби.
Конкретний перелік витрат, пов'язаних з організацією і
проведенням спортивних заходів, визначається регламентами про
проведення таких заходів, затвердженими керівником Центру за
погодженням з Державною службою молоді та спорту.
5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних
коштів здійснюється в установленому законом порядку.
Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з
урахуванням положень бюджетного законодавства.
6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку
інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а
також проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних
коштів, здійснюються у порядку, встановленому Державною
казначейською службою.
7. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:
проведення заходів, організаторами яких є громадські
організації чи комерційні структури, а також тих, що проводяться з
метою отримання прибутку;
проведення заходів регіонального та місцевого рівня;
придбання для проведення заходів товарів і послуг,
використання яких безпосередньо не пов'язане з організацією таких
заходів та забезпеченням участі в них;
придбання послуг через посередників;
придбання основних засобів та інших необоротних активів;
оплату проведення заходів, що фінансуються їх
організаторами - розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
за рахунок інших бюджетних програм.
8. Складення та подання фінансової звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним
витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
{ Порядок в редакції Постанови КМ N 206 ( 206-2011-п ) від
28.02.2011 }вгору